Pogłoska o zamiarze zamknięcia dla ruchu kołowego ul. Kupa pomiędzy ulicami Izaaka a Józefa mocno nas zaniepokoiła. Podkreślam z całą mocą, że jest to droga ewkuacyjna dla użytkowników odcinka jednokierunkowej w tym miejscu ul. Józefa.

Często się zdarza, że ten odcinek, od ul. Kupa do ul. Jakuba jest zablokowany np. przez MPO, autokar przywożący gości hotelowych, straż pożarną, która z dużą częstotliwością jest wzywana do budynku Uniwersytetu Jagiellońskigo, pogotowia ratunkowego itp. Działające tutaj firmy i punkty gastronomiczne korzystają z różnych dostawców, którzy nie mogąc się zatrzymać na poboczu, wjeżdżają w ul. Kupa, nie blokując tym sposobem przepustowości ul. Józefa ( zaopatrzenie, pralnie, kurierzy ) i zarazem nie przeszkadzając istniejącym tam ogródkom kawiarnianym. Dodatkowo zamknięcie ul.Kupa na opisywanym odcinku i pozwolenie na otworzenie ogródków na całej powierzchni doprowadzi do niezgody wśród mieszkańców i sąsiadów i jak za pociągnięciem sznurka wymusi zamknięcie kolejnych ulic np. Izaaka, czy Ciemnej. Uważam, że wydzielenie z ruchu części ulicy Kupa, własności całej miejskiej społeczności i służącej wszystkim, narusza elementarne zasady współżycia społecznego.

Piszę w tej sprawie w imieniu Grupy Inicjatywnej Święta Ulicy Józefa.

Pin It