Sprawa możliwości sprzedaży placu targowego przy ul. Krzywda na rzecz społeczności kupieckiej zrzeszonej w Krakowskim Centrum Handlowo-Targowym sp. z o. o. w Krakowie - aktualnych dzierżawców tej nieruchomości, była głównym temat posiedzenia Komisji Mienia i Przedsiębiorczości. Kupcy chcą zakupić popularną Tandetę w trybie bezprzetargowym.

Najpierw odniosła się do tego Marta Witkowicz, dyrektor Wydziału Skarbu. Poinformowała, że taki tryb jest możliwy, jeśli spełnionych zostanie kilka wymagań. M.in. dzierżawca miejsca ma podpisaną umowę na okres 10 lat. Poinformowała również, że na podstawie wykonanej wstępnej analizy społeczność kupiecka spełnia te wymagania. Należy najpierw powołać rzeczoznawcę, który zrobi profesjonalną wycenę.
 Przedstawiciel kupców Prezes Spółki mgr Andrzej Rodasik stwierdził, że spełniają oni wszystkie wymagania formalno-prawne i zaapelował do radnych, by pozwolili im kupić plac targowy w trybie bezprzetargowym. Argumentował, że kupcy zasilają budżet miasta i budżet państwa podatkami, inwestują własne pieniądze w infrastrukturę na placu targowym. Poprosił komisję o pozytywną opinię dotyczącą zasad gospodarowania nieruchomościami, tak by mogli dokonać zakupu w trybie bezprzetargowym.
Radni byli przychylni sprawie i opowiedzieli się za sprzedażą placu targowego w trybie bezprzetargowym. Na wniosek Bogusława Kośmidera komisja zawnioskowała do Prezydenta Miasta Krakowa o to, aby Urząd Miasta zlecił wykonanie operatu szacunkowego.

Pin It