Komitet Organizacyjny Koła PTTK nr 52 " Krzeszowiacy" Oddział Krakowski 31 - 029 Kraków ul . Zyblikiewicza 2b zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Krakowa OC- 01.5311.51.2012 z dnia 28 09 2012 zorganizował zbiórkę publiczną w dniach 10.11. 2012 - 24 .12 . 2012r. Ofiarowano nam 9477 zł. 93 gr.

Koszty organizacyjne wyniosły 624 zł 29 gr.  W tym :zezwolenie - 82 zł; transport, łączność- 147 zł;słodycze do rozdawania- 232zł 12 gr.; reklama - ulotki, wizytówki , plakaty- 163 zł 17 gr..
Dochód w wysokości 8853 zł . 64 gr. spożytkowany zostanie na pomoc niepełnosprawnym:
dofinansowanie integracyjnych imprez kulturalno - krajoznawczo- turystyczno - rehabilitacyjnych dla dzieci specjalnej troski i ich rodzin, a także niepełnosprawnych dorosłych wraz z ich opiekunami.
Planujemy organizację:
-turnusu rekreacyjno - wypoczynkowego w Kamienicy k. Szczawnicy,
-XI edycji konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych  " Chronimy Przyrodę Ojczystą",
-imprezę mikołajową,
-imprezy krajoznawczo -turystyczne.
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przyczynili się do pozyskania funduszy na rzecz naszych podopiecznych.
Komitet Organizacyjny Koła PTTK' Krzeszowiacy " serdecznie dziękuje Pani Redaktor Grażynie Zamorskiej za publikację artykułów dotyczących kwesty, imprezy mikołajowej, oraz objęcie patronatem medialnym naszej imprezy.
Również gorąco dziękujemy Panu Redaktorowi Edwardowi Brożkowi  za piękne zdjęcia i pomoc w organizacji imprezy.
Z turystycznym pozdrowieniem:
Prezes Koła PTTK nr 52 " Krzeszowiacy" - Janusz Bodzęta