Aktualności

W polskiej przestrzeni społecznej od stuleci wszystko oparte jest na kłamstwie lub półprawdzie i z tego powodu polska tożsamość budowana jest na mitach i zabobonach - dlatego jest taka rachityczna i bardzo łatwo ulega anihilacji. Przykładem owej polskiej mitologii jest przekonanie, iż Polacy, którzy własnymi rękoma rozebrali swoje państwo są osobnikami nad wyraz odważnymi i tym samym bitnymi. Tymczasem po utracie niepodległości, w trzech powstaniach wyzwoleńczych wzięła udział tylko znikoma ilość społeczeństwa polskiego.

Czytaj więcej...

W wieku 88 lat zmarł wczoraj wieczorem wybitny historyk specjalizujący się w dziejach średniowiecza, wieloletni prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i sekretarz generalny odrodzonej Polskiej Akademii Umiejętności, były prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Jerzy Wyrozumski.    - Wraz z nim odchodzi cała epoka w polskiej mediewistyce. Jako uczony był jednym z filarów badań nad historią średniowieczną, był w tej dziedzinie człowiekiem-instytucją. Był jednocześnie postacią niezwykle wrośniętą w Kraków i oddaną bez reszty nauce i kulturze tego miasta. Był to człowiek krystalicznej uczciwości i niezwykłej skromności - powiedział Polskiej Agencji Prasowej prof. Jacek Purchla, który kilka lat temu zastąpił go na funkcji prezesa TMHiZK.   

Czytaj więcej...

Zgodnie z prawem unijnym pytania prejudycjalne dotyczyć mogą wyłącznie spraw toczonych przed sądami, od wyroków których nie przysługują już żadne środki odwoławcze (art. 267 TFUE). W żadnej mierze przeto nie może tego czynić krajowy sąd pierwszej instancji, a takowym jest np. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygnaturze VIII K 146/18, której przewodniczy sędzia Igor Tuleya. To oczywista oczywistość, a jednak sędzia Tuleya pozwolił sobie na nadużycie przysługujących mu uprawnień i skierował pytania prejudycjalne na kanwie rozpoznawanej sprawy. Jest to klasyczny przykład prymatu sędziowskiej ideologii i polityki nad prawem stanowionym.

Czytaj więcej...

Oczywiście nie ma takiej możliwości a nawet chyba potrzeby by odnosić się do wszystkich elementów debaty telewizyjnej przed II gą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Warto jednak wskazać te jej elementy, które powinny być zauważone, a z nich i to dla każdego muszą wypłynąć wnioski. Choć była to przecież raczej hasłowa wymiana zdań dotycząca rzeczy bardzo konkretnych to jednak wymagała ona posiadania informacji merytorycznych istotnych z punktu widzenia decydenta.

Czytaj więcej...

 Ostatnio sporo pisałem na temat niezwykłych wprost "osiągnięć " różnych rosyjskich organizacji oraz wojsk, jak GRU, Kosmonautyka czy obrona Plot, która w Syrii zestrzeliła własny samolot. Dzielni rosyjscy marynarze oglądając to postanowili też się wykazać, przy czym z szerokiej rosyjskiej duszy nie rozmienili sie na drobiazgi, tylko od razu utopili największą rosyjska jednostkę pływającą. Konkretnie chodzi o dok pływający PD-50 wyporności całkowitej 215 tys. ton, czyli dwa razy większy od amerykańskich atomowych lotniskowców, przeznaczony dla remontu największych okrętów.

Czytaj więcej...

Od dłuższego czasu pojawiają się głosy że zagorzali uniokraci pokroju tow. Martina "księgarza" Schulza tow. Guya "krzykacza" Verhofstadta czy tow. Jeana-Cloud "drunk" Junckera i inni im podobni, żyją pod kloszem, pod kopułą i nie widzą/nie słyszą lub też nie chcą widzieć/słyszeć tego co się dzieje w krajach Europy zachodniej. Zamknięci w swojej własnej rzeczywistości snują swoje chore urojenia. Brakuje tam męskich postaw, ba! Są one tam regularnie rugowane i piętnowane!

Czytaj więcej...

W naszej Deklaracji Ideowo – Programowej zostało zapisane zobowiązanie do działań na rzecz wysokiego poziomu edukacji i nauki polskiej, jak również do ponoszenia wysiłków w kierunku kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.

Pragniemy w związku z tym ponownie poprzeć kandydaturę Pani Poseł Małgorzaty Wassermann w wyborach na Prezydenta Miasta Krakowa.

Czytaj więcej...

Kraków to ma szczęście ma tak zdolnego prezydenta, robi absolutnie wszystko co możliwe na rzecz miasta. Głównie zaś walczy ze smogiem i komunikacyjnymi korkami, także prowadzi jakże rozważną politykę w zakresie miejskiej zabudowy. Tylko brak prawnych i finansowych podstaw powoduje, iż mimo takiej wielce zaangażowanej pracy prezydenta i jego urzędników – we wszystkich tych wspomnianych trzech dziedzinach nie widać jakoś postępu.

Czytaj więcej...

R E K L A M A

SPECJALISTYCZNY GABINET OKULISTYCZNY
Lek. med. WOJCIECH MARKUN

Ul. UŁANÓW 29
/przychodnia Krak-Medyk/
Tel:12 4223060 i 604 406 938
Więcej informacji:
www.wojciechmarkun.pl
www.wojciechmarkun.com

OD 1.10.2015r, zmiana godzin przyjęć:

  • Po - 14.00 do 17.30
  • Wt,Śr,Cz,Pi - 10.00 do 17.00

Dodatkowo będą wykonywane badania: OCT- tomografia dna oka, oraz badanie pola widzenia.