Żabiniec

Kolejna krakowska redakcja dołączyła się do batalii o wykonanie legalnego dojścia z osiedla na ul. Langiewicza. Bardzo nas to cieszy. Jeden z najbardziej zaangażowanych naszych osiedlowych sąsiadów napisał w tej sprawie list do wzmiankowanej redakcji ujawniając szereg dokumentów świadczących o tym, że temat jest „wałkowany” już kilkunastu lat i –oprócz wydatkowania publicznych pieniędzy – do niczego nie doprowadził. Poniżej i treść listu i zdjęcia dokumentów. Dotyczy artykułu:.http://lovekrakow.pl/aktualnosci/burza-mozgow-w-sprawie-kladki-na-zabiniec_26048.html

Czytaj więcej...

Trzy lata temu dnia 1 kwietnia 2015 roku, na wniosek kilkuset mieszkańców,  Rada Miasta Krakowa jednogłośnie podjęła rezolucję  w sprawie wybudowania przejścia dla pieszych z Żabińca na ulicę Langiewicza. Pisały o tym wielokrotnie wydawane dla krakowian gazety i informowały lokalne rozgłośnie radiowe oraz ośrodek Telewizji Polskiej.  ZIKiT  z mozołem rozpoczął swoje zmagania z tematem a „W kwestii możliwego sposobu procedowania budowy kładki (PNB czy dec. ZRiD) ZIKiT zasięgnie informacji w Urzędzie Wojewódzkim…” cały czas ignorując  zainteresowanych mieszkańców.

Czytaj więcej...

Niestety nie o taką modę, nam mieszkańcom osiedla chodzi. Odnotowałem –z umiarkowanym uznaniem – tekst na temat osiedla Bartosza Dybały – zamieszczony w „Gazecie  -Dzienniku”: Kraków. Osiedle Żabiniec niczym wyspa, którą odcięto od komunikacji. Ale widać, że Autor nie jest mieszkańcem osiedla a informacji o osiedlowych warunkach zasięgał u Jakuba Koska - mieszkańca osiedla Azory. Z tekstu jednak wyraźnie widać, bezradność  podwójnego radnego PO Jakuba Koska odnośnie ul. Miłosza, kładki do ulicy Langiewicza, czy przebudowa schodów z osiedla z ulicy Zdrowej do ulicy Opolskiej na wprost Placu Imbramowskiego. 

Czytaj więcej...

ZESTAWIENIE FAKTÓW : Kładka oś Żabiniec – ul. Langiewicza,   dla postępowania wyjaśniającego Urzędu Miasta KRAKOWA

1. PISMO z dnia 19.12.2005r – Społecznego Komitetu Budowy Wodociągów i Kanalizacji ul. Żabiniec 99 do PKP Linie Kolejowe S.A. dot. „uregulowania przejścia pieszego popod most kolejowy Kraków-Warszawa na odcinku Żabiniec-Langiewicza”. Wniosek Komitetu o „wybudowanie połączenia z już istniejącym przejściem na działki pracownicze kolejowe”. Załączono wówczas odręczne rysunki techniczne.

Czytaj więcej...