Ekologia

Poprzez powtarzanie  od kilkunastu lat ? z mniejszym lub większym natężeniem ? sloganu o pozbywaniu się przez mieszkańców Krakowa pieców węglowych, powietrze w mieście wcale nie staje się bardziej czyste. Po jednym z moich tekstów zwróciła się do mnie rodzina z ulicy Zdrowej w Krakowie.

Po moim ostatnim tekście o rozbudowie sieci ciepłowniczej odezwało się do mnie kilkanaście osób z Krakowa. Mieszkańcy nie do końca rozumieją dlaczego tak głośno się zrobiło z dofinansowywaniem wymiany pieców węglowych na bardziej ekologiczne, gdy akcent w walce ze smogiem powinien być położony na rozwój sieci ciepłowniczej w mieście.

Dziś oficjalnie rozpoczęły się konsultacje planowanych zmian w organizacji ruchu pojazdów w Śródmieściu Krakowa. ?W naszym mieście już kilkadziesiąt lat temu przyjęto zasadę, że w centrum Krakowa priorytet powinna mieć komunikacja zbiorowa i piesi.