O sytuacji finansowej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza rozmawiano podczas posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowej.
Przychody szpitala Narutowicza w 2020 roku wyniosły ogółem 144 768 379 zł i były o 10 proc. wyższe niż w 2019 r. Koszty w 2020 roku wyniosły 151 470 160 zł i wzrosły o 11 proc. względem poprzedniego roku. Wynik finansowy netto wyniósł (minus) 6 701 781 zł, a korygowany o wartość amortyzacji uzyskał wartość dodatnią w kwocie 1 223 863 zł.
- Celem szpitala nie jest osiąganie efektów ekonomicznych, a leczenie pacjentów i prowadzenie działalności medycznej – zaznaczył Michał Marszałek, dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego.

Podkreślał także, że wyniki finansowe prezentowane radnym pochodzą ze sprawozdań finansowych podmiotów za 2020 r., które podlegają badaniu przez biegłego rewidenta oraz są zatwierdzane przez podmiot tworzący. Termin zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Krakowa sprawozdań finansowych za 2020 r. miejskich podmiotów leczniczych upływa 31 lipca 2021 r.
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Michał Marszałek i dyrektor Szpitala im. Gabriela Narutowicza Renata Godyń-Swędzioł podkreślali, że Szpital jest w trudnej sytuacji finansowej. Początkiem kłopotów była reforma z 2017 r. wprowadzająca sieć szpitali i rozliczenia ryczałtowe.
– Reforma założyła finansowanie ryczałtowe. Przed 2017 rokiem każdy pacjent przyjęty dodatkowo – a musieliśmy przyjąć, bo Konstytucja mówi, że mamy ratować, a nie odsyłać od drzwi szpitala - był płacony. Teraz udary, złamania również są rozliczane ryczałtowo. Na początku wnioskowałam, by złamania, udary i intensywna terapia były odrębnie finansowane. Tzn. każdy pacjent powinien być rozliczony. Mamy 1000 punktów limitu, jak zrobimy 1002 punkty, to wszystko ponad limit nie jest płacone - mówiła Renata Godyń-Swędzioł, dyrektor Szpitala im. Gabriela Narutowicza.
Dyrektor Szpitala informowała także, jak radzi sobie w trudnej sytuacji finansowej. – Dokonałam restrukturyzacji finansowej i osobowej. Szpital zaciągnął kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego, na który otrzymał poręczenie Miasta. Restrukturyzacja osobowa przebiegała w sposób naturalny, po przejściu pracownika na emeryturę Szpital nie zatrudniał kolejnego. Zmniejszona została także liczba łóżek w podmiocie. Szpital również prowadzi inwestycje – kończymy przebudowę patomorfologii, prosektorium i magazynów. Mamy już zgłoszenia szpitali chętnych do wykonywania u nas badań histopatologicznych – informowała dyrektor Renata Godyń-Swędzioł.
Gmina Miejska Kraków w 2020 r. przekazała Szpitalowi Miejskiemu Specjalistycznemu im. Gabriela Narutowicza w Krakowie na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową oraz zakupem sprzętu i aparatury medycznej, środki finansowe w wysokości: 10 092 115 zł. Dodatkowo, kwota 1 100 tys. zł stanowiła środki finansowe przekazane w formie dotacji na realizację zadań bieżących w zakresie zwalczania epidemii, w tym działań w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną tj.: zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
Szpitale stoją jeszcze przed jednym wyzwaniem, mowa o podwyżkach dla pracowników szpitali, na które, jak podkreślała Renata Godyń-Swędzioł, szpitale nie mają aktualnie wskazanego źródła finansowania.

TAGI: komisja, zdrowie, szpital, kraków, Rada Miasta

 

Pin It

OGŁOSZENIE

Sprzedam spółkę z o.o. stomatologiczną

wykonującą kontrakt NFZ i świadczącą usługi komercyjnie.

Gabinet działa od 2000 r, posiadając dużą bazę pacjentów.

 


Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny:


lub wieczorem:

lub drogą poczty elektronicznej na adres:
fstaldob@wp.pl