W ostatnią niedzielę listopada odbyło się zebranie pszczelarzy zrzeszonych w Krzeszowickim Towarzystwie Pszczelniczym „ BARĆ”. Sięgając do historii powstania i działalności Towarzystwa musimy cofnąć się do roku 1907 w którym to Poseł na sejm dr Ignacy Wróbel z Czatkowic Dolnych mając poparcie wśród rolników, księży, rzemieślników, urzędników i okolicznej ludności założył Towarzystwo Pszczelnicze w Krzeszowicach.

Po wybuchu II wojny światowej Towarzystwo zawiesiło swoją działalność . Okupant swoim zarządzeniem restytuował Związek Pszczelarski w Krzeszowicach i zobowiązał wszystkich pszczelarzy do oddawania 30% pszczelich produktów. Po wyzwoleniu w 1945 roku powstaje Miejscowy Związek Pszczelarzy w Krzeszowicach, już w 1948 roku zostaje podporządkowany Spółdzielczości Zaopatrzenia i Zbytu „Samopomoc Chłopska” i traci osobowość prawną. Przedsiębiorstwo „Las” nie mając wiedzy pszczelarskiej dopuściło do rozwijania się chorób które dziesiątkowały pasieki. Na początku 1957 roku założono Okręgowy Związek Pszczelarski który w 1959 roku zawiesił swoją działalność. W kwietniu 1973 roku powołano do życia Miejscowe Koło Pszczelarzy w Krzeszowicach, którego celem była walka z chorobami pszczół oraz zwiększenie bazy pożytkowej. W latach 80 – tych zmieniono nazwę na Koło Pszczelarzy BARĆ w Krzeszowicach, które liczyło ponad 200 członków. W roku 1983 został zorganizowany I Krzeszowicki Dzień Pszczelarza, który od tego czasu stał się świętem krzeszowickich pszczelarzy. Rok 1983 to obchody 75 – lecia powstania Krzeszowickiej Organizacji Pszczelarskiej na których to poświęcony został ufundowany Sztandar Koła.

Od 2005 roku realizowany jest „Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce” . Agencja Rynku Rolnego w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmuje działania – wsparcie rynku produktów pszczelich. Wsparcie to dotyczy wyłącznie zarejestrowanych w KRS organizacji pszczelarskich . W roku 2007 odbyły się uroczystości jubileuszu 100- lecia istnienia Krzeszowickiej Organizacji Pszczelarskiej. W roku 2012 organizacja posiadająca osobowość prawną przyjęła nazwę Krzeszowickie Towarzystwo Pszczelnicze BARĆ . Działalność tego Towarzystwa opiera się na statucie. Stało się już tradycją, że członkowie Towarzystwa na czele z Prezesem rozpoczynając nowy rok kalendarzowy uroczyście ze sztandarem są na Mszy Świętej by następnie na skromnym przyjęciu w sali herbowej Urzędu Miasta podzielić się opłatkiem. Od kilku lat Prezesem Krzeszowickiego Towarzystwa Pszczelniczego BARĆ jest Pan Bogusław Latawiec. Zarząd Towarzystwa w osobach: v-ce prezes Pan Władysław Szymiec, v-ce prezes Pan Wojciech Górecki, skarbnik Pan Kazimierz Marszałek , sekretarz Pani Teresa Rokicka, członek zarządu Pan Dominik Pasek, członek zarządu Pan Robert Kuczara dzielnie sekunduje Panu Prezesowi starając się wnosić nowoczesne metody prowadzenia pasiek przez 112 członków. Na każdym z zebrań członków Krzeszowickiego Towarzystwa Pszczelniczego BARĆ są prowadzone zajęcia na tematy chorób apis mellifera ( pszczoła miodna ) i metod ich zwalczania. Na zebranie członków Towarzystwa w dniu 30.11.2014 r. został zaproszony Pan Przemysław Szeliga członek zarządu wojewódzkiego, który pokazując ramkę z ula na której widniały charakterystyczne cechy choroby zgnilca amerykańskiego, omówił jak rozpoznać i jak zwalczać tę groźną chorobę pszczół. Zgnilec amerykański to choroba pszczoły miodnej zwalczanej z urzędu. Lekarz weterynarii rozpoznając tę chorobę w pasiece nakazuje jej likwidację przez spalenie. Pasożytem pszczoły miodnej jest warroza którą należy zwalczać nie tylko przy pomocy środków chemicznych. Pszczoły giną wskutek chorób ale także przez złe a niekiedy złośliwe stosowanie środków chemicznych zwanych herbicydami przez sąsiadów. Znam przykład takiego postępowania sąsiada z certyfikatem, który mając sad jabłoniowy obok pasieki niszczył opryskiem herbicydowym rośliny rosnące pod jabłoniami. Przy okazji nie przestrzegając przepisów które stanowią o minimalnej odległości oprysku 20 metrów od uli ( niszczył rośliny przy ulach) i to w słoneczny dzień w godzinach południowych. Powinien zapowiedzieć stosowanie oprysku sadu herbicydami wszystkim sąsiadom a w szczególności pszczelarzowi który ma możliwość zamknięcia pszczół w ulach przez pewien okres czasu. Proces niszczenia pszczół środkami chemicznymi jest długi bo opryskana trawa rankiem ma na sobie rosę którą spija rodzina pszczela. Wyniki toksyczności środka chemicznego widoczne są po kilku tygodniach i objawiają się brakiem rodziny pszczelej w ulu. Znajomy pszczelarz widząc skutki oprysku herbicydem w swojej pasiece gdzie przestało istnieć kilka rodzin pszczelich zgłosił o powyższym wojewódzkiemu inspektoratowi ochrony roślin i nasiennictwa w Krakowie. O dziwo sens odpowiedzi inspektoratu był taki – gdyby nie było pasieki przy sadzie, nie byłoby strat w rodzinach pszczelich . Nawet dokumenty w postaci zdjęć nie miały wpływu na wyobraźnię pracowników inspektoratu . Wystarczy, że apis mellifera jest osłabiona przez chemię to już nie wykonuje pracy w rodzinie pszczelej, duża ilość takich pszczół stanowi , że rodzina pszczela ginie. Pszczelarz zatem nie tylko walczy z chorobami pszczół ale także z sąsiadami którzy mają certyfikaty. Nie może liczyć na instytucje państwowe które powinny mieć wzgląd na ekologię naszej ziemi. Rok 2014 pogodowo jest podatny na rozwój chorób i pasożytów pszczoły miodnej niemal w całym kraju. Agencja Rynku Rolnego nie pomaga na tyle by rozwój pszczelarstwa nie upadał. Biorąc pod uwagę inne kraje gdzie sadownicy płacą pszczelarzowi za pasiekę z pszczołami zapylającymi dorodne sady drzew owocowych. Inne są kryteria opieki lekarzy weterynarii którzy mają pieczę nad pasiekami . Sądzę, że nadszedł czas zmian opieki ekologicznej w której skład wchodzą pszczoły miodne. Rozwój i zrozumienie ważności problemu ekologii, przybliżenia natury do człowieka musi opierać się o nową jakość pomocową ze strony ministerstwa . Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia , składamy sobie wzajemnie życzenia – wyrażam swoje życzenie : „ daj Boże by pszczelarstwo w moim kraju rozwijało się w oparciu o zrozumienie, wiedzę i konkretną pomoc państwa”.

Serdecznie zapraszam na uroczystą noworoczną Mszę Świętą w intencji „ Krzeszowickiego Towarzystwa Pszczelniczego BARĆ”, która odbędzie się 11 stycznia 2015 roku w Kościele Parafialnym o godz. 9.00.  

  • barc_1.jpg
  • barc_2.jpg
  • barc_3.jpg
  • barc_4.jpg
  • barc_5.jpg
  • barc_6.jpg
Pin It