Bogusław Kośmider - Przewodniczący RMK interpelował między innymi w sprawie zachowania rekreacyjnego charakteru Fortu Bronowice. Złożył także interpelację w sprawie przygotowania kampanii informacyjnej dla mieszkańców Krakowa, odnośnie funkcjonowania Krakowa w czasie Światowych Dni Młodzieży. Trzecia interpelacja dotyczyła budowy ul. Myślenickiej. – Budowa ta została wstrzymana ze względu na decyzje wojewody, który musiał wstrzymać prace, gdyż wpłynęło zastrzeżenie osoby prywatnej.

Jednak osoba ta wycofała swój wniosek i w tym momencie można by było kontynuować procedurę budowy, jednak tak się nie dzieje. Bardzo proszę prezydenta o działania przywracające inwestycję – mówił Bogusław Kośmider.
Małgorzata Jantos — w Poznaniu prawdopodobnie zostanie wprowadzony system budowy mieszkań socjalnych refundowany z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który udzieli kredytu na ten cel. Chciałabym wiedzieć, jaka jest sytuacja budownictwa socjalnego w Krakowie? Jak to wygląda w porównaniu z Poznaniem oraz czy możliwy jest taki system budownictwa, jak w Poznaniu? – pytała radna.
Dodatkowo radna interpelowała także w sprawie osób, które zamieszkują w domkach/altanach na ogródkach działkowych. – Według informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Polsce ok. 6 tys. osób mieszka w domkach działkowych. Zarządcy ogrodów działkowych chcą pozbawić te osoby działek i boję się, że stracą oni ostatnie lokum. Proszę o informację, jak sytuacja wygląda w Krakowie? – dodała radna.
Kolejną kwestią poruszoną przez radną była możliwość wprowadzenia w Krakowie systemu E-sesja do obsługi Rady Miasta Krakowa.
Wojciech Krzysztonek - radny interpelował w sprawie zalewania przejścia podziemnego pod Rondem Czyżyńskim. – Wielu mieszkańców zgłasza mi, iż niedawno wyremontowane przejście w czasie większego deszczu ulega podtopieniu. Dlatego bardzo proszę o interwencję w tej sprawie. Inwestycja została otwarta kilka miesięcy temu, więc mam nadzieję, że obejmuje ją gwarancja – stwierdził Krzysztonek.
Mirosław Gilarski - mieszkańcy Podgórek Tynieckich zgłosili radnemu, iż inwestor obsługujący spopielarnię groził osobom protestującym przeciw budowie tego miejsca. Radny prosił o wyjaśnienie sprawy oraz interwencję.
Dodatkowo radny Gilarski interpelował w sprawie dzierżawy terenów należących do MPWiK przez klub sportowy „Orzeł” Piaski Wielkie.
Józef Jałocha - radny interpelował w sprawie wykupu działek pod drogi dojazdowe, szczególnie w pobliżu ul. Olszańskiej.
Adam Grelecki - radny interpelował w sprawie montażu sygnalizacji świetlnej na niebezpiecznym przejściu dla pieszych przy ul. Okulickiego, a także budowy zatok autobusowych.
Łukasz Słoniowski — od jakiegoś czasu pojawiają się w internetowych serwisach satyrycznych informacje jednoznacznie kojarzące Kraków ze smogiem. Niestety, coraz mocniej Kraków kojarzy się w całej Polsce jako miejsce brudne, zanieczyszczone oraz „zasmogowane”. A tymczasem jesteśmy miastem, które najaktywniej i najefektywniej walczy ze złym stanem powietrza i pod takim kątem powinniśmy być promowani. Bardzo proszę uwzględnieni tej uwagi w planie promocji miasta i zwrócenie uwagi na ten problem – informował radny.
Andrzej Mazur - radny złożył interpelacje wspólnie z Łukaszem Słoniowskim. Radni interpelowali w sprawie montażu stacji badawczych poziom jakości powietrza na pojazdach MPK. – Wiele miejsc w Krakowie nie jest objętych badaniami jakości powietrza, a stacji badawczych jest zbyt mało, by rzetelnie sprawdzić poziom smogu. Dlatego proponujemy takie rozwiązanie, zarazem chcielibyśmy wiedzieć, czy istnieje możliwość montażu czujników na pojazdach MPK, jaki byłby koszt, a także ile takich mobilnych stacji można by było zamontować? – pytał Andrzej Mazur.
Teresa Kwiatkowska - radna interpelowała w sprawie reklam na pojazdach należących do MPK. – Kilka reklam wzbudziło mój niesmak i mam wrażenie, że godzi w dobre imię miasta. Na pojazdach komunikacji publicznej reklamują się m.in. parabanki oferujące kredyty chwilowe, czy sklepy sprzedające militaria. Uważam, że miasto nie powinno wspierać takich firm – stwierdziła Teresa Kwiatkowska.
Michał Drewnicki — niedawno brałem udział w akcji sprzątanie rzeki Dłubni, w którą zaangażowało się również wiele środowisk oraz instytucji, niedługi czas po tym rzeka została zanieczyszczona substancją ropopochodną. Proszę owyjaśnienie tej sprawy oraz interwencję służb. A także chciałbym wiedzieć, jakie są dalsze losy projektu stworzenia parku rzecznego wzdłuż Dłubni? – pytał Michał Drewnicki.
Dodatkowo radny interpelował w sprawie decyzji środowiskowej dotyczącej Stawu Płaszowskiego, a także prosił o informacje na temat planów rozwoju komunikacji na osiedlu Mistrzejowice. Ponadto radnego interesowało, jakie są postępy w sprawie wdrożenia uchwały dotyczącej projektu „Sztuka w plenerze”. (KMM)

Pin It