20150623nwkKilka dni temu odbyło się uroczyste wręczenie nagród rzeczowych laureatom konkursu dla młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Konkurs, organizowany po raz trzynasty, miał za temat „Szlakiem Legend Polskich” Przypominam, że organizatorem konkursu jest Zarząd Kola PTTK „Krzeszowiccy” Krzeszowiccy prezesem Januszem Bodzętą na czele. Prezes, przez całe lata – od konkursu do konkursu – zabiega o sponsorów nagród.

Różnie z tymi sponsorami bywa, ale corocznie nagrody rzeczowe są. Najwięcej pomagają samorządy. P. Janusz, składa im bardzo serdeczne podziękowania. Ma duże uznanie dla Starosty Powiatu Krakowskiego Józefa Krzyworzeki zarówno za zrozumienie jak i też bardzo wymierną pomoc. Zarówno odbierający nagrody laureaci jak i ich rodzice byli bardzo wzruszeni. A nagrody wręczał Człowiek Instytucja czyli sam Mieczysław Święcicki. Wszystkie prace pięknie prezentowały się na okolicznościowej wystawie.

 • 20150623nwk12
 • 20150623nwk1
 • 20150623nwk2
 • 20150623nwk6
 • 20150623nwk13
 • 20150623nwk5
 • 20150623nwk15
 • 20150623nwk9
 • 20150623nwk4
 • 20150623nwk10
 • 20150623nwk7
 • 20150623nwk11
 • 20150623nwk14
 • 20150623nwk8
 • 20150623nwk3

Zdjęcia: Małorzata Jankowicz

Pin It