Aktualności

Dziś (20 stycznia) Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę na miejscowy plan ”Łagiewniki”. Jednym z oddalonych zarzutów był - analogicznie jak w przypadku planu „Młynówka Królewska – Grottgera” tryb podejmowania uchwały w sprawie przyjęcia planu. Odrzucenie skargi dowodzi, że tryb ten był poprawny, a więc wyrok w sprawie planu „Młynówka Królewska Grottgera” był jednostkową sprawą.

Czytaj więcej...

W sporze pomiędzy rządzącymi – należałoby ich nazwać dzierżącymi władzę a nie tylko górnikami a wręcz znaczną częścią społeczeństwa, podnoszone są różne argumenty. Niestety realna sytuacja nie przekonuje mnie do tego, że są one brane pod uwagę i to nie od dziś.

Czytaj więcej...

Bardzo pozytywnie odbieram wsparcie, jakiego społeczeństwo udziela górnikom. Cieszy mnie to tym bardziej, że przecież problemy tych ludzi nie dotyczą tylko górnictwa, ale odbiją się również na zakładach pracujących na rzecz tego sektora, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio.

Czytaj więcej...

Zbliżane się wyborów jest faktem – i to wcale nie zaskakującym. Zdarza się z regularnością cyklów kadencyjnych. Nie jest to więc zjawisko, wobec którego nie można by było wypracować długofalowej strategii.

Czytaj więcej...

Rząd i media głównego nurtu chcą sprowadzić protesty górników w obronie kopalń do walki jedynie o miejsca pracy.Premier Kopacz deklaruje, że żaden górnik nie zostanie pozostawiony sam sobie. Kłamstwo za kłamstwem i kłamstwem pogania. Łatwiej oczywiście „sprzedać” protesty, jako walkę o swoje miejsca pracy, podwyżki itp.,  słowem-  o swoje przyziemne sprawy, a nie dobro ogólne.

Czytaj więcej...

Trzymiesięczne rządy premier Ewy Kopacz były tak chaotyczne, jak jej wczorajsze wystąpienie. Nie było w nich jednej decyzji – tak jak i wczoraj nie było jednego zdania – która wskazywałaby na to, w jakim kierunku zmierzamy. Polska dryfuje.

Czytaj więcej...

31 grudnia 2014 r. Klub Jagielloński złożył wniosek o upublicznienie informacji na temat powodów nieważności głosów w wyborach samorządowych. Zgodnie z prawem do 22 stycznia Krajowe Biuro Wyborcze powinno ponownie przeliczyć nieważne karty i podać informację o tym, ile kart było pustych, a ile nieważnych z powodu postawienia dwóch i więcej krzyżyków.

Czytaj więcej...