• Kolejny pomysł na ochronę terenów zielonych w obszarze parku Drwinki

  • Projekt nowego samorządowego centrum kultury na Bieżanowie

Uchwała o kierunkach działania Prezydenta w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Drwinka – Tuchowska

  • W 2015 roku Rada Miasta Krakowa najpierw podjęła uchwałę kierunkową o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Drwinka Podedworze i Drwinka Bochenka a potem wręcz przystąpiła do sporządzania tych miejscowych planów.

  • Wtedy też była dyskusja o zasadności przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kolejnego obszaru – Drwinka Tuchowska

  • Niniejsza uchwała rekomenduje Prezydentowi przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Drwinka Tuchowska , określa Orientacyjne granice , ustala, że szczegółowe granice zostaną dookreślone po sporządzeniu Analizy zasadności przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru.

  • Rekomenduje się też przygotowanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Drwinka Tuchowska w terminie 30 listopada 2015

  • Jest to realizacja starań wielu lokalnych społeczności,w szczególności postulujących objęcie ochroną ważnych miejsc przyrodniczych.

  • Przewidujemy następujące korzyści z przystąpienia a potem uchwalenia miejscowego planu :Możliwość wstrzymania decyzji administracyjnych na tych terenach ,Wzmocnienie ochrony wskazanych terenów,Zintegrowanie terenów przyszłego parku rzecznego Drwinka, Wprowadzenie ochrony nie tylko na terenie samego parku rzecznego, ale w otulinie parku

Uchwała kierunkowa o stworzeniu Filii Domu Kultury „Podgórze”
w budynku przy ul. Aleksandry 1

Są jeszcze w Krakowie obszary , w których nie ma żadnej placówki kultury . W takich obszarach samorząd albo sam buduje domy kultury albo wykorzystuje współpracę z lokalnymi środowiskami i wykorzystuje obiekty różnej własności.

Tak zorganizowano Centrum Kultury Ruczaj, bazując na nie wykorzystanym obiekcie Parafii na Ruczaju. Gmina wyremontowała na własne potrzeby, dzierżawi i wykorzystuje na potrzeby lokalnych mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży, których ponad 1000 jest uczestniczących w zajęciach.

Tak zorganizowano Klub Kultury Kliny, bazując na obiekcie Parafii na Klinach . Gmina przysposobiła lokal i wykorzystuje na potrzeby lokalnych mieszkańców , w szczególności dzieci i młodzieży, których jest ponad 500 uczestniczących w zajęciach.

Tak też chcemy zorganizować kolejną instytucję kultury , tym razem na Bieżanowie. W tym rejonie mieszka prawie 30 tysięcy mieszkańców, którzy nie maja żadnej instytucji kultury.W tej sprawie występowały lokalne społeczności, występowała Rada Dzielnicy , wręcz zaproponowała to zadanie jako zadanie jubileuszowe na 100-lecie połączenia Krakowa i Podgórza.

Jest możliwość zagospodarowania części obiektu Parafii na Bieżanowie i umieszczenia tam filii Domu Kultury Podgórze czyli stworzenia dla lokalnej społeczności Centrum Kultury Bieżanów. To szansa przy niewielkich nakładach stworzenia ważnej dla lokalnej społeczności instytucji kultury. Proponujemy więc podjęcie szybkich działań, wzorowanych na dobrych doświadczeniach w podobnych, wskazanych sytuacjach i powołanie Centrum Kultury Bieżanów.

Pin It