W kwietniu złożyłem relację z obrad jury konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  Wczoraj laureaci konkursu wzięli udział w uroczystym wręczaniu nagród.

Przypominam, że tematem prac była ochrona przyrody polskiej i jej piękno przedstawione w bardzo różnorodny sposób. Organizatorem konkursu po raz 11 był  Janusz Bodzęta , prezes Koła PTTK "Krzeszowiacy". Niestety w uroczystości nie mógł wziąć udziału artysta malarz Jan Stopczyński, ale jego nieobecność w niezwykle wzruszający sposób zrekompensował przejętym i uszczęśliwionym dzieciom, ich rodzicom i opiekunom artysta  Mieczysław Święcicki . Dzięki jego niewyczerpanemu poczuciu humoru, pięknym recytacjom wierszy K.I. Gałczyńskiego  wręczanie nagród  odbywało się w niezwykle miłej i pogodnej atmosferze. W tym roku fundatorami nagród w konkursie plastycznym byli  Minister Sportu i Turystyki,Ministerstwo Kultury i Dzedzictwa Narodowego, Ministerstwo Finansów, Narodowe Centrum Kultury,  Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Krakowa, Urząd Miasta Trzebinia, Urząd Gminy Babice, Urząd Gminy Zabierzów i Pani Gabriela Nizińska.

 • rydl13_1.jpg
 • rydl13_2.jpg
 • rydl13_3.jpg
 • rydl13_4.jpg
 • rydl13_5.jpg
 • rydl13_6.jpg
 • rydl13_7.jpg
 • rydl13_8.jpg
 • rydl13_9.jpg
 • rydl13_9a.jpg
 • rydl13_9b.jpg
 • rydl13_9c.jpg
 • rydl13_9d.jpg
 • rydl13_9e.jpg
 • rydl13_9f.jpg
 • rydl13_9g.jpg
 • rydl13_9h.jpg
 • rydl13_9i.jpg
 • rydl13_9j.jpg
 • rydl13_9k.jpg
 • rydl13_9m.jpg
Pin It