GibałaTereny Wzgórza Świętej Bronisławy to jedne z ostatnich zielonych płuc centrum miasta. Tymczasem zgodnie z przedstawionym przez Jacka Majchrowskiego projektem planu zagospodarowania przestrzennego część zielonych dzisiaj działek ma zostać przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową i usługową. – Tylko do 12 października można składać uwagi do projektu planu, do czego gorąco zachęcam tych mieszkańców, którym bliska jest obrona zieleni w naszym mieście – mówi Łukasz Gibała, lider klubu radnych i stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. – Inaczej setki drzew pójdą pod topór – dodaje

.Z apelem Gibała poszedł o krok dalej – na swojej stronie internetowej oraz stronie Krakowa dla Mieszkańców opublikował właśnie wzór uwag do planu. W ten „gotowiec” wystarczy wpisać swoje dane, złożyć podpis i wysłać dokument mailowo do urzędu. – Mam nadzieję, że odzew będzie duży, bo tylko presja na Jacka Majchrowskiego może doprowadzić do ochrony przed zabetonowaniem tych cennych przyrodniczo terenów – mówi radny. Przed ich zabudową ostrzegają też radni dzielnicowi. Z ich nieoficjalnych informacji wynika, że działkami w rejonie ulicy Księcia Józefa już interesują się prywatni inwestorzy, którzy planują budowę hotelu. – Jeśli tak się stanie, szkody będą nieodwracalne. Zieleni w tym miejscu nie przywrócimy. Dlatego musimy działać już teraz, żeby projekt planu w takiej postaci nie trafił do Rady Miasta – argumentuje Gibała. Krytycy planu mają jeszcze jeden argument: ich zdaniem dopuszcza on zabudowę mieszkaniową na stromym południowym zboczu Wzgórza – a to teren niebezpieczny, bo osuwiskowy. Przypomnijmy, że temat ochrony przed zabudową Wzgórza Świętej Bronisławy stał się głośny już 2,5 roku temu. Wówczas pod petycją w tej sprawie udało się zebrać trzy tysiące podpisów mieszkańców.
Projekt planu miejscowego „Zwierzyniec – Księcia Józefa” obejmuje łącznie tereny o powierzchni 16,8 hektara. Uwagi do planu składać można tylko do 12 października i może to zrobić każdy mieszkaniec miasta. Łukasz Gibała zapewnia, że jeśli jednak projekt planu trafi do rady miasta niezmieniony, złoży do niego chroniące zieleń poprawki i będzie szukał dla ich poparcia ponadpartyjnej większości.

 

Pin It