Poznaliśmy wyniki głosowania nad budżetem obywatelskim miasta Krakowa. Łącznie oddano 48 462 ważnych głosów. Przez Internet zagłosowało 37 034 osób, w lokalach wyborczych 13 027 osób. Frekwencja wyniosła 7,5 %. Zagłosowało w sumie 50 061 mieszkańców. 3,2% stanowiły nieważne głosy (łącznie 1 599). Od 20 czerwca do 28 czerwca mieszkańcy mogli oddawać głosy na 467 zadań decydując, na co zostanie wydanych 14 mln zł. 10 mln zł zostanie przeznaczone na zadania ogólnomiejskie, a ponad 4 mln zł zostanie wydane na zadania dzielnicowe.


Głosować można było na dwa sposoby: przez specjalnie uruchomiony portal www.budzet.dialoguj.pl bądź osobiście w lokalu wyborczym. Uruchomiono 121 punktów głosowania w XVIII dzielnicach. Najwięcej głosów oddano w Dzielnicy VIII Dębniki (1800), Dzielnicy XVIII Nowa Huta (987) i XV Mistrzejowice (974).
Nowe narzędzie do głosowania cieszyło się dużym zainteresowaniem. Odnotowaliśmy ponad 922 000 odsłon nowego portalu w okresie tygodnia trwania głosowania, oznacza to, że średnio każda osoba, która odwiedziła stronę budzet.dialoguj.pl przeglądała ponad 14 podstron na serwisie, daje nam to wyobrażenie o tym jak bardzo aktywni byli odwiedzający ją mieszkańcy! W głosowaniu internetowym najaktywniejsi byli mieszkańcy Dzielnicy IV Prądnik Biały (4114 głosów), VIII Dębniki (5519 głosów) XIII Podgórze (3723 głosów).
Głosować mógł każdy mieszkaniec Krakowa, który ukończył 16 lat. Ważne było miejsce zamieszkania, a nie zameldowania. Żeby głos był ważny, głosujący musiał wybrać sześć różnych zadań (3 głosy na zadania o charakterze lokalnym w dzielnicy swojego zamieszkania i 3 głosy na zadania o charakterze ogólnomiejskim, przyznając najwyżej ocenionemu projektowi 3 punkty, a najniżej 1 punkt oraz uzupełnić wszystkie rubryki na karcie do głosowania).
Wśród projektów ogólnomiejskich, które uzyskały największą liczbę głosów są: Tor motocyklowo – samochodowy w Krakowie (koszt budowy 3 mln zł), Bezpłatny Angielski 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich Uczniów (koszt 882 500 zł), Zagospodarowanie Zalewu Bagry (koszt 3 mln zł), Publiczne kąpielisko wraz z ogólnodostępną plażą miejską zlokalizowane na terenie kamieniołomu na Zakrzówku (koszt 3 mln zł).
Zwycięskie projekty o charakterze lokalnym (dzielnicowym): Kwieciste Planty – rewitalizacja Plantów Dietlowskich (Dzielnica I Stare Miasto), Park Dąbie – zielona miejsce wypoczynku (Dzielnica II Grzegórzki), Montaż stacji roweru miejskiego oraz ustawienie stojaka rowerowego na terenie Dzielnicy III (Dzielnica III Prądnik Czerwony), Ogródek osiedlowy – utworzenie w dzielnicy Prądnik Biały ogrodu dla mieszkańców (Dzielnica IV Prądnik Biały), Rewitalizacja Parku Krakowskiego odnowa małej architektury (Dzielnica V Krowodrza), Pielęgnacja zieleni parkowej wzdłuż Młynówki Królewskiej (Dzielnica VI Bronowice), Stworzenie w Szkole Podstawowej nr 48 osiedlowego klubu sportowo – kulturalnego służącego integracji społeczności Bielan (Dzielnica VII Zwierzyniec), „Przyjdź nad wodę” – odtworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku, prawdziwej perełki Dzielnicy VIII Dębniki – Stawów w Parku Dworskim (Dzielnica VIII Dębniki), Park leśny Borek Fałęcki – II etap (Dzielnica IX Łagiewniki – Borek Fałęcki), Budowa chodnika dla mieszkańców ulicy Petrażyckiego wraz z dojściem do przystanku autobusowego (Dzielnica X Swoszowice), Siłownia na wolnym powietrzu zakup i montaż bezobsługowych maszyn do ćwiczeń wraz z tabliczkami informacyjnymi jak należy wykonać dane ćwiczenie (Dzielnica XI Podgórze Duchackie), Przebudowa skrzyżowania ulic: Heleny, Barbary i Ćwiklińskiej (Dzielnica XII Bieżanów – Prokocim), Zazieleńmy Podgórze – 101 drzew i 101 krzewów dla Podgórza (Dzielnica XIII Podgórze), Oznakowanie ścieżek biegowych w Parku Lotników Polskich (Dzielnica XIV Czyżyny), Budowa zewnętrznej – uzupełniającej sieci oświetlenia terenu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 osiedle Oświecenia 30 w Krakowie (Dzielnica XV Mistrzejowice), Darmowy miejski Internet w Bieńczycach (Dzielnica XVI Bieńczyce), Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie Dzielnicy XVII (Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie), „W dzikie wino zaplątane” – poprawa estetyki 50 zaniedbanych altan śmietnikowych na terenie Dz 18 NH poprzez nasadzenie pnączy (Dzielnica XVIII Nowa Huta).
Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie budżetu obywatelskiego www.budzet.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl.
Kampania informacyjno-promocyjna rozpoczęła się 1 czerwca, chociaż pierwsze działania promocyjne były prowadzone jeszcze w maju (branding tramwaju bombardier, emisja spotu w bus tv). Osią tej edycji kampanii były działania internetowe: emisja bannerów na lokalnych portalach informacyjnych (krakow.gazeta.pl, lovekrakow.pl, onet.pl, krakow.pl) oraz w social media (reklama CPM na Facebooku). W kampanii zostały wykorzystane także nośniki outdoorowe (ekspozycja plakatów typu citylight w najważniejszych ciągach komunikacyjnych miasta oraz branding tramwaju). W Radiu Kraków, w porze największej słuchalności, emitowanych było 90 spotów informacyjnych. Od 15 do 21 czerwca kolportowano 315 000 ulotek w formie druków bezadresowych. Natomiast 50 000 ulotek zostało rozdystrybuowanych do dzielnic, miejskich jednostek organizacyjnych i kulturalnych oraz miejskich instytucji. Ulotki były również rozdawane podczas Festiwalu Nauki na Rynku Głównym oraz Dnia Otwartego Magistratu. W ostatnim tygodniu kampanii (22 – 28 czerwca) na Rondzie Mogilskim został rozłożony namiot – punkt konsultacji społecznych, w którym pracownicy Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych pełnili dyżury i udzielali informacji nt. budżetu obywatelskiego. W namiocie mieszkańcy mogli również głosować na wybrane projekty. Dodatkowo, od 27 do 28 czerwca Budżet obywatelski był również obecny na Małopolskim Pikniku Lotniczym, gdzie można było zapoznać się z projektami i oddać na nie głos.
Łączny koszt całej kampanii promocyjnej (dwie tury) wyniósł 264 328, 23 zł.
Przypomnijmy, w ub. r. w głosowaniu nad budżetem obywatelskim oddano 67 320 głosów. Wybierano spośród 438 zadań. Przez Internet zagłosowało 59 119 osób, w lokalach wyborczych 8201 osób. Frekwencja wyniosła 10%.