Świątniki Górne od zawsze słynęły z przepięknego krajobrazu, rzemiosła metalowego, dobrze funkcjonujących szkół, wysokich wyników nauczania, zdolnych i pracowitych dzieci oraz umiłowania wspólnego  śpiewu chóralnego, a także muzykowania na instrumentach dętych.

Od wielu lat prowadzone były działania umożliwiające młodemu pokoleniu rozwijanie talentów artystycznych, a szczególnie muzycznych. Inicjatorem powołania w Świątnikach placówki muzycznej już w 2001 roku był Robert Kozłowski ? dyrygent miejscowej orkiestry dętej, która wówczas bardzo dynamicznie się rozwijała. Niestety Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmówił świątnickim samorządowcom zgody na założenie w Świątnikach szkoły muzycznej.
          Przez kolejne lata wiele młodych ludzi z terenu gminy korzystało z dobrodziejstwa jakim jest bliskość Krakowa i dostęp do szkolnictwa  artystycznego. Niestety, rodzice wielokrotnie rezygnowali z możliwości kształcenia muzycznego dzieci w związku z koniecznością zapewnienia dojazdów i dodatkowymi kosztami. Biorąc pod uwagę te trudności, władze samorządowe rozpoczęły proces ubiegania się o utworzenie szkoły muzycznej. Odbyło się wiele spotkań konsultacyjnych, wizyt w innych placówkach tego typu na terenie Małopolski. Sformułowano wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej. Na mocy porozumienia Samorządu i Ministerstwa Kultury oraz Uchwały Rady Miasta z dnia 31 lipca 2012 r. podjęto akt założycielski Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych.
          Po uzyskaniu akceptacji właściwego ministra, rozpoczął się proces informacyjny i rekrutacyjny. Dzięki uprzejmości księży proboszczów z okolicznych parafii informację przekazano mieszkańcom, wiadomość o naborze zamieszczono też na stronach internetowych.  Przeprowadzono akcje plakatowania i roznoszenia ulotek do różnych instytucji, sklepów i firm. Prowadzenie tych czynności powierzono Robertowi Kozłowskiemu, który wówczas pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Świątnikach Górnych. Tak prowadzone działania przyczyniły się do przyjęcia 160 zgłoszeń dzieci z różnych miejscowości gmin Świątniki, Mogilany, Siepraw i Wieliczka. W dniach 17 i 18 września 2012 r. odbyły się pierwsze egzaminy kwalifikacyjne, w wyniku których przyjęto 80 uczniów, którzy rozpoczęli naukę pod opieką fachowych muzyków na następujących instrumentach: skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, trąbka, puzon, tuba, flet, saksofon, klarnet i perkusja.
          25 września 2012 r. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora szkoły. Wybrano Roberta Kozłowskiego, który od wielu lat związany jest z miastem i gminą. W latach 2004-2012 był dyrektorem Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Świątnikach Górnych. Od 1999 r. pracuje jako dyrygent Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Świątniki Górne. Był nauczycielem gry na trąbce w Szkole Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie.
          W roku szkolnym 2012/2013 pracę w placówce rozpoczęło 13 pedagogów z wymaganymi prawem kwalifikacjami do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego typu. Nauczanie w szkolnictwie muzycznym odbywa się dwutorowo. Funkcjonuje cykl sześcioletni dla dzieci od 5-8 lat i cykl czteroletni dla młodzieży od 8-16 lat. W pierwszym roku edukacji w cyklu 6-cio letnim prowadzone będą zajęcia z instrumentu głównego
w tygodniowym wymiarze 30 min, rytmiki; 45 minut i 90 minut kształcenia słuchu,
a w czteroletnim 2 x 45 min lekcja instrumentu głównego i 2 x 45 min. kształcenie słuchu. Udział dzieci w zajęciach jest bezpłatny, a rodzice partycypują tylko w kosztach związanych z wyposażeniem dziecka w podstawowe przybory. W najbliższym czasie systematycznie zakupywane będą instrumenty muzyczne, które docelowo będzie można wypożyczać. Korzystanie z magazynu instrumentów będzie związane z opłatami wynikającymi
z użyczenia, konserwacji i ich zakupu. Zaplanowano utworzenie biblioteki muzycznej, wspierającej proces edukacyjno-wychowawczy i dysponującej pozycjami nutowymi, nad którymi będą pracowały dzieci.
          Aby dobrze przygotować rok szkolny dla nowej instytucji gmina zaangażowała środki własne, na przystosowanie pomieszczeń do zajęć indywidualnych, grupowych w budynku Liceum Profilowanego. W odrestaurowanych salach zamontowano wykładziny dywanowe, podstawowe sprzęty. Dawne pomieszczenia, korytarze nabrały nowego blasku i zaczęły tętnić muzyką. Trafny wybór miejsca potwierdza duża ilość sal lekcyjnych, aula muzyczna do szkolnych koncertów i audycji, łatwość dojazdu, parking, miłe i przyjazne otoczenie.
          W dniu  26 października 2012 r. w hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Świątnikach Górnych odbył się koncert inauguracyjny. Wśród licznie zebranych mieszkańców, rodziców, uczniów i miłośników muzyki, obecni byli: Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie, przedstawiciele powiatu krakowskiego, władz samorządowych Świątnik i duchowieństwo dekanatu mogilańskiego. Z różnorodnym repertuarem wystąpili nauczyciele i uczniowie. Dokonano poświęcenia krzyży do sal lekcyjnych, które ufundował i poświęcił ks. Proboszcz Grzegorz Mrowiec.
Organem prowadzącym jest Gmina Świątniki, a szczególnie chciałbym podkreślić ogromne zaangażowanie burmistrza  Świątnik Witolda Słomki w jej powstanie. Stąd jego częste wizyty w szkole i uzgadnianie dalszych działań z jej dyrektorem Robertem Kozłowskim. Burmistrz przyznał, że sam  w wolnym czasie grywa na gitarze dlatego też tak dobrze rozumie potrzebę edukacji muzycznej.
Funkcję nadzoru pedagogicznego nad szkołą sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Centrum Edukacji Artystycznej.

  • muzyczna_1.jpg
  • muzyczna_2.jpg
  • muzyczna_3.jpg
  • muzyczna_4.jpg
  • muzyczna_5.jpg
  • muzyczna_6.jpg
  • muzyczna_7.jpg
  • muzyczna_8.jpg
  • muzyczna_9.jpg
Pin It