Komitet Organizacyjny Koła PTTK nr 52 " Krzeszowiacy " Oddział Krakowski z siedzibą w Krakowie ul. Zyblikiewicza 2 b zwraca się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie informacji  - poparcie organizowanej przez nas zbiorki publicznej - kwesty organizowanej w dniach 10 11 - 24 12 2012 roku na terenie Miasta Krakowa.

Celem zbiórki jest zbieranie pieniędzy na rzecz pomocy osobom  z niepełnosprawnością  poprzez  dofinansowanie integracyjnych imprez kulturalno - krajoznawczo - turystyczno - rehabilitacyjnych dla dzieci specjalnej troski ich rodzin a także dorosłych niepełnosprawnych wraz z ich opiekunami.
Posiadamy Zezwolenie - Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa na prowadzenie zbiórki publicznej OC - 01.5311.51.2011z dnia 28 09 2012 roku.
Będę kwestował między innymi na krakowskim Rynku . W okresie przedświątecznym będę kwestował w stroju Świętego Mikołaja. Zbiórki prowadzimy od 1999 roku.
Z dotychczas przeprowadzonych kwest organizowaliśmy letni i zimowy wypoczynek dzieci specjalnej troski, dorosłych wraz z opiekunami , 10 edycji konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, imprezy mikołajowe, spotkania wielkanocne, wycieczki integracyjne.
Pragniemy zachęcić mieszkańców Krakowa i przyjezdnych do wspomożenia naszej akcji ? wkładkę do skarbonki.
Serdecznie dziękuję za okazaną pomoc.

Numer konta: Bank Millenium S.A Nr: 33 1160 2202 0000 0000 2756 0238 dopiskiem ?KRZESZOWIACY?
             Z turystycznym pozdrowieniem:
                                                    Prezes kola PTTK nr 52 " Krzeszowiacy"- Janusz Bodzęta.

  • jbm_1.jpg
  • jbm_2.jpg
  • jbm_3.jpg