Ekologia

 Ze względu na przekroczenie średniego poziomu stężenia pyłu PM10 powyżej 200µg/m3 we wszystkich stacjach pomiarowych na terenie Krakowa, wprowadza się usługę darmowych przejazdów środkami komunikacji publicznej (w tym autobusowej i tramwajowej)  na podstawie ważnego dowodu  rejestracyjnego. Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących (do których kursuje komunikacja MPK), które przystąpiły do porozumienia  w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. Darmowa komunikacja zostanie wprowadzona 02.01.2016 r., w godzinach 00:00-24:00.

PiechW przyszłym roku rozpocznie się budowa węzła drogowego w Poroninie - kluczowej dla Zakopanego i całego Podhala inwestycji. O realizację tego zadania zabiegały od dawna władze województwa małopolskiego – zostało ono wpisane do Kontraktu terytorialnego dla województwa małopolskiego na lata 2014 – 2023 i otrzymała gwarancję dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Oto następny przykład – używania dobra do czynienia czegoś nie koniecznie i bezwzględnie dobrego. Świadome – nieświadome – mało ważne Fakt pozostaje faktem Reaguję, bo ta technika manipulacji opinią, a nawet decydentami – w erze poprawności politycznej staje się rutyną. Czyż ktokolwiek jest w stanie zaprzeczyć istnieniu smogu? Nie. Czy ktokolwiek powie – to jest dobre zjawisko? Oczywiście – nie. Zwalczać trzeba. Oczywiście tak!

Poseł Łukasz Gibała, przewodniczący stowarzyszenia Logiczna Alternatywa, wraca do swojego pomysłu z kampanii prezydenckiej. Tym razem propozycja jest okrojona i kompromisowa: darmowy transport publiczny nie przez cały rok, ale wyłącznie w dni, kiedy przekroczenia norm zanieczyszczeń powietrza są szczególnie wysokie. Szczegóły rozwiązania i swoje argumenty za jego wprowadzeniem przedstawili na dzisiejszej konferencji prasowej przedstawiciele Logicznej Alternatywy – Adrianna Siudy i Łukasz Gibała.