Mieszkam.tu! nagroda za murale na ul. Józefa w Krakowie przy pubie Wręga
GALA FINAŁOWA KONKURSU podczas  EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO w KATOWICACH

W  Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego  w dniu 20 maja 2016 roku odbyła się gala finałowa konkursu „Mieszkam tu! – mądre pomysły na mądre miasto” połączona  z debatą na temat płaszczyzn rozwoju budżetów obywatelskich. Portalsamorządowy.pl we współpracy z Fundacją Napraw Sobie Miasto zorganizowały konkurs na najlepsze projekty zrealizowane bądź zgłoszone w Polsce w ramach samorządowych budżetów obywatelskich w 2015r. Spośród  tysięcy projektów wyłoniono 30,  z których dwa najlepsze w głosowaniu internautów otrzymały specjalną nagrodę od czytelników Portalsamorządowy.pl.  Fundację „Napraw Sobie Miasto” reprezentowała Anna Karłowska, architekt-urbanista, analityk przestrzeni, która bazując na nowych technologiach angażuje mieszkańców w akcjach naprawiania miasta.  Portalsamorząowy.pl reprezentował jego redaktor naczelny – Rafał Kergel.

   W prawie dwugodzinnej debacie udział również wzięli :  Mirosław Soborak –  Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy ;  Grzegorz Makowski – dyrektor Programu Odpowiedzialne Państwo w Fundacji im. Stefana Batorego. Joanna Erbel –  aktywistka miejska, działaczka polityczna,  członki Rady ds. budżetu partycypacyjnego przy Prezydencie m.st. Warszawy, tworzącej ramy stołecznego budżetu partycypacyjnego. Wojciech Kaczmarczyk –  minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnika ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania.   Maciej Żywno – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

  Debatę rozpoczął  Rafał Kergel  od zadania pytania, czy w budżecie partycypacyjnym powinny brać udział projekty placówek oświatowych?  Dwa miasta – Siemianowice Śląskie i Białystok zakazały w tym roku składania wniosków przez  takie placówki. Pytanie, czy jest konieczność tworzenia ram budżetowych? Joanna Erbel zabierając głos podkreśliła, że placówki oświatowe mają ogromną zdolność mobilizacyjną, które przez większą możliwość multyplikowania mogą być zagrożeniem dla innych, ciekawszych projektów partycypacyjnych. Minister Kaczmarczyk zastanawiając się nad ramami budżetów obywatelskich stwierdził, „ jak najdalej od centralnej regulacji”, i „czy regulować, czy edukować?”. Co rok rośnie świadomość i zainteresowanie projektami partycypacyjnymi i one oddolnie stwarzają już swoje regulacje. Ramy stwarzają już dokumenty strategiczne, czy dofinansowania unijne. I pomimo, że projekt został przegłosowany, ostatnie słowo ma główny decydent np. rada, burmistrz… Jeżeli projekt zostanie odrzucony, to straty są tylko polityczne, ponieważ została zerwana umowa społeczeństwo – miasto, wtedy to społeczeństwo traci zaufanie do danej władzy (Joanna Erbel).   Anna Karłowska z Fundacji Napraw Sobie Miasto podsumowując konkurs w dwóch aspektach; pomysłu i realizacji projektu zauważyła, że mieszkańcy zgłaszając projekt do Budżetu Obywatelskiego,  napotykają na  problemy z koordynacją wewnątrz urzędów. Mieszkańcy nie zawsze zdają sobie sprawę, w czym jest problem. Uważa, że powinna być ewaluacja takich procesów, żeby ona była przekonsultowana z mieszkańcami, również, żeby nie było regulacji projektów partycypacyjnych, by miasta same zarządzały tymi procesami.  Dla władz takie budżety są niczym kula u nogi, bo oddają części imperium władzy jakiejś grupie społeczeństwa.  Jeżeli potraktujemy Budżety Obywatelskie jako pewien element konstytucyjny, czy nie warto byłoby finansować ich bezpośrednio z budżetu centralnego ? (Mirosław Soborak).   Wśród wypowiedzi z sali  były też zarzuty, że w niektórych miastach 50% projektów pochodzi od radnych, na co prezydent Częstochowy M. Soborak powiedział, że ich głównych zadaniem było dotrzeć do jak największej ilości ludzi z ideą oraz żeby ludzie zrozumieli, na czym ten mechanizm polega, zachęcić ich do działania, a radny, to też mieszkaniec i to dobrze zorientowany w potrzebach miasta.

   Konkurs na najlepszy projekt 2015 roku wykonany w ramach Budżetu Obywatelskiego „Mieszkam tu! – Mądre pomysły na Mądre miasto” zorganizowali Portalsamorzadowy.pl we współpracy z  Fundacją Napraw Sobie Miasto, katowickim Stowarzyszeniem Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego Meritum, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, partnerami - Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Projekty zebrały ponad 50.000 głosów;   Nagrodami w konkursie są; kampania promocyjna wartości 10.000$ i 5.000$, a dla nagrodzonych i wyróżnionych projektów dyplomy, inkbooki i statuetki „Mieszkam.Tu!”

Wśród wyróżnionych projektów były:w kategorii samorządowej -  „Obwodowa trasa rowerowa  Rudy Śląskiej„ , której celem było połączenie dzielnic miasta trasą rowerową o łącznej długości 30 km.w kategorii projekt społeczny – „ Wyspy lęgowe dla ptactwa kamionki Bolko I w Opolu „. Celem projektu jest ratowanie piskląt kilku różnych gatunków ptaków wodnych na wyrobisku pomarglowym w Opolu.  nagroda specjalna dla projektu - Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów w Szczecinie, projekt zgłoszony w 2014r. nagroda w kategorii społecznej – „ Asystent seniora i osoby niepełnosprawnej – kontynuacja projektu pilotażowego w Poznaniu, projekt, który został wykonany bez pieniędzy budżetowych.  wyróżnienie dla projektu – „Usiądź na Starowiejskiej” projekt dotyczy wykorzystania przestrzeni dla pieszych na najstarszej z ulic Gdyni.

I-wsze miejsce w głosowaniu internautów i wyróżnienie jury – radomska ASTROBAZA. Astrobaza to budynek 3-kondygnacyjny, z kopułą, tarasem oraz salą do prelekcji. Powierzchnia budynku to około 600 metrów kwadratowych, wysokość 10 metrów. Astrobaza w swoim wyposażeniu posiada m.in. automatyczną kopułę, teleskopy mobilne, teleskop słoneczny, sprzęt do astrofotografii. W radomskiej Astrobazie codziennie organizowane są prelekcje dla uczniów Radomia i regionu. W przypadku dobrej, bezchmurnej pogody odbywają się nocne obserwacje dla mieszkańców miasta.

II-gie miejsce w głosowaniu internautówKAZIMIERSKIE MURALE HISTORYCZNE w Krakowie. Inicjatorem pomysłu, który zrodził się podczas organizacji XIII Święta ulicy Józefa w Krakowie w 2014 roku jest  Wanda Kalbarczyk. Autorem projektu  i wykonawcą - Piotr Janowczyk, wykładowca sztuki streeatartu na warszawskich i krakowskich uczelniach, asystentem artysty Magdalena Gajewska. W realizacji projektu pomogli – Mateusz Szelc  (dokumentacja), Wojciech Markut i Barbara Eidrygiewicz – tłumaczenie tekstu tablic na język angielski. Zabezpieczenie Murali wykonała firma SUKCESOR inż. Ryszarda Ozaista. Całość projektu powstała przy wsparciu Rady Dzielnicy I Kraków Stare Miasto oraz Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie. 

  Kazimierskie Murale przedstawiają portrety pięciu postaci, które znacząco wpłynęły na historię krakowskiego Kazimierza. 

  - KRÓL KAZIMIERZ WIELKI jako jeden z najwybitniejszych władców Europy wydał przywilej lokacyjny dla  miasta Kazimierz, rozbudował go, tutaj też  postawił pierwsze podwaliny pod Akademię Krakowską.

 - Kontynuatorem dzieł króla Kazimierza Wielkiego był kazimierski architekt, budowniczy, artysta i konserwator zabytków – KAROL KNAUS. Jemu zawdzięczamy rozbudowę Kazimierza przez wzbogacenie go wspaniałymi pałacami przy Plantach Dietlowskich, konserwację i podnoszenie estetyki wielu kościołów i zabytkowych budowli. To on  bronił siedziby królów będąc autorem hasła „Nie dajmy zasłaniać Wawelu”.  Przez  100 lat to hasło było przestrzegane!

 - Oblubienicą króla Kazimierza Wielkiego była piękna  Żydówka – ESTERKA, która stała się kanwą wielu romantycznych historii i natchnieniem dla  artystów .

 - Uroda, wdzięk i mądrość Esterki, która oczarowała króla i miała wpływ na historię Polski,  znalazła swoja kontynuatorkę w osobie HELENY RUBINSTEIN „ Cesarzowej piękna”, związanej z ulicą Józefa, która z myślą o urodzie kobiet stworzyła jedna z największych na świecie firm kosmetycznych. 

  - Piątą  twarzą murali jest stojąca z boku postać  CESARZA JÓZEFA II Habsburga. Patron ulicy i symbol jej wielokulturowości. Obcy Polakom przez swoje miejsce w historii, ale człowiek o wielkim umyśle, najwybitniejsza postać europejskiego absolutyzmu oświeceniowego, powoli odkrywanego  dzięki jego wizjonerskim reformom.  

   Na szarym tle muru wszystkie te twarze wychodzą jak z szarości dnia codziennego, naznaczone białą kropką, niczym iskierką nadziei w ich pomysłach, które w końcu uświetnia złota wstęga sukcesu przepasująca ich oczy.  

  Historia krakowskiego Kazimierza muralami opisana - jest nowoczesną  formą przekazywania wiadomości o dziejach tej atrakcyjnej i modnej dzielnicy, a w niej jednej z najpiękniejszych ulic Krakowa – ulicy Józefa. Tysiące zwiedzających  zatrzymują się przed wizerunkami, czytają, dyskutują, robią sobie pamiątkowe zdjęcia! Reakcje oglądających są na ogół bardzo pozytywne, ale i nieraz zadziwiająco śmieszne! Podsłuchane z ostatnich dni rozmowy młodych dziewcząt, cyt.” O, patrz, jakie piękne twarze, to na pewno aktorzy seriali!”  Podchodzą do pierwszego portalu ”o, Kazimierz Wielki, wiem, wiem, w jakim serialu on grał ???!”. Innym razem młodzież  podchodzi pod portret Cesarza Józefa II „ hi, hi, Habsburg, jakie śmieszne nazwisko! A druga poważnie „ A, to ten co burgery wymyślił”!

 

Autor: Wanda Kalbarczyk

 

Piotr Janowszyk i Magdalena Gajewska w trakcie wykonywania Murali

Piotr Janowszyk i Magdalena Gajewska w trakcie wykonywania Murali

 

Debata na temat budżetów obywatelskich 
Debata na temat budżetów obywatelskich

 

 Miroslaw Soborak Grzegorz MakowskiMirosław Soborak, Grzegorz Makowski

 

Joanna Erbel, Wojciech Kaczmarczyk i Maciej ŻywnoJoanna Erbel, Wojciech Kaczmarczyk, Maciej Żywno

 

Anna KarłowskaAnna Karłowska

 

I miejsce radomska Astrobaza

Laureaci konkursu: I miejsce - radomska Astrobaza

 

II miejsce Kazimierskie Murale Historyczne (Wanda Kalbarczyk)Laureaci konkursu: II miejsce – Kazimierskie Murale Historyczne (Wanda Kalbarczyk)

 

Nagrody i wywiad z Wandą KalbarczykNagrody i wywiad z Wandą Kalbarczyk 

 

Wspólne zdjęcie uczestników debaty z nagodzonymiWspólne zdjęcie uczestników debaty z nagodzonymi