Chciałbym Państwu zwrócić uwagę na pewną niejasność odnośnie budowy S7 Kraków-gr. Województwa w nowym PBDK 2014-2023. Do 30.01.2015 roku, trwają konsultacje społeczne, wiec jest czas na podjęcie działań nie tylko przez media, posłów, samorządowców, ale i mieszkańców. Prosiłbym o pochylenie się nad tą sprawą.

https://www.mir.gov.pl/Transport/Infrastruktura_drogowa/Program_Budowy_Drog_Krajowych/program20142023/Strony/Program_2014_2023.aspx

W projekcie ujęto S7 Kraków-gr. województwa małopolskiego i świętokrzyskiego (w.Igołomska-w.Moczydło) na liście priorytetowych zadań w programie, ale jak widać nie zabezpieczono finansowania budowy tego odcinka.

W załączniku 1. Lista zadań inwestycyjnych – lista podstawowa. na stronie 48 tej tabeli w punkcie 12, ujęte są zadania budowy S7 Warszawa-Kraków. Podano sumę 6 058 698,6 mln zł na wykonanie 8 zadań, tylko po zsumowaniu wszystkich 8 zadań wychodzi 9 251 044,6 mln zł. Różnica wynosi 3 192 346,0 mln, a więc tyle ile ma kosztować odcinek gr.woj. świętokrzyskiego – Kraków. Wygląda więc na to, że znów Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, oraz Rząd nie zabezpieczyli środków na budowę S7 w woj. małopolskim.

Rzecznik Ministerstwa zapytany w tej sprawie odpowiedział, że trasa S7 o której mowa wcześniej, znajduje się na listach priorytetowych, a finansowana ma być z oszczędności przetargowych. Skąd my to znamy… W 2010 roku rozpocząłem walkę o przyśpieszenie budowy 2 odcinka WOK. Wtedy jak teraz również trwały konsultacje. W ich trakcie zapewniono mieszkańców Krakowa i Małopolski, że ten odcinek powstanie również z oszczędności przetargowych. Wtedy mieliśmy ogłoszony przetarg. Skończyło się prawie 4 letnim opóźnieniem w rozpoczęciem budowy, bo po drodze zmienił się Minister, wypadły problemy z A2 oraz na Południową Obwodnicę Warszawy i na to poszły obliczone przeze mnie oszczędności przetargowe. Myślę, że nie chcemy znów przechodzić tego samego teraz i robi Nam różnicę, czy ta trasa powstanie do 2020 czy do 2024. Ja bym chciał jeszcze przejechać się tą trasą jako trzydziestolatek, a nie czterdziestolatek.

Do 30.01.2015 roku jak pisałem wcześniej, trwają konsultacje i można w tej sprawie zgłaszać swoje uwagi i wnioski, do czego zachęcam Państwa a za Państwa pośrednictwem również mieszkańców.

 

Sebastian Piekarek

Inicjatywa Społeczna S7wKrakowie.pl
Pin It