Stanowczo PROTESTUJEMY wobec takiej wersji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawianego poniżej obszaru, który wprowadzi w dotychczas spokojny, cichy i bezpieczny obszar osiedla i domów jednorodzinnych ogromne zagrożenie bezpieczeństwa, doprowadzi do wzmożonego hałasu i spalin z nadmiernej liczby poruszających się pojazdów, wprowadzi chaos w dotychczas ustabilizowany obszar osiedla, zmniejszy w znaczący sposób ilość miejsc postojowych dotychczas funkcjonujących.

DOMAGAMY się powrotu do dotychczas istniejącego stanu i przez co przywrócenie równowagi i stabilności życia mieszkańcom tego obszaru.

Wielka rzesza mieszkańców Osiedla mieszkaniowego Spółdzielni Mieszkaniowej Prądnik Biały Wschód oraz mieszkańcy domów jednorodzinnych mieszczących się w obszarze oddziaływania projektowanych dróg bardzo stanowczo PROTESTUJEMY przeciw absurdalnym praktykom we wprowadzonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru „SIEWNA”, w którym zastosowano bezsensowne połączenia drogowe, wręcz szkodliwe dla mieszkańców, a nawet mogące stwarzać znaczne zagrożenie zarówno bezpieczeństwa, jak i zwiększyć znacząco zanieczyszczenie powietrza z powodu poprowadzenia dróg przez „wąskie gardła” (np. odcinek wlotowy ul. Turystycznej do ul. Imbramowskiej; połączenie ul. Siewnej z ul. Legnicką przez KDD14 (Siewna-boczna) i KDD19 (ul. Grażyny) i zamknięcie bezpośredniego przejazdu w ulicę Imbramowską w miejscu, gdzie on jest najbardziej potrzebny (połączenie ul. Grażyny z ul. Imbramowską).

1. Niedopuszczalne jest skasowanie dotychczasowego połączenia ulicy Imbramowskiej z ulicą Grażyny.
Należy bezwzględnie przywrócić to połączenie ulic. A jeśli trzeba, to należy przebudować skrzyżowanie z ulicą Opolską tak, żeby zachować bezpośrednie połączenie tych ulic. Ponadto, przebudowując to skrzyżowanie należy zapewnić także pas wydzielony do zawracania, w celu umożliwienia jazdy w kierunku ul. 29 Listopada.
Nawet w obecnych warunkach ruchowych, istniejące połączenie tych dwóch ulic jest na tyle bezpieczne, że nie zdarzyły się w tym miejscu żadne wypadki, czy kolizje.

2. Karygodne jest wyznaczenie nowego połączenia z ulicy Grażyny do ulicy Imbramowskiej przez dotychczasowy zamknięty parking (ogrodzony i zamknięty dla samochodów mieszkańców osiedla PBW, a w szczególności dla mieszkańców ul. Turystycznej 5 i 6) i przez ulicę Turystyczną, a przez co szczytem wszystkiego jest skierowanie ogromnego ruchu samochodowego przez bardzo „wąskie gardło”, jakim jest odcinek wylotowy ulicy Turystycznej do ulicy Imbramowskiej, pomiędzy zabudowaniami Piekarni Franczak i budynków jednorodzinnych. Bezczelne skasowanie dotychczasowego parkingu w miejscu, w którym ma powstać droga KDD18, jedynego możliwego miejsca do parkowania dla mieszkańców sąsiednich bloków, parkingu, w który Spółdzielnia Mieszkaniowa PBW, a więc mieszkańcy tej spółdzielni, zainwestowali duże środki finansowe, jest nad wyraz oburzające. Takie rozwiązanie spowoduje, że dotychczasowe bezpieczne (bo ogrodzone) miejsca parkingowe staną się ogólnodostępne i zagrożone wprowadzeniem parkometrów, na szkodę dotychczasowych użytkowników - mieszkańców S.M. PBW. Połączenie to przez cały dzień, a w godzinach szczytu szczególnie, będzie wiązało się z dużym natężeniem ruchu pojazdów poruszających się z ulicy Opolskiej, z ulicy Legnickiej i z ulicy Grażyny, przez co diametralnie pogorszy się bezpieczeństwo, komfort mieszkańców, a w szczególności tych z ulicy Turystycznej, ulicy Imbramowskiej 3, ulicy Imbramowskiej 5, wzmożone zostanie zagrożenie wypadkowe, wzrost hałasu i zanieczyszczenia powietrza spalinami, wycięte zostaną istniejące drzewa.

3. Niedopuszczalne jest skasowanie wjazdu do Spółdzielni Mieszkaniowej Prądnik Biały Wschód z ulicy Grażyny. Miejsce to zaznaczone jest jako teren zielony. Mieszkańcy, pracownicy i wszystkie służby muszą mieć bezpośredni wjazd do siedziby S.M. PBW.

4. Niedopuszczalne jest wprowadzenie połączenia ulicy Siewnej-bocznej KDD14 z ulicą Grażyny KDD19, jako drogi przelotowej z ulicy Siewnej do ulicy Opolskiej przez sam środek Osiedla mieszkalnego i tuż przy zabudowaniach domów jednorodzinnych. Połączenie takie wprowadzi ogromne natężenie ruchu samochodowego w wewnętrzny obszar Osiedla, spowoduje notorycznie nieustający sznur samochodów praktycznie przez cały dzień (wręcz niewyobrażalne w czasie budowy linii tramwajowej), gdyż większość kierowców będzie chciała uniknąć skrzyżowania z ulicą Mackiewicza i skrócić drogę do ulicy Opolskiej, wjeżdżając właśnie w ulicę Siewną-boczną (KDD14). Takie połączenie spowoduje także wielkie zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi (szczególnie starszych osób), w tym dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły podstawowej przy ul. Mackiewicza 15, do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Przychodni Dentystycznej przy ul. Siewnej 23d, dla dzieci bawiących się w zimie na górce saneczkowej (mogą zjechać z górki wprost na ruchliwą drogę wprost pod nadjeżdżające samochody), a także spowoduje zagrożenie dla dzieci z przedszkola Samorządowego Nr 175 przy ul. Siewnej 23c, gdyż spaliny wydobywające się z pojazdów stojących w korku wzdłuż przylegającego do drogi ogrodzenia przedszkola, będą unosiły się nad ogródkiem, w którym przebywają dzieci bawiąc się.
Uniemożliwiony praktycznie zostanie dojazd wszelkich służb w razie zagrożenia, a także pojazdów MPGK odbierających śmieci. Będą musiały być usunięte dotychczas ustawione kontenery do zbiórki selektywnej, umiejscowione w optymalnym i dostępnym miejscu dla mieszkańców oraz dla odbierających odpady (trawnik naprzeciw wylotu drogi wewnętrznej przy bloku Siewna 21c). Wzdłuż drogi KDD14 (Siewna-boczna) i drogi KDD19 (ul. Grażyny) zlikwidowanych zostanie kilkadziesiąt miejsc, gdzie parkowane były do tej pory samochody mieszkańców, a w szczególności przy bloku Siewna 21, Siewna 21a, Grażyny 11 i na całym pozostałym ciągu tej ulicy. Spowoduje to jeszcze większe utrudnienia i chaos na Osiedlu, gdyż już teraz notorycznie brakuje miejsc parkingowych. Ponadto, kierowcy z pewnością będą chcieli ominąć korek, wydostać się z niego i wjadą we wszystkie wewnętrzne drogi Osiedla w enklawie bloków ul. Siewna 21 ÷ 21d stwarzając kolejne zagrożenia bezpieczeństwa, zanieczyszczenia powietrza, dodatkowy hałas, znaczne utrudnienie lub nawet uniemożliwienie dojazdu karetki pogotowia, czy innych służb jak np. MPGK odbierających śmieci i inne odpady.
Dlatego, zamiast wpychać ogromny ruch samochodowy pomiędzy zabudowania, należy wybudować nowy odcinek klasy drogi dojazdowej (KDD). Jest tyle wolnego miejsca na przeprowadzenie drogi KDD od skrzyżowania ulic Siewnej i Siewnej-bocznej do skrzyżowania ulic Jabłonna, Szafirową, Legnicką, Nad Strugą, wzdłuż zaznaczonego na zielono terenu ZP19. Odcinek ten w miażdżącej większości nie zawiera zabudowań mieszkalnych, lub zabudowania są dość odległe, a znacznie ułatwiłoby przejazd z ulicy Siewnej w kierunku ulicy Legnickiej (KDL5) i ulicy Opolskiej drogą KDZ1.

 

W załączeniu lista z podpisami

 

Pin It