20181116edwardPo uruchomieniu ulicy Jaracza wydawało się, że  jaki taki (j-t) stan organizacji ruchu w obrębie naszego osiedla oraz sąsiadujących ulic Siemaszki i Prądnickiej  jest optymalny bo godzi możliwości przejazdów, przy czasami kompletnie zablokowanym ciągu ulic Zdrowa  - Żmujdzka. Ale jak jest  (j – t) to trzeba to zburzyć bo zmieniły  się kryteria. Przypominam, że wyjeżdżając ulicą Jaracza dojeżdżamy do jednokierunkowej ulicy Siemaszki, tam skręcamy w lewo i po chwili jesteśmy na ulicy Prądnickiej w okolicach Szpitala Narutowicza.

Przyjeżdżając na Żabiniec od strony ul. Prądnickiej jechaliśmy ul. Lekarską, skręcaliśmy w jednokierunkową Siemaszki dojeżdżaliśmy do ul. Jaracza i – po szczęśliwym ominięciu kilkunastu parkujących na tej ulicy samochodów z różnymi rejestracjami, byliśmy na osiedlu. Tak było i tak jeszcze jest. Zobaczymy jak długo bo wczoraj dostałem list, jaki Administrator budynku Prądnicka 65 (zbudowanego na terenie dawnej fabryki „Artigraph” ) na rogu z ul. Lekarską rozesłał do lokatorów.:

Oto treść tego listu:

(…)   Szanowni Państwo

Przesyłamy poniżej pozytywną odpowiedź Z-cy przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały w sprawie dwukierunkowego ruchu przy ul. Siemaszki:

Szanowna Pani,

W nawiązaniu do Pani pisma znak 02/ez/2019 z 25 stycznia 2019 roku oraz znak 25/ez/2018 z 23 maja 2018 roku, pragnę poinformować, że po wymianie korespondencji Rada Dzielnicy IV uzyskała w Wydziale Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzedu Miasta Krakowa pozytywną opinię dla przedstawionej inicjatywy obydwu wariantów przywrócenia dwukierunkowości ruchu na ul. Siemaszki:

wariant I - na odcinku od Lekarskiej do Siemaszki 27 (bez negatywnych konsekwencji)

wariant II - na odcinku od Lekarskiej do Jaracza (z likwidacją parkowania po obu stronach ulicy na odcinku Siemaszki 27 - Jaracza).

Zaplanowane zostało spotkanie konsultacyjne w tej sprawie, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 107 przy ul. Zdrowej w dniu 17 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 18:00.

Następnie najprawdopodobniej w dniu 30 czerwca 2019 roku (niedziela) zostanie przeprowadzony całodniowy sondaż (w Szk. 107, lub przed pawilonem sklepowym przez Biblioteką Miejską). Będę wdzięczny za przekazanie tej informacji mieszkańcom.

Pracownik UMK w najbliższy piątek rozwiesi na klatkach budynków przy ul Siemaszki informację o planowanym spotkaniu konsultacyjnym (również na klatkach bloku Prądnicka 65, jeżeli ochrona wyrazi zgodę), zaś w późniejszym czasie informację o samym sondażu.

Wyniki sondażu zostaną przekazane do Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK, a następnie powinny zostać bez zbędnej zwłoki wprowadzone w życie (po opracowaniu projektu zmiany organizacji ruchu).

Dla Państwa oznacza to, że niezależnie czy wybrany zostanie będzie wariant I, czy II, Państwa prośba zostanie spełniona.

Mimo wszystko będę wdzięczny za przekazanie zainteresowanym mieszkańcom informacji o spotkaniu i sondażu.

Nie chcę nic sugerować, ale właściciele samochodów do tej pory spokojnie parkujący na ul. Siemaszki pomiędzy ulicami Lekarska – Jaracza, stracą te miejsca do parkowania. Przeniosą się więc na ul. Jaracza i zablokują szczelnie tą ulicę do końca. Czyli praktycznie my na Żabińcu zostaniemy z jednym wyjazdem i z drugim bardziej teoretycznie czynnym. Patrząc na procedurę załatwiania tego odwrócenia oznakowania to trudno mieć pretensję do   mieszkańców z bud. Prądnicka 65, którzy chcą sobie poprawić możliwości egzystowania w tej przeludnionej okolicy. Natomiast musze postawić pytanie dla wspomnianego w w/w piśmie Zastępcy Przewodniczącego Dzielnicy IV Prądnik Biały i radnego z ul. Siemaszki Dariusza Partyki.  Panie Darku tak się Pan wywdzięcza swoim wyborcom?  A mieszkańców ul. Siemaszki chyba nie muszę zachęcać  do wzięcia udziału we wspomnianych konsultacjach.

 

  • 20190613siem2_1
  • 20190613siem2_2
  • 20190613siem3
  • 20190613siem4
  • 20190613siem5
  • 20190613siem6
Pin It