Koło PTTK „Krzeszowiacy” organizuje czternasty Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych „Zabytki Krakowa” Celem konkursu jest integracja niepełnosprawnych uczestników ze społeczeństwem poprzez przedstawienie ich możliwości twórczych, terapia poprzez sztukę jako jedna z ważnych form rehabilitacji i uspołecznienia dzieci i młodzieży specjalnej troski, poznanie zabytków Krakowa oraz zachęta do zdrowego trybu życia.

 

Regulamin XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla

dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Zabytki Krakowa”.

 

Zasady uczestnictwa

 

-Konkurs opracowany został z myślą o dzieciach i młodzieży

specjalnej troski.

-Technika wykonania prac: malarstwo, grafika , rysunek.

-Rozmiar : maximum A4( 210 x 297 ).

-Prace o większych rozmiarach nie będą kwalifikowane do nagród

i wyróżnień.

-Każdą pracę należy na odwrocie opisać:

-!imię ,nazwisko, rok urodzenia, adres autora, nr telefonu

autora lub opiekuna.

-!rodzaj niepełnosprawności,

-!tytuł, technika rok wykonania pracy,adres placówki.

-Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę.

 

Jury:

 

Organizatorzy powołają jury pod przewodnictwem artysty - malarza.

 

Nagrody:

 

-Przewidujemy 3 nagrody, oraz 10 wyróżnień, mogą być dodatkowe nagrody specjalne.

-Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają dyplomy, a autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę

konkursową otrzymają pamiątkowe Świadectwo Udziału.

 

Czas trwania:

 

-Prace prosimy przesyłać na adres organizatora:

Koło PTTK nr 52 „ Krzeszowiacy” Oddział Krakowski, 31 – 029 Kraków ul. Zyblikiewicza 2B do 08 kwietnia 2016 r.

 

-Obrady Jury do 30 04 2016 r.

 

-Wernisaż czerwiec 2016 r.

 

Postanowienia końcowe:

 

-Przesłane na konkurs prace przechodzą na własność organizatora, mogą być eksponowane na wystawach , wykorzystane do publikacji i przeróbek poligraficzno -komputerowych, sprzedane na aukcjach, ofiarowane w formie upominków.

-Autorzy prac biorących w konkursie wyrażają zgodę nawykorzystanie i przetwarzanie własnych danych przez organizatora konkursu- Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r.,Dz. U. Nr 133,poz. 883 z pózn. zm.

-Uczestnicy przesyłając prace na konkurs w pełni zgadzają się z regulaminem imprezy.

-Laureaci prac nagrodzonych i wyróżnionych zostaną powiadomieni o wynikach konkursu i zaproszenina wernisaż.

-Nagrody nie odebrane w dniu wernisażu przechodzą na inne imprezy koła PTTK nr 52 „Krzeszowiacy”

Pin It