Komisja Europejska nie tylko poparła projekt odstrzału dzików, ale wręcz pochwaliła polski rząd za taką decyzję. Totalna opozycja została z ręką w dziczym …. ( niech se każdy wpisze co chce) Dlaczego u diabła tak się stało? - Zastanawiają dziś totalniacy od morza do Tatr i z powrotem. Unia nas zdradziła! - pomyślała pewnie biedna Maja Ostaszewska. Trzystu naukowców rwie dziś sobie z głowy resztki uczonych włosów, bo wyszło na to że wedle UE są tylko pożytecznymi idiotami. TVN24 zamilkł i tylko chyba przypadkiem nie wita swoich widzów napisem “Przepraszamy usterka”. Ponoć słyszano jak Cimoszewicz skarży się to wiszącej na ścianie głowy upolowanego osobiście dzika - Jak żyć? Jak żyć?

No to ja Wam moi drodzy naiwniacy, łykający każdy idiotyzm byle tylko walił w PiS, wytłumaczę w czym rzecz. Powód jest boleśnie prosty. Niemcy nie mogą pozwolić sobie na rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń na ich terytorium, bo to grozi przemysłowi świńskiemu i dlatego jeśli będzie taka potrzeba, to wytępią co do jednego wszystkie dziki. Bo ten kraj wszystkie lewicowe bzdety ma głęboko wiecie gdzie, kiedy idzie o forsę i biznes. Oni jak jest taka potrzeba albo wycinają las zaatakowany kornikiem, albo kiedy trzeba rozbudować kopalnię węgla brunatnego. Gdyby kornik zaatakował jakiś las na pograniczu z Niemcami, a nie tak jak to się stało na pograniczu z Białorusią, to nie stałoby tam już ani jedno drzewo, a Unia Europejska i Komisja Europejska i sam pijany Juncker nie mogliby się nachwalić polskiego rządu za racjonalne i słuszne decyzje. Wy miłośnicy totalniaków czasami spróbujcie samodzielnie pomyśleć gdy następnym razem Ostaszewska do spółki z TVN24 i Wyborczą będzie Wam chciała powtórnie zrobić wodę z mózgu. To jest moi drodzy polityka. Taka prawdziwa polityka, a Wy tylko pożytecznymi idiotami.

KE popiera odstrzał dzików

edit z 17:45

Okazuje się że list otwarty do Premiera z protestem wobec odstrzałowi dzików  podpisało nie trzystu pracowników nauki, a 979! [sic!]

Czy może dziwić tak skandalicznie niska pozycja polskich uczelni w światowych rankingach, gdy prawie tysiąc naukowców podpisuje się  pod listem, który jest tylko i wyłącznie polityczną akcją przeciwko rządzącej partii??? 

Akcja kompromitacja trwa.

https://naukadlaprzyrody.pl/2019/01/09/list-otwarty-srodowiska-naukowego-w-sprawie-redukcji-populacji-dzikow/

List otwarty środowiska naukowego w sprawie redukcji populacji dzików

Publikujemy apel wystosowany do Premiera RP, napisany przez 5 naukowców, specjalizujących się w ekologii i epidemiologii dużych ssaków, ochronie przyrody i gospodarce łowieckiej i poparty przez ponad 1000 osób ze środowiska naukowego, w tym – innych specjalistów w w/wym. dziedzinach, byłych członków i przewodniczących Państwowej Rady Ochrony Przyrody, jak również specjalistów w zakresie wirusologii, weterynarii i zdrowia publicznego. Źródłowe oraz dodatkowe materiały dotyczące tematyki dzików i afrykańskiego pomoru świń można znaleźć tutaj.

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Jako naukowcy oraz eksperci zajmujący się profesjonalnie ochroną i zarządzaniem zasobami środowiska przyrodniczego, w tym także leśnictwem i gospodarką łowiecką, czujemy się zobowiązani do zaapelowania do Pana Premiera o uchronienie kraju od fatalnych konsekwencji gospodarczych i środowiskowych w związku z decyzją Ministerstwa Środowiska  o tzw. depopulacji (skoordynowanym odstrzale redukcyjnym, zmierzającym do maksymalnego obniżenia liczebności populacji) dzika w skali całego obszaru Polski, jako elementu walki z ASF.

Postulujemy natychmiastowe wstrzymanie planowanych masowych
i wielkoobszarowych odstrzałów dzików.

Od 12 stycznia do końca lutego br. myśliwi mają przeprowadzić masowy, skoordynowany odstrzał dzików na zdecydowanej większości terytorium kraju. Odstrzelonych ma zostać nawet 210 tys. tych zwierząt, a resort środowiska domaga się maksymalnego obniżenia liczebności populacji tego gatunku. Uważamy, że decyzja ta zapadła pod naciskiem politycznym i nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia.

Masowy odstrzał dzików w ramach polowań zbiorowych nie zapewni realizacji celu, jakiemu ma służyć, tj. zatrzymaniu ekspansji wirusa ASF (afrykańskiego pomoru świń, ang. African swine fever) w Polsce. Przeciwnie – zarówno wytyczne Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), jak i krajowa praktyka wskazują, że zmasowane polowania na dziki walnie przyczyniają się do roznoszenia wirusa. Dzieje się to za sprawą (1) zwiększania zasięgów przemieszczania się spłoszonych zwierząt, które zarażają kolejne osobniki, (2) zanieczyszczania środowiska krwią zarażonych dzików, która może stanowić źródło nowych zakażeń, oraz (3) częstszego kontaktu z krwią i szczątkami zarażonych dzików przez myśliwych, bez możliwości skutecznego odkażenia w warunkach polowania. Zwiększona mobilność myśliwych w ramach masowych odstrzałów może prowadzić do transmisji wirusa na duże odległości.

Potwierdzają to statystyki, według których pomimo prowadzenia intensywnego odstrzału sanitarnego w latach 2015-2017, kiedy wybito w Polsce niemal 1 milion dzików, sukcesywnie wzrastała liczba przypadków zarażenia wirusem ASF w populacji tych zwierząt. W 2015 r. odnotowano jedynie 44 przypadki, w 2017 było ich już 678. Wirus nie tylko nie został zatrzymany przez masowy odstrzał dzików, ale miał doskonałe warunki do rozprzestrzeniania się. W 2018 r. stwierdzono już 3300 przypadków ASF u dzików.

Możliwość całkowitej lub prawie całkowitej eliminacji dzika na dużych obszarach kraju niesie ogromne ryzyko trudnych do przewidzenia skutków przyrodniczych. Praktyczne zniknięcie tego gatunku może spowodować istotne zaburzenia w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych i prowadzić do negatywnych skutków dla gospodarki leśnej i zdrowia publicznego. Dziki są gatunkiem dominującym w zespole dużych ssaków w naszych ekosystemach. Jako zwierzęta wszystkożerne pełnią w lasach rolę sanitarną oraz mają istotny wpływ na wiele elementów środowiska. Dziki żywią się m.in. owadami będącymi szkodnikami drzew, gryzoniami oraz padliną. Buchtując w poszukiwaniu pokarmu i roznosząc nasiona, odgrywają ważną rolę w naturalnym odnowieniu lasu i w procesach obiegu materii w przyrodzie. Eliminacja tego gatunku z ekosystemu może przyczynić się do zwiększenia intensywności gradacji owadów w lasach oraz częstości występowania patogenów przenoszonych przez gryzonie na ludzi (np. borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu). Dziki stanowią również ważny naturalny pokarm wilka, a zmniejszenie jego dostępności może wywołać wzrost poziomu szkód powodowanych przez te drapieżniki znajdujące się pod ochroną.

Stoimy na stanowisku, iż dla osiągnięcia celu, jakim jest zatrzymanie epidemii ASF w Polsce, należy pilnie porzucić pozorowane i kosztowne działanie, jakim jest masowy odstrzał dzików. Eksperci z Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach wskazują, że wszystkie nowe ogniska zarażenia wirusem trzody chlewnej w Polsce są wynikiem przenoszenia wirusa przez ludzi. Prawdziwą przyczyną rozwoju ASF w Polsce jest bowiem brak bioasekuracji i niewystarczająca kontrola sanitarna w branży trzody chlewnej. Raport NIK z 2017 r. wskazuje, że w Polsce program bioasekuracji w związku z ASF był źle przygotowany i nierzetelnie wdrażany: 74 proc. gospodarstw nie posiadało niezbędnych zabezpieczeń, program wdrażany był opieszale, a protokoły z kontroli weterynaryjnej – często fałszowane w celu stworzenia pozorów zabezpieczenia stad świń przed ASF. W efekcie choroba nie została zatrzymana i rozprzestrzenia się na kolejne województwa. W listopadzie 2017 r. wirus przekroczył linię Wisły.

Obecnie wirus zagraża najbardziej dochodowym chlewniom w województwie wielkopolskim. Jeżeli kierowany przez Pana rząd nie podejmie skutecznych i zdecydowanych działań w celu zapewnienia najwyższych standardów bioasekuracji i nadzoru weterynaryjnego, będzie on bezpośrednio odpowiedzialny za załamanie się branży trzody chlewnej w Polsce. Tego problemu nie rozwiąże masowy odstrzał dzika.

W miejsce nielimitowanego odstrzału dzików postulujemy wprowadzenie realnie działających mechanizmów odnajdywania padłych osobników tego gatunku. Zgodnie z wytycznymi EFSA, takie działanie (tzw. nadzór bierny) jest najskuteczniejszym sposobem wykrywania nowych przypadków ASF we wczesnym stadium na obszarach wolnych od chorób. Odnajdywanie i usuwanie padliny dzików zarażonych ASF stanowi również kluczowy element strategii ograniczenia długotrwałego utrzymywania się tej choroby w środowisku.

Najnowsze dane naukowe i rekomendacje EFSA sugerują złożoną i adaptacyjną strategię walki z ASF, zakładającą zmienną intensywność metod zarządzania populacjami dzika w zależności od fazy epidemii choroby na danym terenie oraz odległości od obszaru zakażonego. Natomiast obecnie wdrażana w Polsce strategia, oparta na drastycznej redukcji populacji dzika na obszarze całego kraju, stoi w sprzeczności z nowoczesnymi metodami kontroli chorób w populacjach dzikich zwierząt i współczesnymi wymogami ochrony przyrody.

Dlatego apelujemy o natychmiastowe cofnięcie decyzji o odstrzale redukcyjnym dzików i wdrożenie alternatywnych działań na bazie wiedzy naukowej i eksperckich opinii (ukierunkowanych na rzeczywisty mechanizm roznoszenia ASF związany ze świadomym bądź nieświadomym udziałem człowieka), mających na celu wstrzymanie dalszego rozprzestrzeniania się tej choroby w Polsce. Zgłaszamy jednocześnie swoją gotowość do udziału w pracach dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa ASF w Polsce.

Liczymy na pilną i zdecydowaną reakcję Pana Premiera w tej sprawie.

Autorzy listu:
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Schmidt, Instytut Biologii Ssaków PAN
prof. nadzw. dr hab. Rafał Kowalczyk, Instytut Biologii Ssaków PAN
prof. dr hab. Henryk Okarma, Instytut Ochrony Przyrody PAN
dr Tomasz Podgórski, Czech University of Life Sciences i Instytut Biologii Ssaków PAN
prof. nadzw. dr hab. Przemysław Chylarecki, Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Sygnatariusze:

Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk

Sygnatariusze indywidualni:

[wszystkich naukowców pragnących poprzeć apel prosimy o zgłoszenie tutaj; lub – w razie kłopotów technicznych z formularzem (zdarzają się, niestety) – o kontakt e-mailowy na adres zofia.prokop<małpa>uj.edu.pl]

 1. dr Marek Wajdzik, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Leśny
  2. prof. dr hab. Tomasz Wesołowski, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
  3. prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Leśny
  4. dr Robert Mysłajek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  5. dr Zofia Prokop, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  6. dr hab. Joanna Rutkowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział 7. dr Adrian Zwolicki, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
  8. mgr Alicja Pawelec , Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  9. dr Justyna Kierat, , Nauka dla Przyrody
  10. dr Joanna Kajzer-Bonk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  11. prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski , Instytut Oceanologii PAN, Zakład Ekologii IOPAN
  12. prof. dr hab. Piotr Skubała, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  13. dr Marcin Kadej, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
  14. dr hab. Adam Stebel, , Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  15. dr Anna Maria Kubiszyn, Instytut Oceanologii PAN, Zakład Ekologii Morza
  16. prof. dr hab. Dariusz Tarnawski, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
  17. prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kujawa, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
  18. dr hab. Paulina Kramarz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  19. dr hab. Paweł Koperski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  20. dr Piotr Bentkowski, Institut Pierre Louis d’Epidémiologie et de Santé Publique, Paryż, Francja, Equipe 1 : Surveillance et Modélisation des maladies transmissibles
  21. prof. dr hab. Joanna Pijanowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  22. mgr Katarzyna Kociniewska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
  23. mgr Zuzanna Pestka , Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
  24. mgr Michał Gorczak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  25. dr Anna Muszewska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  26. dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny
  27. dr Mateusz Płóciennik, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  28. dr Krzysztof Drabikowski, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Zakład Biofizyki
  29. dr hab. Ewa Szołajska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Pracownia Hodowli Komórkowych/Zakład Biosyntezy Białka
  30. dr Maria Oleszczuk, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Zakład Ekologii Krajobrazu
  31. mgr Igor Siedlecki, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  32. prof. dr hab. Hanna Kmita, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
  33. prof. nadzw. dr hab. Lech Łobocki, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
  34. prof. dr hab. Małgorzata Latałowa, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
  35. mgr Małgorzata Zielińska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, –
  36. dr Marta Wiśniewska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  37. prof. dr hab. Ewa Bartnik, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  38. prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  39. prof. dr hab. Wojciech Bal, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Zakład Biofizyki
  40. dr Anna Kujawa, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
  41. prof. dr hab. Grażyna Dobrowolska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Zakład Biochemii Roślin
  42. prof. dr hab. Paweł Golik, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  43. dr hab. Anna Orczewska , Uniwersytet Śląski w Katowicach, Biologii i Ochrony Środowiska
  44. dr Robert Gromadka , Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Pracownia Sekwencjonowania DNA i Syntezy Oligonukleotydów
  45. dr Piotr Dąbrowski, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Turystyki i Rekreacji
  46. dr Jerzy Parusel, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice
  47. mgr Kajetan Deja, Instytut Oceanologii PAN, Zakład Ekologii, Instytut Oceanologii PAN
  48. prof. dr hab. Marek Konarzewski, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny
  49. prof. dr hab. Jan M. Wójcik, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża
  50. prof. nadzw. dr hab. Wiktor Kotowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  51. dr Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Zakład Biochemii Drobnoustrojów
  52. prof. nadzw. dr hab. Tomasz Mazgajski, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
  53. dr Gerard Kanarek, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie, Stacja Ornitologiczna
  54. prof. dr hab. Andrzej Elżanowski, Uniwersytet Warszawski, Wdział Artes Liberales
  55. mgr Jakub Bubnicki, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Zakład Ekologii Populacji
  56. dr Jakub Skorupski, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Biologii
  57. dr Tomasz Wyszomirski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  58. prof. dr hab. Agnieszka Sirko, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  59. dr hab. Łukasz Michalczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  60. prof. dr hab. Przemysław Czapliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
  61. prof. dr hab. Jörn Theuerkauf, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie, Pracownia Ekologii Behawioralnej, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie
  62. dr Marta Maziarz, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie, Pracownia Badań Ornitologicznych
  63. mgr Agnieszka Rudak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  64. dr Ewa Zgrabczyńska , Ogród Zoologiczny w Poznaniu , Urząd Miasta Poznania
  65. prof. nadzw. dr hab. Jan Wawrzyniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii
  66. dr Marta Głuchowska, Instytut Oceanologii PAN,
  67. dr Kamil Bartoń, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  68. prof. dr hab. Wiesław Babik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  69. dr Monika Pasikowska-Piwko, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  70. prof. dr hab. Andrzej Ejchart, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  71. prof. dr hab. Jan Cz. Dobrowolski, Narodowy Instytut Leków,
  72. dr hab. Karol Zub, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
  73. prof. nadzw. dr hab. Michał S. Wojciechowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  74. dr hab. Edyta Brzoska-Wojtowicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  75. mgr Ewa Tarnowska, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
  76. dr hab. Daniel Młocicki, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
  77. dr Anna Rutkowska-Brdulak, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Prawa
  78. prof. nadzw. dr hab. Jakub Brdulak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Finansów i Zarządzania
  79. dr Dominik Marchowski, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
  80. prof. dr hab. Werner Ulrich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  81. dr hab. Anna Czarnecka, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN,
  82. prof. dr hab. Jarosław Stolarski, Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN,
  83. dr Wioleta Wasilewska-Dębowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  84. mgr Barbara Bujalska, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
  85. dr Maria Zachwatowicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  86. mgr Joanna Kujawska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  87. dr Michał Małecki, Uniwersytet Warszawski, Biologia
  88. mgr Zenon Rohde, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
  89. dr Andrzej Grzywacz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  90. dr hab. Magdalena Niedziałkowska, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
  91. prof. dr hab. Emilia Brzosko, Uniwersytet w Białymstoku,
  92. dr hab. Aleksandra Burkowska-But, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  93. prof. dr hab. Jan R.E. Taylor, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii
  94. prof. dr hab. Wojciech Pisula, Instytut Psychologii PAN, Pracownia Psychologii Porównawczej i Ewolucyjnej
  95. dr Joanna Czarnecka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  96. dr hab. Ewa Durska, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
  97. dr Aleksandra Jabłońska, Uniwersytet Łódzki,
  98. dr Małgorzata Pawlikowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, WBiOŚ
  99. dr Marta Ronowicz, Instytut Oceanologii PAN,
  100. dr Stanisław Pagacz, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
  101. prof. dr hab. Jarosław Buszko, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  102. prof. nadzw. dr hab. Piotr Skórka, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  103. dr hab. Marta Kołodziej-Sobocińska, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
  104. dr Emilia Trudnowska, Instytut Oceanologii PAN,
  105. dr Agnieszka Kalwasińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  106. dr Łukasz Ołdakowski, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii
  107. dr Agata Lipko, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  108. dr Sławomir Kwaśniewski, Instytut Oceanologii PAN,
  109. mgr Renata Bryk, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
  110. dr Anna Kozakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii
  111. prof. dr hab. Katarzyna Turnau, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  112. prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Borowski, Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu
  113. dr Agnieszka Pawełek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  114. dr Izabela Kern-Zdanowicz, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  115. dr hab. Marcin Zych, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  116. dr Jan Boratyński, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
  117. dr Krzysztof Niedziałkowski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Biologii Ssaków PAN
  118. prof. dr hab. Jacek Radwan, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
  119. dr Areta Czerwinska, Uniwersytet Warszawski, Wydzial Biologii
  120. dr Adam Hermaniuk, Uniwersytet w Białymstoku, Wydzial Biologiczno-Chemiczny
  121. dr Joanna Plenzler, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  122. prof. nadzw. dr hab. Marta Szulkin, Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski
  123. dr Karolina Petrović, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
  124. prof. dr hab. Maciej LUNIAK, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie
  125. prof. dr hab. Adam Jaroszyński, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
  126. dr Katarzyna Kisiel, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  127. dr Joanna Tusznio, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  128. prof. dr hab. Paweł Koteja, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  129. mgr Eliza Kondzior, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
  130. dr hab. Iwona Jasser, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  131. dr hab. Magdalena Kowalewska, Centrum Onkologii-Instytut,
  132. mgr Michał Dziembowski, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  133. mgr Michał Korniluk, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
  134. prof. dr hab. Magdalena Błażewicz , Uniwersytet Łódzki, Wydzieł Biologii i Ochrony Środowiska
  135. mgr Klaudia Dębiec, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  136. prof. dr hab. Dorota Dobrowolska, Instytut Badawczy Leśnictwa,
  137. mgr Marzena Laskowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  138. mgr Monika Stępień, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  139. dr Małgorzata Waksmundzka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  140. prof. nadzw. dr hab. Roman Żurek, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  141. dr hab. Andrzej Gębczyński, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno – Chemiczny
  142. dr Dorota Kidawa, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
  143. dr Anna Fabisiewicz, Centrum Onkologii – Instytut im Marii Skłodowskiej-Curie,
  144. dr Tomasz Brzeziński, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  145. dr Patryk Czortek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  146. mgr Arkadiusz Sikora, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
  147. dr Olga Smoleńska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi
  148. dr Agnieszka Ludwiczak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  149. dr hab. Marcin Zalewski, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
  150. prof. nadzw. dr hab. Piotr Kittel, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
  151. prof. dr hab. Michał Dadlez, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  152. dr hab. Dariusz Pogocki, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biotechnologii
  153. dr Grażyna Olszowska, Instytut Badawczy Leśnictwa,
  154. dr hab. Marek Wiśniewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii
  155. mgr Paulina Bolibok, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii
  156. dr Wioletta Wawer, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
  157. dr Marcin Sulwiński, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  158. prof. dr hab. Dariusz Iwan, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie, Muzeum Zoologiczne
  159. prof. nadzw. dr hab. Elwira Szuma, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
  160. dr hab. Robert Lenartowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  161. dr hab. Magdalena Witek, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
  162. dr Michał Żmihorski, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
  163. prof. dr hab. Katarzyna Jagusztyn-Krynicka , Uniwersytet Warszawski,
  164. prof. dr hab. Anna Medwecka-Kornaś, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN,
  165. dr Barbara Bacler-Żbikowska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
  166. prof. dr hab. Michał Kozakiewicz, Uniwersytet Warszawski,
  167. dr Lucyna Pilacka, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
  168. dr Julia Witczuk, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
  169. dr Bohdan Paterczyk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii UW
  170. dr Magdalena Kulma, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  171. dr Aleksandra Walczyńska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  172. dr hab. Dominika Włoch-Salamon, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii (Instytut Nauk o Środowisku)
  173. dr Krzysztof Karpiesiuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
  174. dr Iwona Kostrzewska-Szlakowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  175. dr hab. Monika Adamczyk-Popławska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  176. prof. dr hab. Jacek Siciński, Uniwersytet Łódzki,
  177. mgr Marzena Majgier, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  178. dr Marta Zakrzewska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  179. dr hab. Maria Niklińska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  180. mgr Katarzyna Dudek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku
  181. dr Agata Plesnar-Bielak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  182. prof. dr hab. Joanna Gliwicz, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
  183. st. tech. analityki medycznej Iwona Rosa, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  184. prof. dr hab. Tomasz Osiejuk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
  185. mgr Dariusz Maluchnik, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  186. prof. nadzw. dr hab. Ireneusz Ruczyński, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
  187. dr hab. Renata Świergosz-Kowalewska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  188. dr Anna Maria Łabęcka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  189. dr Ewa Jabłońska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  190. mgr Weronika Antoł, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  191. prof. dr hab. January Weiner, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  192. dr Lech Buchholz, Polskie Towarzystwo Entomologiczne,
  193. dr Michał Piotr Pręgowski, Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych
  194. mgr Malgorzata Dylewska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  195. dr hab. Wojciech Fiałkowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  196. prof. nadzw. dr hab. Lechosław Kuczyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
  197. dr hab. Paweł Grzmil, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  198. dr Joanna Sudyka, Uniwersytet Warszawski,
  199. dr Szymon Drobniak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  200. prof. nadzw. dr hab. Dries Kuijper, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
  201. mgr Marta Słomińska, Instytut Oceanologii PAN,
  202. mgr Dorota Lutyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  203. dr hab. Jarosław Tyburski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  204. dr hab. Marcin Czarnołęski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  205. mgr Aleksandra Sobolewska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  206. dr hab. Katarzyna Szczepańska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  207. prof. nadzw. dr hab. Anna Skoracka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
  208. mgr Magda Bakun, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  209. prof. nadzw. dr hab. Rafał Zwolak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
  210. dr hab. Nuria Selva Fernandez, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  211. mgr Agata Malinowska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  212. dr Maria J. Gołąb, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  213. dr hab. Agnieszka Pajdak-Stós, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  214. dr Michał Falkowski, Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne,
  215. dr Joanna Wyszkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  216. dr Piotr Ślipiński, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
  217. dr hab. Marta Wrzosek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  218. mgr Joanna Lilpop, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  219. dr hab. Tomasz Pietrzykowski , Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji
  220. dr hab. Maria Sterzyńska, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
  221. dr Justyna McIntyre, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  222. mgr Mariusz Boćkowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  223. dr Karolina Doan, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
  224. mgr Marta Grosiak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
  225. mgr Natalia Mucha, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
  226. prof. dr hab. prof. dr hab. Wiesław Kozak, profesor zwyczajny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  227. dr Maciej Szewczyk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  228. dr Magdalena Czarnecka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  229. prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu
  230. prof. nadzw. dr hab. Marta Koblowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  231. dr Lech Karpiński, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
  232. prof. dr hab. Antonina Ostrowska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
  233. prof. nadzw. dr hab. Jan Urban, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  234. dr Agnieszka Olszańska, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  235. prof. nadzw. dr hab. Justyna Rogalska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  236. dr hab. Antoni Amirowicz, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  237. dr Hanna Hajdukiewicz, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  238. dr Jakub Szymkowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Instytut Biologii Środowiska, Pracownia Ekologii Populacyjnej
  239. dr Rafał Martyka, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  240. prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Biedrzycka, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  241. mgr Krzysztof Gagla, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
  242. dr Dariusz Kamiński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  243. mgr Anna Lipińska, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  244. dr hab. Piotr Nowicki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  245. mgr Stanisław Śnieżko, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  246. dr hab. Tadeusz Fleituch, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  247. dr hab. Wojciech Kozera, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt
  248. mgr Aleksandra Burdziej, Uniwersytet Warszawski, Wydzial Biologii
  249. dr hab. Ewa Szarek-Gwiazda, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  250. prof. dr hab. Stanisław L. Kazubski, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
  251. prof. dr hab. Jacek M. Szymura, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział BIologii
  252. prof. nadzw. dr hab. Michał Słowiński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN,
  253. dr Paulina Szafrańska, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
  254. dr Wojciech Solarz, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  255. prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
  256. dr Sandra Słowińska, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN,
  257. dr Agnieszka Sergiel, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  258. dr hab. Piotr Bębas, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  259. dr Maciej Konopiński, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  260. prof. nadzw. dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  261. mgr Katarzyna Kurek, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  262. prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  263. dr hab. Joanna Galas, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  264. dr Iwona Słowińska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  265. dr Anna Szczuka, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  266. dr Alek Rachwald, Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu
  267. prof. nadzw. dr hab. Robert Gwiazda, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  268. prof. dr hab. Andrzej Paszewski, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  269. mgr Mateusz Zięcina, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  270. dr Julita Korczyńska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Pracownia Etologii
  271. mgr Dariusz Sobczyk, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN,
  272. prof. dr hab. Krystyna Bienkowska-Szewczyk, Uniwersytet Gdański, Miedzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Zakład Wirusologii Molekularnej
  273. mgr Tomasz Diserens, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
  274. mgr inż. Jakub Boreczek, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  275. mgr Aleksandra Woltyńska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  276. prof. dr hab. Michał Woyciechowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku
  277. prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kraszewska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  278. mgr Milena Jankowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  279. mgr Maciej Moczyński, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  280. dr Marcelina Zimny, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
  281. dr hab. Małgorzata Jefimow, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  282. dr hab. Jan Bodziarczyk, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny
  283. inżynier Bartłomiej Bogusz, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny
  284. mgr Agata Bury, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  285. dr hab. Urszula ZIelenkiewicz, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  286. mgr Kamila Karpińska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  287. dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  288. prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
  289. prof. nadzw. dr hab. Piotr Profus, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  290. dr hab. Róża Kucharczyk, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  291. mgr Małgorzata Warszewska-Stępień, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,
  292. mgr Aleksandra Błażejewska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  293. dr hab. Anna Filbrandt-Czaja, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  294. dr hab. Agnieszka Nobis, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  295. dr hab. Maria Kościńska-Pająk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  296. mgr inż. Michał Fecowicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  297. dr Krzysztof Treder, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy,
  298. dr hab. Marzena Popielarska-Konieczna, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  299. dr hab. Wojciech Bąba, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  300. dr Edmund Kartanas, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  301. dr Artur Pliszko, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  302. mgr Aleksandra Mazurkiewicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  303. mgr Ewa Chećko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu
  304. dr Marek Asman, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowiacach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
  305. prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Świerkosz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
  306. dr Olga Pawełczyk, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Parazytologii
  307. prof. dr hab. Wojciech Niedbała, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
  308. mgr Natalia Forbot, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  309. mgr Klaudia Sychta, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  310. mgr Katarzyna Izdebska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  311. prof. dr hab. Ewa Joanna Godzińska , Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  312. mgr Piotr J. Chmielewski, Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”
  313. prof. nadzw. dr hab. Hanna Mazmer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  314. dr Dorota Grygoruk, Instytut Badawczy Leśnictwa,
  315. dr hab. Anita Cybulska-Kłosowicz, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  316. mgr Dawid Surmik, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi
  317. mgr Andżelika Haidt, Instytut Badawczy Leśnictwa,
  318. dr Łukasz Kozub, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
  319. dr hab. Łukasz Kajtoch, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk,
  320. mgr Katarzyna Zagłoba, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
  321. prof. dr hab. Zbigniew Dzwonko, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  322. dr Magdalena Tilszer, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
  323. dr hab. Raczyńska Katarzyna Dorota, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  324. dr hab. Michał Rurek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
  325. prof. nadzw. dr hab. Roman Gula, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
  326. mgr Paweł Hałakuc, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  327. prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  328. dr hab. Beata Biernat, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
  329. dr hab. Adrianna Grabizna, Uniwersytet Zielonogórski,
  330. mgr Renata Śliwińska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  331. mgr Natalia Hałas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
  332. dr hab. Damian Gruszka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  333. dr Dawid Bielewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
  334. prof. dr hab. Jan Kozłowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  335. dr Natalia Niedźwiecka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  336. dr Maria Racewicz, Gdański Uniwersytet Medyczny,
  337. dr Robert Maślak, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
  338. dr hab. Joanna Szymanowska-Pułka, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
  339. dr Janusz Siwek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  340. dr Dorota Zawadzka, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Łódzki Instytut Nauk Leśnych
  341. dr Katarzyna Marcisz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
  342. mgr Paweł Czapiewski, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
  343. dr Elżbieta Ziółkowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  344. dr hab. Agata Burian, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
  345. dr Maja Głowacka, Pracownia Edukacji Żywej,
  346. mgr Michał Adamowicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  347. dr Wojciech Uszko, Umeå University, Szwecja, Department of Ecology and Environmental Science
  348. dr Monika Wojnar, Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Kątnej,
  349. prof. nadzw. dr hab. Dariusz Wysocki, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Biologii
  350. Jan Kotlarz, Instytut Lotnictwa,
  351. mgr Tomasz Kamiński, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
  352. dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  353. dr Wojciech Różański, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny
  354. dr hab. Danuta Wojcieszyńska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  355. mgr Marta Michalska-Sionkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  356. mgr Grzegorz Cierlik, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  357. dr Mateusz Iskrzyński, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg, Austria, Evolution and Ecology Program
  358. mgr Monika Wójcik-Musiał, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Biologii Środowiska
  359. dr Katarzyna Goździk, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN,
  360. mgr Aleksandra Kornacka, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN,
  361. prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Poręba, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
  362. dr Katarzyna Staszyńska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  363. dr Luca Pietro Casacci, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
  364. dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN,
  365. dr Maciej Grzybek , Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Parazytologii Tropikalnej
  366. prof. nadzw. dr hab. Jakub Borkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
  367. prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Bednarska, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  368. dr hab. Justyna Bień-Kalinowska, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN,
  369. mgr Michał Walesiak, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
  370. dr hab. Paweł Kapusta, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN,
  371. dr Bartosz Frycz, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  372. dr hab. Julia Durzyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
  373. dr Bogdan Ogrodnik, Fundacja „Pracownia Edukacji Żywej”,
  374. mgr Michał Czerwiński, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  375. prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski, Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Lasów Naturalnych w Białowiezy, Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Lasów Naturalnych w Białowieży
  376. prof. dr hab. Anna Nowicka, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  377. prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Piwocka, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  378. mgr Kamil Ziarniak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
  379. mgr Martyna Pękała, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Pracownia Neurobiologii
  380. mgr Shur Kucman, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  381. dr Agata Klejman, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  382. dr hab. Krzysztof Skowronek, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie,
  383. prof. dr hab. Wiesława Leśniak, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  384. mgr Julia Masternak, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  385. mgr Edyta Balcerek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  386. dr Joanna Furmankiewicz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
  387. prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Węsierska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  388. dr hab. Anna Skupień-Jaroszek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  389. dr Aleksandra Gliniewicz, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny,
  390. mgr Natalia Nowak, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  391. dr Magdalena Frączek, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
  392. prof. dr hab. Zbigniew Miszalski, Instytut Fizjologii Roślin PAN,
  393. prof. nadzw. dr hab. Anna Stefanowicz, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN,
  394. z-ca red. nacz. Magazynu PAN „Academia” Katarzyna Czarnecka, PAN,
  395. dr Adam Malkiewicz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
  396. mgr Beata Orłowska, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
  397. mgr Anna Rutana , Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
  398. lek.wet. Maria Pasierbińska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  399. dr Katarzyna Piątkowska , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  400. dr Katarzyna Kubiak, Instytut Lotnictwa, Zakład Teledetekcji
  401. prof. nadzw. dr hab. Monika Bakke, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych
  402. dr Anna Baud, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
  403. dr Joanna Jędrzejewska-Szmek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Pracownia Neuroinformatyki
  404. mgr Ewa Przepiórka, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
  405. prof. dr hab. Bogusław Szewczyk, Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed
  406. dr Monika Wróbel, Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii, Wydział Nauk o Wychowaniu
  407. dr hab. Beata Szostakowska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu
  408. mgr Barbara Świerczek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  409. mgr Marta Wojewódka, Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk ,
  410. mgr Jakub Dzik, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  411. mgr Marcin Sroczyński, Uniwersytet Warszawski,
  412. dr hab. Wiesław Walankiewicz, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy
  413. dr Bartosz Pirga, Bieszczadzki Park Narodowy,
  414. dr Adriana Magalska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  415. dr Małgorzata Malkiewicz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
  416. dr Jacek Madeja, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii,
  417. mgr Karolina Drabik, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  418. mgr Dominik Kanigowski, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  419. dr Agnieszka Koziołek, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Lekarski
  420. dr Jerzy Brzywczy, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  421. dr hab. Agnieszka Dzikowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  422. dr Milena Obremska, Instytut Nauk Geologicznych PAN,
  423. mgr Marta Buderecka, Uniwersytet Wrocławski,
  424. prof. nadzw. dr hab. Sławoj Tanaś, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
  425. dr Grzegorz Piątek, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny
  426. dr hab. Iga Lewin, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  427. prof. dr hab. Andrzej Wróbel, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  428. dr Anna Zielińska, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny,
  429. dr Magdalena Michalska-Kacymirow , Uniwersytet Warszawski, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
  430. mgr Alicja Laska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
  431. mgr Joanna Boisse, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  432. mgr Elżbieta Brycka, Uniwersytet Gdański, MWB
  433. dr hab. Sebastian Tarcz, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk,
  434. dr Bartosz Pirgak, Bieszczadzki Park Narodowy,
  435. mgr Kaja Przygonska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  436. dr hab. Wacław Tworzydło, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  437. dr hab. Barbara Poniedziałek, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu
  438. dr Michał Stefański, Fundacja Oficyna 21,
  439. dr Ewa Sitkiewicz, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  440. dr Joanna Pacholska-Bogalska , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
  441. dr hab. Urszula Guzik, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  442. dr Beata Czyż, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
  443. mgr Liwia Palus, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa
  444. mgr Aleksandra Owczarek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  445. mgr Katarzyna Poleszak, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  446. prof. nadzw. dr hab. Monika Badura, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
  447. mgr Anna Wyrzykowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii
  448. mgr Kornelia Nowak Wal, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
  449. dr Monika Bukacińska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej – Instytut Ekologii i Bioetyki
  450. dr Sławomir Chmielewski, Mazowiecki-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne,
  451. mgr Weronika Szadziñska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  452. prof. nadzw. dr hab. Leszek Fryderyk Korzeniowski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
  453. dr Dariusz Bukaciński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Ekologii i Bioetyki
  454. prof. nadzw. dr hab. Marek Nowosad, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
  455. dr Joanna Pienkowska, Uniwersytet Gdański,
  456. dr Ewa Julia Mierzejewska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  457. dr Paula Dobosz, Tel Aviv University, Oncology Department
  458. dr Marek Guzik, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
  459. mgr Teresa Machnij, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  460. pracownik inżynieryjno-techniczny Judyta Konik, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN,
  461. dr Barbara Pietrzak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  462. dr Olga Sztatelman, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  463. dr Piotr Mrówka, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu
  464. dr Marta Brewinska-Olchowik , Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  465. dr Brygida Manikowska-Ślepowrońska, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
  466. dr hab. Aldona Uziębło, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  467. mgr Martyna Predka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział nauk geograficznych i geologii
  468. prof. dr hab. Zbigniew M. Bocheński, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk,
  469. dr Agata Rudolf, Institute of Genetics and Developmental Biology, Chinese Academy of Sciences,
  470. mgr Marta Bielawska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Widział Nauk Geograficznych i Geologicznych
  471. dr hab. Joanna Grzyb, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii
  472. dr Wojciech Kania, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
  473. dr Andrzej Mikulski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  474. dr Tomasz Janiczek, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki
  475. student Filip Bodziarczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  476. dr Katarzyna Gieczewska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  477. dr Marcin Woch, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Geograficzno-Biologiczny
  478. mgr Anna Płotka, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
  479. mgr Natalia Szymańska, Instytut Oceanologii PAN,
  480. prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Taras, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi ,
  481. dr Joanna Pawłowska , Instytut Oceanologii PAN,
  482. dr Magdalena Łącka-Wojciechowska, Instytut Oceanologii PAN,
  483. mgr Agata Grzybkowska, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Wydział Wychowania Fizycznego, Zakład Biochemii
  484. mgr Łukasz Birski, Instytut Nauk Geologicznych PAN,
  485. dr hab. Rafał Ryguła, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie,
  486. prof. dr hab. Małgorzata Wągrowska-Danilewicz, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu,
  487. mgr Tomasz Chodkiewicz, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
  488. dr Małgorzata Bieńkowska-Wasiluk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
  489. dr Anna Dziewulska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  490. mgr Urszula Włodkowska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  491. mgr Ewa Kubala, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  492. mgr Dorota Sakowicz, Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny
  493. dr Agnieszka Łukomska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  494. prof. dr hab. Ewa Pisula, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
  495. prof. dr hab. Tomasz Mikołajczyk, Fundacja Salmonidae, Pracownia Ekspertyz i Badań Ichtiologicznych PEBI,
  496. mgr Artur Górecki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  497. prof. dr hab. Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Hodowli i Biologii Zwierząt
  498. prof. dr hab. Janusz Limon, Oddział Gdanski Polskiej Akademii Nauk,
  499. mgr Jadwiga Lorenc-Brudecka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Centrum Edukacji Przyrodniczej
  500. mgr Tomasz Figarski, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk,
  501. mgr Magdalena Denysenko-Bennett, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  502. dr Agata Charzyńska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  503. dr Joanna Świderska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny
  504. prof. nadzw. dr hab. Marcin Woźniak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Lekarski
  505. dr hab. Sabina Pierużek-Nowak, Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”,
  506. dr Natalia Sawka-Gądek, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk,
  507. mgr Szymon Kostka, Polska Akademia Nuk,
  508. mgr Karolina Nowicka-Bauer, Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk ,
  509. prof. dr hab. Joanna Rytka, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  510. prof. nadzw. dr hab. Piotr Gąsiorowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki
  511. dr hab. Malgorzata Tokarska, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
  512. lic. Agnieszka Hadała, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Nauk o Środowisku
  513. dr Dagmara Kwolek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  514. mgr Jolanta Luźniak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  515. prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Ciemniewski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie,
  516. dr Grzegorz Hebda, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Opolski, Instytut Biologii
  517. dr Magdalena Kaliszewska, Uniwersytet Warszawski,
  518. prof. dr hab. Bozena Moskwa, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN,
  519. mgr Paulina Gach, Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
  520. dr hab. Maria Błaszkiewicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii
  521. dr hab. Sławomir Ligęza, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, Wydział Agrobioinżynierii
  522. dr Anna Karnkowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  523. dr Anna Filip, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  524. dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka , Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
  525. mgr Anna Hauler, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  526. dr Andrzej Szczurek, Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii
  527. dr Robert Wiluś, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
  528. dr hab. Katarzyna Winiarska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  529. dr Łukasz Mikołajczyk, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  530. mgr Joanna Morończyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
  531. dr Bogdan Wertz, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny
  532. Dr inż. Anna Zmudzińska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
  533. mgr Wojciech Tokarz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  534. dr Agata Jarzynka, Instytut Nauk Geologicznych PAN,
  535. mgr Łukasz Czarnecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologi i Ochrony Środowiska
  536. dr Dominik Zalewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyk i Informatyki
  537. dr Dorota Strózik , Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii
  538. dr Piotr Stolarczyk, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
  539. dr hab. Oskar Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Instytut Antropologii
  540. dr hab. Krzysztof Leśniewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
  541. dr Andrzej Hellmann, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski
  542. dr hab. Janusz Szewczyk, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny
  543. dr Agata Cieszewska , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
  544. prof. nadzw. dr hab. Karolina Bącela-Spychalska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  545. dr Tomasz Ślebioda, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski
  546. prof. nadzw. dr hab. Jarosław Wilczyński, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk,
  547. mgr Leszek Sławomir Pręcikowski, historyk leśnictwa,
  548. dr Łukasz Posłuszny, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii
  549. dr Żaneta Staszak , Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
  550. dr inż. Michał Dominik Stasiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania
  551. dr Katarzyna Bojarska, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  552. prof. nadzw. dr hab. Andrzej Wuczyński, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  553. dr hab. Sławomir Borek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
  554. dr Karolina Skonieczna-Żydecka, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie , Wydział Nauk o Zdrowiu
  555. mgr Elżbieta Jaroszewicz, Instytut Nauk Geologicznych PAN,
  556. prof. dr hab. Anna Krajewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
  557. dr Karolina Skonieczna-Żydecka , Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie , Wydział Nauk o Zdrowiu
  558. dr Anna Seweryn , Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny
  559. dr hab. Anita Szwed, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
  560. dr Lucjan Głowacz, Instytut Mechaniki Precyzyjnej we Wrocławiu,
  561. mgr Edward Świerk, absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie, Łowczy Koła,
  562. dr hab. Krzysztof Pawłowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii
  563. prof. dr hab. Ewa Krzemińska, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
  564. dr hab. Monika Ryba-Stanisławowska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski
  565. dr Elżbieta Cieplak , Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
  566. prof. dr hab. Jarosław Sławek, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu
  567. prof. nadzw. dr hab. Pawel Mozejko, Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
  568. prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
  569. prof. nadzw. dr hab. Władysław Polcyn, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  570. prof. dr hab. Barbara Zagdańska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii
  571. dr Krzysztof Dudek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
  572. dr Roksana Ulatowska, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischenra, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
  573. prof. dr hab. Beata Możejko, Uniwersytet Gdański,
  574. prof. dr hab. Ryszard Chròst, Uniwersytet Warszawski, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
  575. dr hab. Małgorzata Pietrowska-Borek , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
  576. inż Michał Drożak, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny
  577. mgr Dominika Kania, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny
  578. prof. dr hab. Aleksandra Skłodowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  579. inż Karolina Cybuch, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny
  580. dr hab. Anna DEMBSKA, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii
  581. mgr Joanna Bokalska – Rajba, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN,
  582. dr inż. Katarzyna Krężałek, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy,
  583. dr Grażyna Winiarska, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
  584. dr Piotr Chrościcki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  585. prof. dr hab. Magdalena Borsuk-Białynicka, Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN,
  586. prof. nadzw. dr hab. Robert Sucharski, Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales” UW
  587. inż Michał Gumulak, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny
  588. prof. dr hab. Piotr Jonczyk, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  589. dr hab. Aleksandra Czerw, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu
  590. Inż Renata Lelito, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Geodezja i kartografia
  591. mgr Martyna Krejmer-Rąbalska, Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
  592. mgr Aleksandra Tatarata, Uniwersytet Morski w Gdyni,
  593. dr Anna Steliga, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Sztuki
  594. dr hab. Dorota Lachowska-Cierlik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  595. mgr Agnieszka Lelito, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
  596. dr Wojciech Hellwing, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN,
  597. mgr Sebastian Pilichowski , Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych
  598. dr Maciej Dowgiel, Uniwersytet Łódzki, Filologiczny
  599. mgr Magda Wąchalska, Uniwersytet Gdański,
  600. mgr Wojciech Białoń, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
  601. prof. dr hab. Jerzy Karyłowski, Instytut Psychologii PAN,
  602. mgr Martyna Marcisz, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
  603. dr Witold Garbaczewski, Muzeum Narodowe w Poznaniu,
  604. mgr Anna Pilewska, Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
  605. dr Łukasz Wojtyla, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
  606. dr hab. Jarosław Gzyl, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
  607. lic. Anita Kowalczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  608. licencjat Agata Dalka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  609. mgr Łukasz Gach, Politechnika Wrocławska,
  610. mgr Robert Sawicki, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
  611. prof. nadzw. dr hab. Dorota Rancew-Sikora, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych
  612. mgr Paulina Małecka , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  613. mgr Patrycja Dzianok, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  614. mgr Dariusz Wierzański, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Historyczny
  615. dr Michał Nowak, Gospodarstwo Rybackie Mazanów,
  616. prof. dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk, Instytut Oceanologii PAN,
  617. prof. dr hab. Andrzej Frydrychowski, Gdański Uniwersytet Medyczny,
  618. prof. nadzw. dr hab. Piotr Kowalczuk, Instytut Oceanologii PAN,
  619. dr Ita Noemi Robakiewicz, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Wydział Psychologii
  620. dr Aleksandra Naczk, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
  621. dr Monika Zakrzewska-Płaczek, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  622. dr Łukasz Chrobok, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  623. mgr Ewa Wachowiak-Świtała, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Nauk Przyrodniczych
  624. Lic. Ada Błaszczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  625. mgr Marta Szurlej, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
  626. dr Anna Piliszek, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN,
  627. Student Ewa Minkowska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Lekarski
  628. dr Magdalena Marszalek, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne,
  629. mgr Konrad Bidziński, Uniwersytet Gdański, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydział Biologii
  630. prof. nadzw. dr hab. Marcin Chodak, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
  631. dr Izabela Sierocka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
  632. mgr Katarzyna Burda, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  633. dr Monika Dimos-Zych, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
  634. prof. dr hab. Agnieszka Mostowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  635. dr Agata Zauszkiewicz-Pawlak, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski
  636. dr Lech Poprawski, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
  637. dr hab. Iwona Głażewska, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
  638. prof. dr hab. Joanna Mąkol, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
  639. prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Rymarski, Politechnika Śląska (Gliwice), Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki
  640. mgr Małgorzata Rogala, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  641. dr Michał Bogdziewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
  642. prof. dr hab. Lech Wojtczak, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  643. dr hab. Ziemowit Kosiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
  644. dr Ewa Krawczyk, Georgetown University,
  645. Dr inż. Katarzyna Okręglicka, Warszawski Uniwersytet Medyczny ,
  646. dr Rafał Archacki, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  647. dr hab. Anna Ajduk , Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  648. dr hab. Jakub Drożak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  649. prof. nadzw. dr hab. Łukasz Kosiński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Matematyki i Informatyki
  650. dr Anna Urbisz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  651. prof. dr hab. Iwona Szarejko, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  652. dr Rusłan Sałamatin, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra Biologii Ogólnej i Parazytologii
  653. dr Paweł Pasieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, WNS
  654. dr hab. Anna Wolińska, Uniwersytet Warszawski, WFiS
  655. dr Joanna Stępień, Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
  656. dr hab. Konrad Hałupka, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
  657. prof. nadzw. dr hab. Michał Grabowski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  658. mgr Marta Maj, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny
  659. prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Piórkowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
  660. prof. dr hab. Maciej Stasiak, Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
  661. dr Mateusz Majda, MPIPZ,
  662. dr Grzegorz Mikusinski, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Szwecja, Faculty of Forest Sciences
  663. prof. nadzw. dr hab. Aneta Sitek, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  664. dr Tomasz Woźniak, University of Melbourne, Department of Economics
  665. prof. nadzw. dr hab. Łukasz Stępień, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin
  666. mgr Anna Kocoń, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Geograficzno-Biologiczny
  667. dr Mateusz Strzelecki, Uniwersytet Wrocławski,
  668. dr Justyna Jarczak , Uniwersytet Łódzki,
  669. mgr Magdalena Małysa-Paśko, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
  670. prof. nadzw. dr hab. Monika Normant-Saremba, Uniwersytet Gdański, Wydzial Oceanografii i Geografii
  671. dr Krystyna Słodczyk, Opolski Alarm Smogowy,
  672. dr Alexander Saveljev, Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming,
  673. mgr Agnieszka Kujawa, Instytut Oceanologii PAN, Pracownia Paleoceanografii
  674. dr Joanna Nieczuja-Dwojacka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
  675. dr Milosz Mazur, Uniwersytet Opolski, Instytut Biologii
  676. dr Dorota Katarzyńska-Banasik, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
  677. dr hab. Maria Barbacka, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN,
  678. dr hab. Aleksander Masny, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny,
  679. dr Ryszard Auksztulewicz, City University of Hong Kong, Department of Biomedical Sciences
  680. mgr Beata Chruścińska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
  681. prof. nadzw. dr hab. Wojciech Pęczuła, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
  682. dr hab. Agnieszka Babczyńska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  683. dr Małgorzata Bujoczek, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny
  684. mgr Magdalena Kania, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  685. dr Natalia Starzyk, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Zakład Zoologii Bezkręgowców
  686. dr Mirosław Stepaniuk, Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia,
  687. dr Iwona Gottfried, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
  688. dr Leszek Bujoczek, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny
  689. mgr Katarzyna Voelkel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
  690. mgr Jolanta Węgiel, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny
  691. mgr Justyna Paleczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Analityki Medycznej
  692. dr inż Tomasz Knioła, Klub Przyrodników,
  693. prof. dr hab. Anna Maryańska-Nadachowska, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk,
  694. mgr Aleksandra Kotowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
  695. Student Monika Żurawska , Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
  696. dr Piotr Wasąg, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  697. dr Agata Stadnicka-Futoma, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy
  698. mgr Agnieszka Siejka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  699. prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN,
  700. dr Katarzyna Szafranowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”
  701. mgr Kamil Ziaja , Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  702. dr hab. Dorota Konopka-Postupolska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  703. mgr Anna Czarnota, Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
  704. prof. dr hab. Janusz Nowacki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
  705. prof. dr hab. Elżbieta Warchałowska-Śliwa, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk,
  706. prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jasiński, Instytut Maszyn Przepływowych PAN,
  707. dr Sylwia Łopuch, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
  708. dr Jacek Postupolski, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny,
  709. dr Remigiusz Pielech, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny
  710. dr Joanna Skopińska-Wiśniewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii
  711. dr Małgorzata Nawrot, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  712. mgr Filip Jarzombkowski, Instytut Technologiczno=Przyrodniczy,
  713. mgr Barbara Ćwikowska, Bieszczadzki Park Narodowy,
  714. prof. dr hab. Piotr Zieliński, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  715. mgr inż. Joanna Kosiba, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  716. prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
  717. mgr Krystyna Bińko, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  718. Student Kamila Malinowska, Politechnika Łódzka, Wydział inżynierii procesowej i ochrony srodowiska
  719. mgr Karolina Zimmer, Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
  720. dr Małgorzata Jaźwa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  721. dr Dominika Chmolowska, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN,
  722. mgr Iwa Kołodziejska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  723. dr Maria Kossowska, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
  724. prof. dr hab. Piotr Lass, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu
  725. dr Joanna Trela, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Zoologii
  726. dr hab. Izabela Poprawa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  727. dr Łukasz Junkiert, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
  728. mgr Magdalena Zawadzka, Bieszczadzki Park Narodowy,
  729. dr Emilia Jankowska, Instytut Oceanologii PAN,
  730. mgr Dagmara Wójcik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania
  731. mgr Jerzy Szafranowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny
  732. dr Anna Wysocka, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
  733. mgr Lucyna Wojas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
  734. mgr Katarzyna Janas, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  735. dr Mateusz Hohol, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
  736. mgr Liliana Ciszewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
  737. prof. dr hab. Piotr Dawidowicz, Uniwersytet Warszawski,
  738. dr Hanna Panagiotopoulou-Stawnicka, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie, Pracownia Technik Molekularnych i Biometrycznych
  739. mgr Magdalena Kruszyna, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
  740. prof. nadzw. dr hab. Anna Bębenek, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  741. mgr Magdalena Sladek , Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
  742. dr hab. Anna Filipowicz, Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Polskiej
  743. mgr Julia Wyszkowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  744. dr Honorata Czapinska, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie,
  745. dr Agnieszka Strzelczak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
  746. mgr Sławomir Spyra, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
  747. dr hab. Aneta Książek, Uniwersytet w Białymstoku,
  748. dr hab. Łukasz Binkowski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Geograficzno-Biologiczny
  749. dr hab. Anna Rożen, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  750. mgr Agata Żmuda, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk,
  751. dr Rafał Piprek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  752. dr Rafał Ruta, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
  753. dr Sławomir Zieliński, na marginesie nauki,
  754. dr Anna Trzemecka, Uniwersytet Warszawski,
  755. dr Gema Trigos, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
  756. dr Magdalena Broda, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna
  757. dr Wojciech Lewandowski, Uniwersytet Warszawski,
  758. mgr Maria Nowicka, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  759. dr hab. Jarosław Kobak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  760. dr Hanna Smoleńska, Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny
  761. dr hab. Krystyna Żuwała, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  762. dr Krzysztof Skonieczny, Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”
  763. mgr Marta Pis, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  764. mgr Irene Di Lecce, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  765. mgr Magdalena Jąkalska, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
  766. mgr Joanna Króliczak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
  767. prof. nadzw. dr hab. Waldemar Kwaśny, Politechnika Śląska (Gliwice),
  768. licencjat Anna Chylińska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  769. dr Dagny Krauze-Gryz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny
  770. prof. dr hab. Janusz Strużyna , Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
  771. dr Regina Lenart-Gansiniec, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  772. dr Patrycja Klimas, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
  773. dr Piotr Gierszewski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN,
  774. dr Monika Ostaszewska-Bugajska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  775. mgr Marta Karaś, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
  776. prof. nadzw. dr hab. Jacek Kubiak, CNRS, Francja i WIHE, Warszawa,
  777. mgr Adam Szary, Bieszczadzki Park Narodowy,
  778. mgr MarcinCybuch, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  779. mgr Sylwia Kosowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa
  780. mgr Maciej Rojek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  781. mgr Jakub Kowalik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii
  782. dr Anna Rozwadowska, Instytut Oceanologii PAN,
  783. dr Tomasz Łaciak, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Biologii
  784. mgr Ewa Orlikowska, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Szwecja, , Faculty of Forest Sciences
  785. mgr Borys Szumański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, WFPiK
  786. dr MARTA LABOCHA-DERKOWSKA, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  787. mgr Natalia Szabla, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  788. dr Marek Żurczak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
  789. dr Maria Wojewódzka, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
  790. prof. dr hab. Zdzisława Piątek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydz. Filozofi i Socjologii
  791. dr Katarzyna Szmyd, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
  792. prof. dr hab. Anna Lankoff, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  793. mgr Ilona Cybuch, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
  794. prof. nadzw. dr hab. Michał Myśliński, Instytut Sztuki PAN,
  795. mgr Daria Świszczorowska, ASP Wrocław,
  796. dr Katarzyna Gacek-Bogucka, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy,
  797. prof. dr hab. Marcin Kruszewski, Instytut Medycynyh Wsi w Lublinie,
  798. dr Zofia Madeja, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
  799. dr hab. Tomasz Postawa, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk,
  800. prof. dr hab. Wojciech Witaliński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  801. dr Barbara Krystyna Stępień, Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics w Dreźnie,
  802. dr Barbara Górska, Instytut Oceanologii PAN,
  803. dr hab. Katarzyna Chwedorzewsja, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii
  804. prof. dr hab. Ryszard Laskowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  805. dr Mateusz Ciechanowski, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców
  806. dr hab. January Weiner 3., Max Planck Institute for Infection Biology, Berlin, Department of Immunology
  807. dr Joanna Śliwiak, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu,
  808. dr hab. Piotr Rzymski, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu
  818. prof. dr hab. Andrzej Bereszyński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytu Zoologii
  810. mgr Jakub Baran , Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny
  811. dr Bartłomiej Augustynek, Uniwersytet w Bernie,
  812. prof. dr hab. Maria A. Ciemerych-Litwinienko, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  813. mgr Ewa Janowska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  814. dr Thurston C Hicks, Uniwersytet Warszawski, Wydzial „Artes Liberales”
  815. prof. nadzw. dr hab. Marek WIĘCKOWSKI, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN,
  816. dr hab. Ewa Kublik, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  817. dr Urszula Wilczek , Slaska Akademia medyczna, Lekarz
  818. prof. dr hab. Grzegorz Gabryś, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych
  819. mgr Maciej Bonk, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  820. prof. dr hab. Beata Gabryś, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych
  821. dr Natalia Pitala, obecnie brak, ostatnia afiliacja: Uniwersytet w Jyväskylä, Department of Biological and Environmental Science
  822. mgr Iga Dalidowska, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN,
  823. dr hab. Tomasz Ciesielczuk, Uniwersytet Opolski, Przyrodniczo-Techniczny
  824. dr hab. Katarzyna Piotrowicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  825. dr Krzysztof Łepek, Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed
  826. mgr Agata Kołodziej-Maćczak, Politechnika Częstochowska, Zakład Prosesów i Systemów Biomedycznych, Instytut Nauk i Zdrowiu i Żywieniu
  827. dr Jolanta Wytwer, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie,
  828. mgr Ewa Węgrzyn, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
  829. mgr Elwira Smolińska , Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
  830. prof. dr hab. Cezary Kulesza, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
  831. mgr Marcin Widlak, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny
  832. mgr Ludwik Gąsiorowski, Sars International Centre for Marine Molecular Biology, University of Bergen,
  833. dr Marta Tomek, University of Freiburg,
  834. mgr Marta Sowula, Politechnika Wrocławska,
  835. dr Daniel Polasik, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, WBiHZ
  836. prof. nadzw. dr hab. Piotr Klimaszyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
  837. dr Karolina Jasińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny
  838. mgr Zuzanna Wikar, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
  839. prof. dr hab. Paweł Łuków, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii
  840. mgr Jakub Knurek, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
  841. dr Romuald Mikusek, Park Narodowy Gór Stołowych,
  842. dr Dariusz Kużelewski, Uniwersytet w Białymstoku,
  843. mgr Klaudyna Nieczyszczak, Uniwersytet Zielonogórski,
  844. mgr Marcin Nieczyszczak, Politechnika Wrocławska, Wydział Biotechnologii
  845. dr Rafał Stryjek, Instytut Psychologii PAN,
  846. dr Michał Kupczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
  847. dr Magdalena Pogorzelec , Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
  848. dr katarzyna rubinowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
  849. dr Maciej Ejsmond, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  850. dr Karolina Węcek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  851. Člověk Zlatka Chlupová, Člověk,
  852. Student Agnieszja Mazurej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  853. Student Agnieszja Mazurek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  854. mgr Alicja Hudzik, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
  855. dr inż. Andrzej Kepel, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”,
  856. lic Anna Kowalczewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  857. Student III roku biologii Weronika Jadach, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Biologii i Ochrony Środowiska
  858. dr hab. Szymon Kaczanowski, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  859. prof. dr hab. Wioletta Waleszczyk, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  860. prof. nadzw. dr hab. Eugenia Czernyszewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
  861. Dr inż Maria J. Orłowska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
  862. prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człłowieka i Konsumpcji
  863. dr Agnieszka Szurek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki
  864. mgr Katarzyna Pochrząst, Uniwersytet Opolski, Instytut Biologii
  865. dr inż. Agata Wawrzkiewicz-Jałowiecka, Politechnika Śląska (Gliwice), Wydział Chemiczny
  866. mgr Łukasz Berlik, Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze,
  867. mgr Anna Przybylska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  868. mgr Paulina Filipiak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
  869. mgr Adam Kaczmarek, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Panstwowy Zakład Higieny,
  870. dr Szymon Smoliński, Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy,
  871. prof. nadzw. dr hab. Anna Gawarecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
  872. mgr Jakub Suchodolski, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii
  873. I stopień Agata Kałużny , Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zarządzanie
  874. mgr Aleksander Kopka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny
  875. dr hab. Dorota Cianciara, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny,
  876. mgr Agnieszka Rózga, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  877. prof. nadzw. dr hab. Tomasz Rzepiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filozofii
  878. dr Katarzyna Kwarcińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, W.Gospodarki i Administracji Publicznej
  879. prof. dr hab. Piotr Żenczykowski, Instytut Fizyki Jądrowej PAN,
  880. mgr Sylwia Pietrzak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  881. dr Sylwia Czarnomska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, ,
  882. mgr Paweł Żbik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
  883. mgr Kinga Wołoszyn-Hohol, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Psychologii
  884. dr Agata Żelazny, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie,
  885. dr hab. Jan Zarzycki, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
  886. mgr Katarzyna Chrząścik, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  887. dr Zbigniew Ferenc, Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska
  888. (studentka) Agata Krawczyk, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
  889. dr Marta Śledzińska, Gdański Uniwersytet Medyczny,
  890. dr hab. Tomasz Śledziński, Gdański Uniwersytet Medyczny,
  891. prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Ożgo, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Nauk Przyrodniczych
  893. prof. dr hab. Marcin Pająk, Instytut Dendrologii PAN,
  894. prof. dr hab. Maciej Spajda, MIT, Tech department
  895. dr Anna Urbanowicz, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
  896. dr Jacek Pawlak, Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk,
  897. dr hab. Jakub Gomułka, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii
  898. inż. Krystian Szubert, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii
  899. dr Piotr Zubielik, Instytut Energetyki,
  900. mgr Jakub Jabłoński, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie,
  901. dr Michał Skóra, Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
  902. prof. nadzw. dr hab. Sa’eed Bawa, The University of the West Indies, St Augustine Campus, Faculty of Food and Agriculture
  903. prof. dr hab. Tomasz Brzostek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Nauk o Zdrowiu
  904. dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, WNoŻCiK
  905. mgr Grzegorz Prószyński, AGIX,
  906. prof. dr hab. Elżbieta Bober, Uniwerystet Medyczny w Warszawie, Wydział Mikrobiologii
  907. mgr Bartosz Mikołajczyk, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny,
  908. dr Agnieszka Wójcik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  910. mgr Paweł Lewandowski, Uniwersytet Warszawski,
  911. dr Agata Maria Kołodziejczyk, Analog Astronaut Training Center,
  912. dr inż. Andrzej Węgiel, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny
  913. prof. nadzw. dr hab. Biała Rybka, Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN,
  914. dr Łukasz Sobala, Uniwersytet w Yorku, Laboratorium Biologii Strukturalnej (YSBL)
  915. mgr Paulina Ornatowska, Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny, Kulturoznawstwo
  916. prof. nadzw. dr hab. Anna Tyczynska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa
  917. mgr Zbysław Rozwadowski, Politechnika Warszawska, EiTI
  918. dr Tobiasz Druciarek, University of Arkansas, Dept. of Plant Pathology
  919. dr MARCIN PAWEL JARZEBSKI, Integrated Research System for Sustainability Science (IR3S), The University of Tokyo Institute for Advanced Study (UTIAS), The University of Tokyo, Japan,
  920. dr hab. Agnieszka Frączek, Uniwersytet Warszawski,
  921. prof. nadzw. dr hab. Agata Austen, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zarzadzania
  922. dr Kasia Piwosz, Instytut Mikrobiologii Czeskiej Akademii Nauk, Morski Instytut Rybacki – PIB,
  923. prof. dr hab. Stefan Skiba, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii
  924. dr hab. Michał Skiba, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii
  925. dr inż. Marek Sołtysiak, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
  926. prof. dr hab. Mariola Friedrich, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
  927. prof. dr hab. Małgorzata Witeska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy
  928. mgr Konrad Kuczyński, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
  929. prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Rolle, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu,
  930. prof. nadzw. dr hab. Marta Szachniuk, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki
  931. mgr Martyna Pluta, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
  932. mgr Małgorzata Zawadzka, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
  933. dr Agnieszka Chabowska-Kita, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
  934. prof. dr hab. Adam Woźny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  935. mgr Agnieszka Lawniczak, INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN,
  936. prof. dr hab. Marcin Horbowicz, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy
  937. dr Karolina Górzyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
  938. dr Weronika Wendlandt-Stanek, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
  939. dr Jarosław Lewandowski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
  940. mgr inż. Karolina Świtońska, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu,
  941. dr Magdalena Bejger, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu,
  942. prof. nadzw. dr hab. Michał Marek Sikorski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu,
  943. mgr Maciej Kosiński, Uniwersytet Gdański, MWB
  944. mgr inż. Alicja Komur, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
  945. dr Dorota Gurda, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu,
  946. dr Daniel Łowicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii
  947. mgr Anna Mleczko, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
  948. dr Anna Adamus-Matuszyńska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii
  949. mgr Alina Kasperska, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu,
  950. mgr Katarzyna Kozłowska, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
  951. mgr Jarosław Steciuk, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  952. dr Roman Sliwka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
  953. mgr Magda Kołosowska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Zarządzania
  954. dr Luiza Handschuh, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Pracownia Genomiki
  955. dr Jadwiga Gałka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Geografii i Geologii
  956. dr Paulina Żydowicz-Machtel, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
  957. dr Agnieszka Kiliszek, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
  958. mgr Joanna Gajda-Wyrębek, NIZP-PZH, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH
  959. dr Dominik Kaim, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Geografii i Geologii
  960. prof. dr hab. Krzysztof Solarz, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
  961. lek. wet. Aleksandra Bartelik, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  962. dr Emilia Kozłowska, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
  963. prof. dr hab. Zbigniew Głowaciński, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  964. dr Piotr Dobrowolski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
  965. dr Karol Pasternak, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
  966. dr Michał Gładysz, Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Bioorganicznej
  967. dr Dorota Gudanis, Instytut Chemii Bioorganicznej,
  968. mgr inż. Konrad Pakuła, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
  969. dr Daria Sobańska, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
  970. prof. dr hab. Lilla Hryniewiecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
  971. dr Agnieszka Fiszer, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
  972. mgr Piotr Wlodzimierz, Uniwersytet w Cambridge, Plant Sciences
  973. mgr Paweł Byrtek, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
  974. dr inż. Wanda Biała, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,
  975. dr Monika Błaszczak-Stachowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
  976. prof. nadzw. dr hab. Emilia Tomczyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
  977. dr Jan Podkowiński, Instytut Chemii Biorganicznej PAN,
  978. dr Joanna Banasiak, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu,
  979. dr Łukasz Semczuk, Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
  980. mgr Klaudia Wieczorek, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
  981. dr Agnieszka Rybarczyk, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki
  982. mgr Karolina Kłopotek, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny
  983. mgr Justyna Kościńska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii
  984. dr Joanna Rosińska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Zakład Medycyny Środowiskowej
  985. dr inż. Adriana Rekuć, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
  987. dr Bartosz Bojarski, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
  988. dr hab. Joanna Mitrus, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy
  991. mgr inż. Agnieszka Knioła, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
  992. dr hab. Julia Jabłońska, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk,
  993. mgr Beata Szuba – Gaweł, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  994. dr hab. Cezary Sempruch, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
  995. dr Magdalena Majowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zarządzania
  996. mgr Barbara Brzezowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  997. dr Andrzej Wójtowicz, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
  998. lic. Klaudia Ung, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  999. lic. Anna Nowak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  1000. dr n. med. Kryspin Andrzejewski, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN,
  1001. mgr Michał Jakiel, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  1002. (studentka IV roku) Urszula Kulesza, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
  1003. dr Andrzej Stankiewicz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
  1004. mgr Amadeusz Bryła, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
  1005. mgr Mateusz Barcikowski, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
  1006. dr Sławomir Jabłoński, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii
  1007. mgr Tomasz Skóra, Instytut Chemii Fizycznej PAN,
  1008. dr Anita Bernatek-Jakiel, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  1009. dr Agnieszka Nowak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Geografii i Geologii
  1010. mgr Katarzyna Kajukało-Drygalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
  1011. dr hab. Adam Dołżycki, Politechnika Wrocławska,
  1012. prof. dr hab. Leszek RYCHLIK, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
  1013. mgr Ewelina Jesion, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu,
  1014. mgr Michał Śmielak, Unviersity of New England, School of Environmental and Rural Sciences
  1015. mgr Paulina Pawelec, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  1017. dr Samuel Nowak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Psychologii
 2. Tekst ukazał się naSalon24.pl w dniu 11 stycznia 2018r
Pin It

R E K L A M A

Fantasy Nails
Paznokcie z fantazją

Adres:
ul. Krowoderska 21, 31-141 Kraków

Telefon:
Tel: 698 673 516

Więcej informacji:
http://fantasynails.pl/

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 10 – 18
sobota: 10 – 14

Zadbamy kompleksowo o Twoje dłonie i paznokcie. Wymagającym oferujemy fantazyjne, modne stylizacje paznokci metodą żelową.
Najlepszy salon paznokci w Krakowie.