W środę 7 listopada 2018 r odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin, poświęcona 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę . Uroczystą sesję Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Stanisław Staszel , powitał zaproszonych gości ,poprosił o wprowadzenie Sztandaru Gminy, i odśpiewanie hymnu państwowego. Wykład pod tytułem "Stulecie odzyskania  niepodległości" przez Profesora Jerzego Roszkowskiego wraz ze slajdami wzbudził duże zainteresowanie zebranych.

W sesji brali udział przedstawiciele- samorządowcy z terenu gminy Poronin, dyrektorzy szkół oraz kierownicy gminnych jednostek.

Rada gminy podjęła rezolucję upamiętniającą Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

  • 20181109poron1
  • 20181109poron2
  • 20181109poron3
  • 20181109poron4
  • 20181109poron5
  • 20181109poron6

Zdjęcia; Józef Piech