Z przyjemnością przyjąłem zaproszenie burmistrza Świątnik Górnych na noworoczne spotkanie opłatkowe. Był to mój powrót do tej sympatycznej miejscowości, bo trzydzieści lat temu brałem udział w programie Telewizji Kraków ?Niedziela w Świątnikach?   według pomysłu redaktorów: Kazimierza Kudronia i Krzysztofa Konarzewskiego.

Mogę tylko stwierdzić jedno: świątniczanie się nie zmienili: nadal są sympatyczni, niezwykle pracowici i bardzo gościnni. Sama miejscowość jest nie do poznania: wypiękniała, uzyskała prawa miejskie i nadal dynamicznie się rozwija. Mówił o tym gospodarz wczorajszej uroczystości burmistrz dr Witold Słomka. Słuchając jego parominutowego wystąpienia ani razu nie usłyszałem słowa ? kryzys? co najlepiej oddaje atmosferę panującą w mieście. Takim wskaźnikiem sytuacji finansowej miasta i gminy niech będzie informacja, że miasto było organem założycielskim Szkoły Muzycznej I Stopnia. Wczoraj nauczyciele i uczniowie tej szkoły dali kilkudziesięciominutowy koncert muzyczny. Były też połączone występy chórów z miejscowości wchodzących w skład gminy oraz koncert reprezentacyjnej orkiestry ze Świątnik.

Z pewnością największym bogactwem gminy byli i są ludzie. O zasłużonych świątniczanach w historii można przeczytać w książce: ?tradycja i współczesność ? Rzemiosło i przedsiębiorczość w Świątnikach Górnych i okolicy wydaną przez Galicyjską Izbę Gospodarczą. Jej Prezes Marek Malec pisze w tej książce: Na terenie gminy Świątniki Górne działa kilkaset firm w tym wiele zakładów produkujących zamki, kłódki, klamki i wszelkiego rodzaju produkty metalowe. (?)Główne cele jakie obrała sobie Izba to podtrzymywanie tradycji rzemieślniczych regionu oraz promocja przedsiębiorczości?

Burmistrz wymienił długą listę nazwisk utytułowanych osób wywodzących się ze Świątnik Górnych. Jednak nie wspomniał o Rektorze AGH prof. Tadeuszu Słomce (może dlatego, że to jego brat) nie usłyszałem też nazwiska dr hab. z UJ Izabeli Lewandowskiej ? Malec pierwszego wójta w Świątnikach Górnych a dziś jako dr hab. prawa, nauczyciel akademicki z UJ i Akademii Krakowskiej.

Na wczorajszej uroczystości miałem okazję porozmawiać z zaproszonymi gośćmi a szczególnie z wójtem gminy Liszki i starostą Powiatu Krakowskiego.

 • oplatek_1.jpg
 • oplatek_2.jpg
 • oplatek_3.jpg
 • oplatek_4.jpg
 • oplatek_5.jpg
 • oplatek_6.jpg
 • oplatek_7.jpg
 • oplatek_8.jpg
 • oplatek_9.jpg
 • oplatek_9a.jpg
 • oplatek_9b.jpg
 • oplatek_9c.jpg
 • oplatek_9d.jpg
 • oplatek_9e.jpg
 • oplatek_9f.jpg
 • oplatek_9g.jpg
 • oplatek_9i.jpg
 • oplatek_9j.jpg
Pin It