Profesor Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, wystawienie przez Prawo i Sprawiedliwość kandydatur (Elżbieta Chojna-Duch, Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz) raczył właśnie określić jako klęskę ustroju prawnego. Czemuż to, ach, czemuż? Prof. Zoll wcale nie ocenił poziomu wiedzy prawniczej powyższych osób: nie podoba mus się po prostu, że prawnicy ci są politykami. „To politycy. A jeśli ktoś mówi, że w przeszłości w Trybunale również zasiadały osoby jasno zadeklarowane politycznie, to proszę o dowody i nazwiska” – mówi prof. Zoll.

Jego zdaniem po odejściu obozu PiS od władzy, konieczna będzie zmiana prawa, aby do TK nie mogli trafiać działacze partii politycznych:)  A ponieważ ja jestem osobą uczynną i chętnie niosącą kaganek oświaty, poniżej przedstawiam kilka osób, które były sędziami, prezesami lub wiceprezesami Trybunału Konstytucyjnego (i nie ma tu ani jednej osoby mianowanej w ostatnich czterech latach), choć wcześniej były politykami.


Nie ma za co, panie profesorze!


Jerzy Adam Stępień (ur. 7 września 1946 w Staszowie) – polski prawniki polityk, senator I i II kadencji (nator I i II kadencji (1989–1993), wiceminister spraw wewnętrznych i administracji (1997–1999), sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 1999-2008, a w latach 2006–2008 prezes TK. W latach 2016–2017 prezes Instytutu Lecha Wałęsy.


Marek Karol Mazurkiewicz (ur. 20 czerwca 1931 w Wilnie) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny,poseł na Sejm I, II i III kadencji, sędzia Trybunału, w 2010 wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego.


Janusz Marian Niemcewicz (ur. 28 lipca 1949 w Siemianowicach Śląskich) – polski prawnik, adwokat, polityk, wiceminister sprawiedliwości, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2001-2010, były wiceprezes TK, poseł na Sejm II kadencji, były członek Państwowej Komisji Wyborczej.


Janusz Stanisław Trzciński (ur. 1 lipca 1942 w Kuńkowcach) – polski konstytucjonalista, profesor nauk prawnych, poseł na Sejm kontraktowy, sędzia (w latach 1993-2001) i wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, wiceprezes i były prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.


Zdzisław Czeszejko-Sochacki (ur. 10 kwietnia 1927 w Rokitnie na Wołyniu, zm. 24 maja 2002 w Warszawie) – profesor zwyczajny dr hab. nauk prawnych, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego, adwokat (1953–1993), radca prawny (1951–1969), Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej (1972–1981), poseł na Sejm PRL VIII kadencji, ambasador Polski w Konfederacji Szwajcarskiej (1986–1990), sędzia Trybunału Konstytucyjnego (1993–2001), członek Rady Krajowej PRON w 1983.


Jerzy Stanisław Ciemniewski (ur. 2 sierpnia 1939 w Warszawie, zm. 11 stycznia 2018[1] tamże) – polski prawnik i polityk, doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki, poseł na Sejm I, II i III kadencji, sędzia Trybunału Konstytucyjnego.


Leon Kieres (ur. 26 maja 1948 w Kolonii Zielonej) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, samorządowiec. W latach 2000–2005 prezes Instytutu Pamięci Narodowej, w latach 2006–2007 przewodniczący sejmiku dolnośląskiego,senator IV i VII kadencji, od 2012 sędzia Trybunału Konstytucyjnego.


Stanisław Rymar (ur. 19 maja 1941 w Krakowie) – polski prawnik, w latach 2001–2007 prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu, od 3 grudnia 2010 sędzia Trybunału Konstytucyjnego. W latach 70. był pracownikiem Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej, a w 1975 wstąpił również do Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (sic!).


https://wiadomosci.wp.pl/kandydaci-pis-do-trybunalu-konstytucyjnego-prof-andrzej-zoll-dla-wp-to-kleska-ustroju-prawnego-w-polsce-6442461799413889a

Tekst ukazał się na Salon24.pl w dniu 4 listopada 2019r