Aktualności

Jarosław Gowin jako lider opozycyjnej partii może jedynie apelować do premiera o zorganizowanie wyjazdu na kijowski Majdan premierów krajów postsowieckich: Polski, Czech, Słowacji, Węgier , Litwy, Łotwy, Estonii w geście poparcia i solidarności dla zagrożonej utratą niepodległości Ukrainy. 

Czytaj więcej...

Do naszej redakcji wpłynął list Radnego  Gminy Niepołomice, członka Komisji Rewizyjnej Pana  Waldemara Juszczyńskiego. Od siebie mogę tylko dodać, że krytycznie o sprawie Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach pisaliśmy kilkakrotnie. 

Czytaj więcej...

Roz­sy­ła­jąc "ofi­cjal­ne sta­no­wi­sko" - czyli tzw. "OSę" - wła­dze klubu PO po­in­stru­owa­ły swo­ich po­li­ty­ków, jak mają się wy­po­wia­dać o moż­li­wej de­ba­cie Do­nald Tusk - Ja­ro­sław Ka­czyń­ski, pro­gra­mie PiS oraz udzia­le pre­mie­ra w po­grze­bie córki Bar­tło­mie­ja Bonka.  Do­tar­li­śmy do we­wnętrz­nej, nie­upu­blicz­nia­nej in­struk­cji PO.

Czytaj więcej...

R E K L A M A

SPECJALISTYCZNY GABINET OKULISTYCZNY
Lek. med. WOJCIECH MARKUN

Ul. UŁANÓW 29
/przychodnia Krak-Medyk/
Tel:12 4223060 i 604 406 938
Więcej informacji:
www.wojciechmarkun.pl
www.wojciechmarkun.com

OD 1.10.2015r, zmiana godzin przyjęć:

  • Po - 14.00 do 17.30
  • Wt,Śr,Cz,Pi - 10.00 do 17.00

Dodatkowo będą wykonywane badania: OCT- tomografia dna oka, oraz badanie pola widzenia.