Dzień 5 marca 2013r do historii Świątnik Górnych dołożył ważne wydarzenie. Oficjalnie oddano mieszkańcom do użytku, a Bogu w opiekę, pięknie odrestaurowaną piwnicę w budynku starej szkoły. Nawiązując do wieloletniej świątnickiej tradycji nazwano ją ?Pod sekretną kłódką?.

W czasie tej sympatycznej uroczystości zapoznałem się z programem działań Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy i Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego. Po poświęceniu piwnicy przez Księdza Proboszcza, burmistrz Witold Słomka wręczył nagrodę Miasta i Gminy Świątniki Górne ?Bene Meritum? Marszałkowi za współpracę i wsparcie w realizowaniu przez gminę swoich ambitnych zamierzeń. Była to pięknie wykonana kopia husarskiej zbroi, z produkcji której Świątniki Górne słynęły już przed wiekami. Marek Sowa przyznał, że do Świątnik przyjeżdża zawsze z przyjemnością, bo bardzo ceni sobie sposób działania gminnych władz o czym świadczy ich 100% skuteczność w pozyskiwaniu dofinansowania do składanych projektów. Widzi równowagę między wnioskami dla ciała i dla ducha. Dzięki tej skuteczności, Świątniki wzbogaciły się o kilka nowych obiektów i inwestycji. Burmistrz nie omieszkał wspomnieć o umowie podpisanej z końcem lutego 2013r z województwem na dofinansowanie planowanej kanalizacji na terenie gminy.

Na mnie duże wrażenie zrobiło wystąpienie Kuratora Palczewskiego dotyczące   oświaty w Świątnikach i w ?Polsce. Kurator przyznał, że często gości w Świątnikach, bo tu, mimo ogólnego kryzysu , szkół się nie likwiduje ale je tworzy.   I znów pochwały pod adresem burmistrza. Za wyremontowanie dużej sali gimnastycznej, za utworzenie Szkoły Muzycznej I stopnia i za zamiar odtworzenia w gminie szkoły zawodowej. Kurator obiecał tu daleko idącą pomoc. Przyznał, że zmykanie szkół zawodowych w minionych latach było błędem. Ma świadomość, że kształcenie w szkołach zawodowych jest kosztowniejsze, ze względu na praktyczną naukę zawodu, dlatego też bardzo go cieszą starania gminy o otwarcie szkoły zawodowej. Przy okazji zdradził, że sam ma średnie techniczne wykształcenie, więc zdaje sobie sprawę, że nauka zawodu, ze względu na ciągły postęp technologiczny musi   być na najwyższym poziomie. Jest też zdania, że absolwenci szkół zawodowych muszą mieć również szeroką wiedzę ogólną.

Z kolei Marszałek Sowa przyznał, że powszechne dążenie do wyższego wykształcenia napotyka na barierę w postaci braku miejsc pracy dla osób po studiach. Natomiast pracę zawsze znajdzie absolwent dobrej, nowoczesnej szkoły zawodowej czy technikum. Jak się okazało, to i on ma również średnie wykształcenie techniczne, a studiować zaczął dopiero po trzydziestce.

Dyskutując o przeszkodach w rozwoju oświaty, siłą rzeczy musiano wspomnieć o Karcie Nauczyciela. Kurator uważa, że zawarte w niej przywileje zupełnie nie przystają do dzisiejszych czasów. Natomiast widzi potrzebę rozbudowy doradztwa zawodowego dla młodzieży. Marszałek także uważa ,iż Karta Nauczyciela jest na dalszą metę nie do utrzymania, ale ma też świadomość, że nikt nie chce się pozbawiać nabytych praw.

Radna Powiatu Krakowskiego p. Wanda Kułaj prosiła Marszałka Sowę o szybsze rozliczanie inwestycji przez służby województwa. Marszałek zgodził się, że jest z tym problem i że trzeba tu dokonać poprawy.

Na zakończenie uroczystości oficjalnego otwarcia Piwnicy odbył się ciekawy koncert mieszkańca gminy, muzyka a zarazem nauczyciela, p. Jacka Kotarby. Były m.in. piosenki Mariana Hemara, przebój ze słynnych radiowych ?Matysiaków? oraz ? odśpiewana w duecie z burmistrzem Słomką -piosenka z Kabaretu Starszych Panów.

Podziwiałem również rewelacyjne rysunki satyryczne p. Janusza Stefaniaka. Prace artysty to bardzo trafne odbicie naszej rzeczywistości w krzywym zwierciadle.

 • klodka_1.jpg
 • klodka_2.jpg
 • klodka_3.jpg
 • klodka_4.jpg
 • klodka_5.jpg
 • klodka_6.jpg
 • klodka_7.jpg
 • klodka_8.jpg
 • klodka_9.jpg
 • klodka_9a.jpg
 • klodka_9b.jpg
 • klodka_9c.jpg
 • klodka_9d.jpg
 • klodka_9e.jpg
 • klodka_9f.jpg
Pin It