Podczas sesji Rady Miasta Krakowa 26 czerwca radni złożyli 28 interpelacji. Poruszają w nich m.in. tematy związane ze stanem realizacji wielu inwestycji, budową parkingów P&R, odnowieniem zabytkowych kapliczek, udogodnień dla niepełnosprawnych w komunikacji miejskiej oraz rezygnacji z pokazów fajerwerków. O co jeszcze radni pytają Prezydenta? Radny Wojciech Krzysztonek interpeluje w sprawie działań podejmowanych przez władze miasta w zakresie budowania parkingów w systemie P&R. Radny chce otrzymać informacje o działaniach, jakie zostały podjęte w tym zakresie przez spółkę Miejska Infrastruktura oraz tych planowanych w najbliższym czasie.

Radny Michał Drewnicki interpeluje w sprawie pomysłu stworzenia miejskiej sieci hulajnóg elektrycznych. – Może warto rozważyć, by do istniejących stacji rowerów Wavelo dodać część przeznaczoną na hulajnogi elektryczne? – pyta radny.

Dwie interpelacje złożył radny Lech Kucharski. Pierwsza z nich dotyczy informacji o dostępności tramwajów niskopodłogowych ułatwiających transport osobom poruszającym się na wózkach lub ze znacznym upośledzeniem narządu ruchu – obecnie takie informacje pojawiają się jedynie na tablicach świetlnych na przystankach. Radny postuluje, by znalazły się one również w internetowej wersji rozkładu jazdy. Druga z interpelacji radnego Kucharskiego dotyczy zorganizowania panelu dyskusyjnego z udziałem prezydentów, burmistrzów gmin ościennych oraz przedstawicieli jednostek miejskich, dotyczącego organizacji opieki zdrowotnej, sytuacji finansowej oraz współfinansowania inwestycji w podmiotach medycznych powiatu krakowskiego oraz gmin ościennych.

Wspólną interpelację złożyli radni Rafał Komarewicz i Dominik Homa. Dotyczy ona wyceny rewitalizacji boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 55 przy ul. Dobczyckiej 20. Radni chcą, by realizacja tej inwestycji znalazła się w przyszłorocznym budżecie.

Radna Anna Prokop-Staszecka w interpelacji sugeruje, by zbadany został wpływ na środowisko naturalne spalin samolotów biorących udział w pokazach lotniczych. Radna obawia się też o zdrowie starszych mieszkańców, gdyż podczas pokazów jest bardzo głośno.

Radny Andrzej Hawranek złożył trzy interpelacje. Pierwsza z nich dotyczy aktualnego stanu realizacji przebudowy ulicy Królowej Jadwigi, etap V i VI wraz z odwodnieniem. Kolejna z interpelacji dotyczy podjętej przez Radę Miasta Krakowa w 2017 r. uchwały w sprawie utworzenia wzdłuż rzeki Rudawy parku rzecznego otwartego dla mieszkańców. Radny prosi o informację, na jakim etapie jest realizacja tej uchwały. Ostatnia z interpelacji radnego Hawranka dotyczy komunikacji zastępczej w Bronowicach, a konkretnie autobusów linii 704. W związku z licznym prośbami mieszkańców radny prosi o możliwość przeniesienia przystanku końcowego linii 704 na pętlę autobusową przy ul. Filtrowej.

Radna Grażyna Fijałkowska złożyła podczas sesji dziewięć interpelacji. Pierwsza z nich dotyczy figurki Matki Boskiej przy ul. Dygasińskiego. Radna pyta, w czyjej ewidencji jest figurka, gdyż osoba prywatna chce przekazać środki na jej restaurację. Radna prosi też o informację,  na jakim etapie są prace związane z zagospodarowaniem wzgórza Kaim. Pyta, jaki jest stan wykupów gruntów pod dojście do obelisku od strony ulicy Stanisława Pronia i dojazdu od ul. Fryderyka Zolla. W kolejnej z interpelacji radna prosi o informację, kiedy zostanie uruchomiona sprzedaż miejsc pod grobowce na Cmentarzu Komunalnym w Prokocimiu. Na poszerzonej części cmentarza jest sporo wolnych miejsc, pytają o to mieszkańcy. Radna pyta też o szacunkowy koszt wykonania przebudowy ulicy Mazurskiej wraz z kanalizacją opadową. W tej samej interpelacji radna prosi o zalanie asfaltem dziur na ul. Szymona Czechowicza bocznej w ramach bieżącego utrzymania. Kolejna interpelacja radnej Grażyny Fijałkowskiej to prośba o przekazanie korespondencji, jaką Miasto prowadziło z PKP w sprawie kładki dla pieszych nad Bagrami. Radna pyta też, w kolejnej interpelacji do Prezydenta, na jakim etapie jest wykonanie dojazdu do szkoły przy ul. Żabiej. Radna prosi też o zwrócenie uwagi na zawarte w uchwale RMK z 12 czerwca w sprawie ustalenia statutów żłobkom samorządowym Gminy Miejskiej Kraków zapisy dotyczące kolejności i warunków przy przyjmowaniu dzieci d Integracyjnego Żłobka Samorządowego nr 20 „Pluszowy Miś” . Chodzi o to, by w statucie placówki pojawił się zapis o przyjmowaniu poza kolejnością dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z zaświadczeniem od lekarza specjalisty. Radna prosi Prezydenta o informację, kiedy odnowiona zostanie zabytkowa kapliczka na cmentarzu w Prokocimiu. Środki na ten cel zostały zapewnione w budżecie miasta na 2019 rok. Ostatnia z interpelacji radnej dotyczy o prośby o skrócenie czasu budowy pawilonu dla psów w krakowskim schronisku z 3 lat do roku. Radna prosi też o wpisanie do budżetu miasta i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2021 środków finansowych na budowę pawilonu dla kotów.

Radny Marek Sobieraj interpeluje w imieniu mieszkańców ulic Juranda ze Spychowa, Bogucianka oraz Stępice. Radny prosi o informację, kiedy rozpocznie się budowa kanalizacji na tych ulicach. Pyta też, kiedy będzie wykonana kanalizacja na ul. Obrony Tyńca. Radny interpeluje też w sprawie drogi oznaczonej symbolem KDD6 w procedowanym miejscowym palnie zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie”. Planowana droga będzie przedłużeniem ulicy Komandosów do powstającej nowej zabudowy, co skutkować będzie wprowadzeniem dodatkowego ruchu samochodowego na drogi osiedlowe, które już obecnie są bardzo obciążone ruchem samochodowym. W tej sprawie u radnego interweniowali mieszkańcy oraz radni z Dzielnicy VIII Dębniki.

Cztery interpelacje złożył radny Edward Porębski. Pierwsza z nich dotyczy zbadania nieczystości płynących kanałem biegnącym przez os. Pleszów, przy ul. Nadbrzezie i Martenowskiej. Okoliczni mieszkańcy skarżą się na nieprzyjemny zapach z kanału. Druga interpelacja dotyczy sporządzenia, na wniosek mieszkańców, punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kościelniki. Chodzi o przekształcenie działek rolniczych w tereny zabudowy mieszkaniowej. Od kilku lat starają się o to mieszkańcy. Trzecia z interpelacji radnego Porębskiego dotyczy zagospodarowania terenu w Centrum osiedla Wróżenice, przy pętli autobusów linii nr 171 i 172. W sierpniu tego roku będą tam organizowane dożynki, zdaniem radnego należy uporządkować teren i nasadzić zieleń. Ostatnia z interpelacji radnego dotyczy dwóch kapliczek przydrożnych w Nowej Hucie – koło kościoła przy ul. Drożyska oraz przy skrzyżowaniu ulic Brzeskiej ze Szlifierską. Są to XIX-wieczne kapliczki, których stan z roku na rok się pogarsza.

Również cztery interpelacje złożyła podczas sesji radna Małgorzata Jantos. Radna interpeluje w sprawie powrotu do nazwy przystanku Dworzec Główny (zamiast funkcjonującego obecnie przystanku Teatr Słowackiego).  Radna była świadkiem sytuacji, kiedy mieszkańcy i turyści przejeżdżali obok przystanku Teatr Słowackiego, pytając, kiedy będzie Dworzec Główny.
W następnej z interpelacji radna prosi o informację w sprawie miejsca dla działalności Związków Zawodowych Nauczycielstwa Polskiego w Krakowie. Radna prosi o pozostawienie ich w dotychczasowej lokalizacji lub znalezienie odpowiedniego miejsca. Małgorzata Jantos interpeluje też w sprawie rodziny, której rzeczy po eksmisji znalazły się w magazynie przy ul. Kantorowickiej. W magazynie cieknie woda, nie jest porządnie zamykany, rzeczy są niedbale porozrzucane. Radna prosi o uporządkowanie magazynu. W ostatniej z interpelacji radna Jantos dotyczy Międzynarodowych Pokazów Pirotechniki i Laserów, które 21 września mają się odbyć w Krakowie. – Nowoczesne miasta posługują się laserami. Chrońmy przyrodę. Ogłośmy raz na zawsze, że Kraków będzie się posługiwał laserami, a nie fajerwerkami. (MB)

Pin It