Komitet Społeczny koła PTTK nr 52 „Krzeszowiacy”  Oddział Krakowski organizuje w dniach 30 XI - 31 XII 2018 zbiórkę publiczną – kwestę: Krzeszowiacy Osobom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom - 2018". Zebrane pieniądze pójdą   na rzecz organizacji integracyjnych imprez : krajoznawczo-turystyczno-rehabilitacyjno-kulturalnych dla dzieci specjalnej troski w różnym wieku, ich rodzin, a także dorosłych niepełnosprawnych wraz z rodzinami i sympatykami.

         Zbiórka została zarejestrowana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pod numerem 2018/4134/KS.

Zbiórki publiczne nasze koło organizuje od 1998 r. a ja w stroju św. Mikołaja na Krakowskim Rynku jestem od 1999 r.

Z ubiegłorocznej zbiórki zorganizowaliśmy mi :

- XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych pod nazwą: "Moja Wizja Krakowa W Przyszłości" ,

- tygodniowy wyjazd rekreacyjno-wypoczynkowy do Kamienicy k. Szczawnicy dla 9 rodzin ,

- imprezy integracyjne: wycieczki , spotkania przy grilu , kawie dla naszych podopiecznych i sympatyków .

        Niestety nie otrzymałem zgody z Urzędu Miasta Krakowa na kwestowanie w obrębie Targów Bożonarodzeniowych. Będę kwestował w krzyżu Sukiennic przyległym do Targów , oraz od strony ul Siennej, będzie mnie można spotkać w innych częściach Krakowskiego Rynku , oraz na terenie Miasta Krakowa .

         Mieszkańców Krakowa i przyjezdnych prosimy o wsparcie naszej akcji przez wrzucenie do puszki kilku złotych lub przekazanie darowizny na rzecz Oddziału Krakowskiego PTTK - Koło PTTK nr 52 "Krzeszowiacy" 31-029 Kraków ul. Zyblikiewicza 2B

nr konta : Bank Milenium SA 33116022020000000027560238 z dopiskiem "Krzeszowiacy" .

Za okazaną pomoc z góry dziękuję - przewodniczący komitetu społecznego .

                                                                               


R E K L A M A

SPECJALISTYCZNY GABINET OKULISTYCZNY
Lek. med. WOJCIECH MARKUN

Ul. UŁANÓW 29
/przychodnia Krak-Medyk/
Tel:12 4223060 i 604 406 938
Więcej informacji:
www.wojciechmarkun.pl
www.wojciechmarkun.com

OD 1.10.2015r, zmiana godzin przyjęć:

  • Po - 14.00 do 17.30
  • Wt,Śr,Cz,Pi - 10.00 do 17.00

Dodatkowo będą wykonywane badania: OCT- tomografia dna oka, oraz badanie pola widzenia.