Otrzymałem pismo, którego Autor sklada rezygnację z firmowania własną osobą ostatnich  decyzji politycznych władz Polskiego stronnictwa Ludowego. Motywacja warta upowszechnienia, co niniejszym czynię.

W dniu 2019-04-14 12:20:49 użytkownik (…) napisał:

Szanowny Pan, dr Andrzej Kosiniak-Kamysz, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego

Kraków, Batorego 2

Szanowny Panie Prezesie

Proszę o wykreślenie mnie z listy członków Polskiego Stronnictwo Ludowego.

Z uwagi na to, że Pismo Święte jednoznacznie ocenia uczynki homoseksualne np:

List do Rzymian 1

24 Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał.

25 Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.  

26 Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze.

27 Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie.

28 A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi.

29  Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości;

30 potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym, co złe - pomysłowi, rodzicom nieposłuszni,

31 bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości.

32 Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią.

Nie mogę być w strukturach organizacji, która w/w uczynki popiera.

Z poważaniem

(…)

Dane osobowe Autora są w posiadaniu redakcji.