Ekologia

To jest sprawa, o której znów mogę powiedzieć - a nie mówiłem? Dawno temu były stowarzyszenia stające w obronie przyrody, walczące o ochronę gatunkową (LOP).  Potem pojawiły się te walczące ze skutkami działania człowieka wpływającymi na środowisko, w którym owe stworzenia wzrastają i żyją (początki PKE w 1980 r. pierwsza tego typu organizacja w Polsce!).

Jestem przekonany, że warto zabrać głos w sprawie dyskusji dotyczącej problemów smogowych w Krakowie, a która znajduje swe odbicie w dwóch kolejnych artykułach zamieszczonych na łamach krakowskagazetainternetowa.eu Waham się nawet czy słowo dyskusja jest tu właściwa.

 W ostatnią niedzielę listopada odbyło się zebranie pszczelarzy zrzeszonych w Krzeszowickim Towarzystwie Pszczelniczym „ BARĆ”. Sięgając do historii powstania i działalności Towarzystwa musimy cofnąć się do roku 1907 w którym to Poseł na sejm dr Ignacy Wróbel z Czatkowic Dolnych mając poparcie wśród rolników, księży, rzemieślników, urzędników i okolicznej ludności założył Towarzystwo Pszczelnicze w Krzeszowicach.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego z uwagą zapoznał się z opisywanymi na łamach prasy opiniami pod adresem Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego wyrażanymi przez pracowników naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Możemy odnieść się jedynie do przekazu medialnego, gdyż podobne opinie nie zostały nigdy przekazane do UMWM.