Uchwały Rady

Propozycje zaostrzenia zasad, na jakich funkcjonują niepubliczne młodzieżowe domy kultury to efekt kontroli, którą przeprowadziło Małopolskie Kuratorium Oświaty na prośbę Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.W związku z sygnałami o możliwych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu niepublicznych młodzieżowych domów kultury Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski w dniu 3 marca 2015 roku zwrócił się do Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego z prośbą o przeprowadzenie kontroli w placówkach wpisanych do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Czytaj więcej...

Niektóre spośród interpelacji zgłoszonych podczas 8. sesji Rady Miasta Krakowa. Józef Pilch interpelował w sprawie utworzenia parku wokół Dworku Matejki w Krzesławicach. Park obejmowałby teren 3,5 ha. Obszar w tym momencie nie jest zagospodarowany, a mieszkańcy chcieliby w tym miejscu stworzyć park wraz z infrastrukturą sportową i rekreacyjną.

Czytaj więcej...

Do czwartku, 15 stycznia radni mogli składać poprawki do budżetu miasta Krakowa na 2015 r. Drugie czytanie projektu uchwały w tej sprawie wraz z głosowaniem odbędzie się na sesji 28 stycznia. Wszystkie poprawki będą głosowane na posiedzeniu Komisji Budżetowej (wtorek, 20 stycznia). Klub radnych Prawo i Sprawiedliwość złożył poprawki do budżetu na kwotę 59 mln 804 tys. 500 zł.

Czytaj więcej...

   Kolejny akt radosnej twórczości platformiano - postkomuszych władz Krakowa. Przechodzący bez żadnej kontry...    Zbliżają się pierwsze sesje rad krakowskich dzielnic. Dotychczas, w kadencjach poprzednich, na pierwszej sesji nowoukonstytuowanej rady wybierano nowego przewodniczącego oraz zarząd. W praktyce grupa członków rady zgłaszała w trybie nagłym projekt uchwały o wyborze przewodniczącego (tryb nagły pozwala na głosowanie podczas tej samej sesji).

Czytaj więcej...

Mocnym akordem na dzisiejszej sesji była sprawa sprzedaży nieruchomości przy ul.Siewnej w Krakowie. Ta działka jak mantra wróciła znowu pod obrady Rady Dzielnicy po 5 miesiącach, bo jak pisałam w czerwcu br. cytuję… ostatnim punktem programu tej sesji był projekt uchwały w sprawie zbycia działki przy ul.Siewnej dz. 59/2 i 91 obr 43 w Krakowie.

Czytaj więcej...

Kolejna sesja kończącej się kadencji przebiegła równie szybko jak poprzednia. Widać już w dzielnicy gorączkę wyborczą, szczególnie w szeregach radnych PO. Jeśli chodzi o projekty uchwał to 4 były Zarządu, 7 Komisji Infrastruktury oraz 10 Komisji ds. Społecznych. Nie dotyczyły one naszego osiedla.

Czytaj więcej...

Na kolejnej sesji Zarząd Dzielnicy IV dalej ochoczo rozdysponowywał pieniądze na rok 2015. Pisałam już o tym 8 lipca br. Ale ich pewność dalszej dominacji w naszej dzielnicy widać jest nieograniczona i chyba nie przyjmują do wiadomości tego iż karta może się odwrócić i te wszystkie uchwały odnośnie 2015 roku zawędrują do przysłowiowego kosza.

Czytaj więcej...