Wczoraj około godz. 8:30 w rejonie ul. Radzikowskiego – Wybickiego wystąpiła duża awaria na magistrali ciepłowniczej ø 500, która spowodowała przerwę w dostawie energii cieplnej lub znaczące obniżenie przesyłanego parametru cieplnego do budynków przy ul. Arciszewskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Balicka, ul. Bandtkiego, ul. Bronowicka, ul. Bzymka-Strzałkowskiego, ul. Chełmońskiego, ul. Conrada, ul. Czepca, ul. Czerwieńskiego, ul. Dytmara, ul. Ehrenberga, ul. Elsnera, ul. Głowackiego, ul. Gnieźnieńska, ul. Górna, ul. Jabłonkowska, ul. Jaremy, ul. Justowska, ul. Kowalskiego, ul. Krakusów 1A,

ul. Kwiatkowskiego, ul. Lentza, ul. Lindego, ul. Machaya, ul. Mehoffera ul. Młynarskiego, ul. Murarska, ul. Na Błonie, ul. Nałkowskiego, ul. Niska, ul. Ochlewskiego, ul. Pileckiego, ul. Popiela, ul. Prystora, ul. Pużaka, ul. Radzikowskiego, ul. Rodakowskiego, ul. Różyckiego, ul. Rydla, ul. Stanisławskiego, ul. Stańczyka, ul. Stróżeckiego, ul. Styki, ul. Szablowskiego, ul. Trawiasta, ul. Walewskiego-Wallek, ul. Weissa, ul. Wesele, ul. Wiedeńska, ul. Wilcza, ul. Wjazdowa, ul. Wysockiego, ul. Zapolskiej, ul. Zarzecze, ul. Złoty Róg, ul. Zygmuntowska.
Usuwanie awarii rozpoczęto o godz. 8:30. Służby techniczne MPEC zlokalizowały miejsce awarii i dokonały wyłączenia uszkodzonego odcinka magistrali ciepłowniczej. Przystąpienie do usunięcia awarii opóźniło się z powodu konieczności podjęcia przygotowań, które polegały m.in. na schłodzeniu wody wydostającej się z uszkodzonej sieci ciepłowniczej (w tych działaniach Pogotowie Ciepłownicze wsparły zastępy KM PSP w Krakowie), a następnie na wypompowaniu wody z kanału ciepłowniczego. W międzyczasie służby techniczne MPEC dokonały możliwe przepięcia na sieci ciepłowniczej, w celu ograniczenia ilości odbiorców pozbawionych dostaw energii cieplnej. Około godz. 19:00 zakończono opróżnianie rurociągu z gorącej wody, a od godz. 20:00 prowadzone były prace techniczne przy wymianie uszkodzonego fragmentu magistrali, które trwały około 4 godzin. Nocą wznowiono dostawy energii cieplnej, początkowo o niskim parametrze cieplnym, który stopniowo zwiększano. Działanie powyższe miało na celu zapobieżenie powstaniu ewentualnego przeciążenia wychłodzonej sieci ciepłowniczej. Około godz. 2:00 służby techniczne MPEC w Krakowie zakończyły naprawę awarii na magistralnej sieci ciepłowniczej. Po usunięciu awarii Pogotowie Ciepłownicze rozpoczęło proces technicznego napełnienia sieci i przesyłu do odbiorców.
Szacowana ilość odbiorców pozbawionych dostaw energii cieplnej wyniosła ok. 18 - 20 tysięcy.
Wykaz placówek edukacyjnych wyłączonych z zasilania w energię cieplną: Przedszkole Niepubliczne „Kraina Uśmiechu” ul. Jaremy 12, Przedszkole Samorządowe nr 137 ul. Na Błonie 15C, Przedszkole Samorządowe nr 38 ul. Jabłonkowska 29A, Przedszkole Samorządowe nr 38 ul. Jabłonkowska 39; Samorządowy Żłobek nr 25 ul. Ehrenberga 3, Szkoła Podstawowa nr 119 ul. Czerwińskiego 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 153 ul. Na Błonie 15 D.
Obecnie ogrzewanie budynków jest ustawione na pełną moc. Pomieszczenia nagrzewają się stopniowo. W Przedszkolu nr 38 jest 20 dzieci zgromadzonych w jednym pomieszczeniu, które dodatkowo jest ogrzewane elektrycznie. W przedszkolu nr 137 jest 7 dzieci, które również przebywają w jednym pomieszczeniu dodatkowo ogrzewanym elektrycznie. Szkoła Podstawowa nr 153 nie prowadzi dzisiaj zajęć dydaktycznych – przerwa została zaplanowana wcześniej. Jest w szkole 1 dziecko na zajęciach świetlicowych. W Szkole Podstawowej nr 119 rodzice dzieci są informowani o skutkach awarii ogrzewania, dzieci przebywają w kondygnacjach o najwyższej temperze i dodatkowo ogrzewanych elektrycznie. Część rodziców podjęła decyzję o nieprzyprowadzaniu dzieci do szkoły
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach w pomieszczeniach w których odbywają się zajęcia zapewnia się temperaturę co najmniej 18oC. Jeśli nie jest możliwe zapewnienie temperatury dyrektor zawiesza zajęcia powiadamiając o tym organ prowadzący. Urząd Miasta jest w kontakcie z dyrektorami szkół, nie podjęli oni jednak decyzji o zawieszeniu zajęć, a dzieci które zostały przyprowadzone do szkoły mają zapewnioną opiekę.

Pin It