Notice: Undefined offset: 69 in /home/krakgi/domains/krakowska.biz/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Notice: Trying to get property 'rules' of non-object in /home/krakgi/domains/krakowska.biz/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Notice: Undefined offset: 69 in /home/krakgi/domains/krakowska.biz/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Notice: Trying to get property 'rules' of non-object in /home/krakgi/domains/krakowska.biz/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Niektóre spośród interpelacji zgłoszonych podczas 8. sesji Rady Miasta Krakowa. Józef Pilch interpelował w sprawie utworzenia parku wokół Dworku Matejki w Krzesławicach. Park obejmowałby teren 3,5 ha. Obszar w tym momencie nie jest zagospodarowany, a mieszkańcy chcieliby w tym miejscu stworzyć park wraz z infrastrukturą sportową i rekreacyjną.

Barbara Nowak - radna prosiła prezydenta o udostępnienie korespondencji pomiędzy prezydentem, wojewodą i przewodniczącym RMK w sprawie działań nadzorczych dotyczących uchwał w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. – Jesteśmy zaniepokojeni brakiem przepływu informacji dla radnych – niepokoiła się Barbara Nowak.

Radna prosiła także prezydenta o informację do jakich działań w zakresie edukacji upoważnił radnego Dominika Jaśkowca. – 2 marca br. do Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 przybyli przedstawiciele MOPS-u w celu oglądania szkoły z polecenia Dominika Jaśkowca. Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych odmówił oglądania szkoły osobom, których nie znał i którzy nie posiadali żadnego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w MOPS-ie. Osoby te interweniowały u radnego Jaśkowca celem przejęcia części pomieszczeń po Zespole Szkół Ekonomicznych nr 3. Oprócz tego kilkoro dyrektorów szkół poinformowało mnie, że na zapytanie o termomodernizację otrzymywali odpowiedzi, że osobą typującą budynki oświatowe do termomodernizacji jest radny Dominik Jaśkowiec. Proszę prezydenta o wyjaśnienie roli, jaką pełni radny Dominik Jaśkowiec w zarządzaniu edukacją w mieście – pytała radna Barbara Nowak.

Małgorzata Jantos - radną interesowało ile miasto posiada lokali, w których mieszkają pracownicy szkół lub innych instytucji oświatowych i jak jest rozwiązywana sprawa opłat czynszowych i opłat za prąd i ogrzewanie, gdyż większość z tych mieszkań znajduje się w obrębie szkół, a mieszkańcy korzystają ze wspólnych źródeł.

Ponad to radna pytała o dawną siedzibę Radia Kraków przy ul. Szlak. – Czy nie zasadne byłoby kupienie przez miasto Pałacu Tarnowskich, zwanego pałacem Montelupich i przeznaczenie go na miejsce związane z kulturą? Historia tego miejsca jest niezwykle interesująca. Sprawa na pewno jest warta uwagi – proponowała radna Małgorzata Jantos.

Edward Porębski - radny interpelował w sprawie remontu ulicy Kontryma. – Mieszkańcy nie mogą przejechać na swoje posesje, nie mówiąc już o karetce pogotowia czy też innych służbach. Przy tej ulicy mieszka bardzo wiele osób, a nowych posesji ciągle przybywa – informował Edward Porębski.

Mirosław Gilarski - radny po raz kolejny interpelował w sprawie szkoły przy ul. Ułanów. Sprawa dotyczy kontynuacji kontroli w Zespole Szkół nr 1.

Aleksander Miszalski - radny interpelował w sprawie budowy parkingu pod placem Inwalidów. – Czy budowa tego typu parkingu nie będzie niezgodna z uchwałą sejmiku, która mówi o tym, by zaniechać budowy parkingów w strefie płatnego parkowania, w tym parkingów podziemnych. Oprócz tego interesuje mnie kwestia jak się ma budowa tego parkingu w odniesieniu do wykorzystania miejsc parkingowych pod Muzeum Narodowym, gdzie jak wiemy parking stoi w dużej mierze pusty. Czy jest sens wydawać pieniądze na kolejną inwestycję? – pytał radny Miszalski.

Druga interpelacja radnego dotyczyła strefy płatnego parkowania. – Mieszkańcy dzielnicy pierwszej proszą o to, by obowiązywanie strefy wydłużyć o sobotę, gdyż wtedy przyjeżdża dużo turystów, studentów zaocznych i nie ma możliwości zaparkowania w centrum, a mieszkańcy nie mają gdzie zostawiać aut – informował radny.

Trzecia interpelacja dotyczyła Rady Krakowskich Seniorów. – Bardzo proszę o wsparcie tej instytucji. Wspieramy finansowo Młodzieżową Radę Krakowa, dlatego warto także wesprzeć Radę Krakowskich Seniorów - prosił Aleksander Miszalski.

Kolejna interpelacja dotyczyła bezprawnych wjazdów w strefę B. – Jak się dowiedziałem na Komisji Infrastruktury, duża część samochodów wjeżdża w strefę B nie mając odpowiednich uprawnień. Dlatego prosiłbym o przyjrzenie się tej sprawie i sprawną egzekucję kar – mówił radny Miszalski.

Sławomir Pietrzyk interpelował w sprawie przywrócenia linii tramwajowej nr 16, według starego planu jazdy wraz z odcinkiem Mistrzejowice-Walcownia. – Bardzo proszę o przywrócenie po remontach tramwaju na stałą trasę. Wiele osób jeździło tą linią na tym odcinku, a teraz muszą szukać komunikacji zastępczej – twierdzi Sławomir Pietrzyk.

Pin It