Aktualności

Konstytucja RP art. 183 ust. 3: "Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.". Panie Prezesie Budka - istnieją pewne granice, których człowiek przekraczać nie powinien. Oczywiście - chodzi mi o człowieka jako-tako przyzwoitego, a nie o żulię mafijną, to się chyba rozumie? Taką granicą jest gwałcenie Konstutucji, kłamanie na temat jej treści. Jak widać - w dobie internetu bardzo łatwo jest zweryfikować, że Pan kłamie w sposób niesłychanie wręcz chamski, obrzydliwy i szkodliwy.

Czytaj więcej...

Witam o porannej niedzielnej porze, ale nieraz warto obudzić się o poranku i zobaczyć początek nowego dnia, może innego i lepszego od poprzedniego... a przynajmniej dającego taką nadzieję... Sama też niedziela skłania nieraz do refleksji. Mamy trochę więcej czasu, możemy pomyśleć o nas samych, naszych bliskich, o życiu i przemijaniu każdego dnia, o tym, co nas otacza i jakie my mamy wnętrze, co myślimy i jak postrzegamy świat, czym dla nas jest życie a czym śmierć.

Czytaj więcej...

Jako wyborca mam konkretne wyobrażenie o najistotniejszych kwalifikacjach i cechach osobowych osoby kandydującej w wyborach na stanowisko Prezydenta Polski. W nich nie mieszczą się kryteria płci, wyglądu, doboru krawata czy korali. Nawet mniej się liczą deklaracje, a ich motywowanie i osadzenie w realiach oraz co właściwie najważniejsze – wiarygodność. To ostatnie jest sprawdzalne tylko na gruncie własnego doświadczenia. Innymi słowy – znajdujemy tu wagę aktywności i zainteresowania się każdego wyborcy sprawami publicznymi.

Czytaj więcej...

Najprostsza odpowiedź na tytułowe pytanie brzmi: takiej świadomości, która ułatwia realizowanie narodowych interesów narodom z nami rywalizującym.
Światowa polityka to pole gier politycznych i walk o wpływy. Jedne narody i państwa radzą sobie w tych konfrontacjach i rywalizacjach lepiej, a inne gorzej. W znacznym stopniu ich efektywność zależy od świadomości zbiorowej kształtowanej w toku historii oraz wyniku nauczania tej historii. Tak powstają modele postępowania we wszystkich sferach aktywności: gospodarczej, kulturowej, państwowej i społecznej.

Czytaj więcej...

20200520raj1We wtorek 19 maja 2020 r rodzinna firma Rajski ,otwarła supermarket w Poroninie. Supermarket Rajski to sieć handlowa w systemie Lewiatan, oferująca towary tylko pochodzenia Polskiego. Punktualnie o godzinie 8,30 otwarły się automatycznie drzwi Supermarketu, klienci nie kryli zadowolenia z wielości asortymentowej.

Czytaj więcej...

felekJakoś się o tym nie mówi a chyba kasa – jak zawsze – może być problemem.Proponuję zauważyć:
Po ogłoszeniu terminu wyborów – obojętne jakich – zawiązują się lub wręcz można powiedzieć – ujawniają się Komitety Wyborcze na rzecz kandydata lub kandydatów. Są one na ogół – choć nie ma tu reguł – związane z ugrupowaniami politycznymi lub też i społecznymi. Komitety te mają zebrać określoną liczbę podpisów popierających i mają prawo do wydawania środków na przeprowadzenie akcji wyborczej promującej program i kandydatów (lub kandydata)

Czytaj więcej...

Stulecie urodzin Świętego – pociąga naturalne i dziś niezbędnie potrzebne świadectwa pamięci świadków Jego życia. Wszak, gdy tych bezpośrednich świadków zabraknie – ma pozostać tylko wspomnienie i symbol? Postać Karola Wojtyły – Ojca Świętego Jana Pawła II to dla tych, którzy już Go nie znają z własnego doświadczenia – to będzie nie tylko mało ale będzie też oznaczało spłaszczenie znaczenia świadectwa. Nie można oczywiście powiedzieć, że tomy wystąpień, publikacji, dokumentów z najważniejszym jak się wydaje choć opublikowanym jako jednym z pierwszych świadectw Jego nauczania a programowym - „Miłość i Odpowiedzialność” - to mało.

Czytaj więcej...

20181116edwardCiekawie zapowiada się prezydencka kampania wyborcza choć zwycięzca już jest znany. Ale w cieniu Andrzeja Dudy rozgrywka o prymat na opozycji będzie pasjonująca. Nie miałbym problemu z wytypowaniem drugiego miejsca i udziału w ewentualnej drugiej turze, gdyby nie żałosna decyzja o wycofaniu z walki Małgorzaty Kidawy – Błońskiej. Sugerowanie się sondażami, na 1000 osobowej próbie mieszkańców w tego typu powszechnych wyborach jest nieporozumieniem i czystą głupotą.

Czytaj więcej...