Ludzie biznesu

Aż 63 na 68 projektów zaplanowanych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2015 zostanie zrealizowanych w terminie. Realizacja 5 projektów została w uzgodnieniu z wnioskodawcami przesunięta na przyszły rok – w związku ze zmianą przepisów ustawowych ich realizacja w terminie była niemożliwa. Urzędnicy zapowiadają również w przyszłym roku zmiany procedur związanych z wyborem samych projektów, które mają ułatwić ich realizację.

W środę 14  października 2015 roku w auli Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej poszerzona o ślubowanie uczniów pierwszych klas, pasowanie na czeladników oraz rozdanie dyplomów czeladniczych.

Lider: Zawsze potrafił gromadzić ludzi wokół siebie, nawiązywać z nimi kontakty i szczerze troszczyć się o innych. Ta niezwykła zdolność rozumienia otoczenia pozwoliła mu realizować konkretne pomysły. Nic dziwnego – jest świetnym organizatorem, zdeterminowanym w osiągnięciu celu, jaki sobie postawi. Już w szkole pełnił funkcję przewodniczącego klasy, a później szkoły. Na uczelni niemal natychmiast został starostą roku, a potem przewodniczącym samorządu studentów całej AGH.

Energia młodości: Energia cechowała go od zawsze. W latach 80-tych, jako uczeń Technikum Hutniczo-Mechanicznego w Nowej Hucie brał udział w pierwszej próbie wysadzenia w powietrze pomnika Lenina. Skąd wziął się taki pomysł? Chcieliśmy zrobić coś spektakularnego, o czym dowie się cały świat, żeby pokazać, że my, młodzi Polacy, nie godzimy się na rzeczywistość. Z wykształcenia inżynier ochrony środowiska. Napisał pracę magisterską o wykorzystywaniu w tej dziedzinie nowoczesnych technologii.

Rok Szkolny, Szkoły Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem AD 2015/16 rozpoczęty. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego rozpoczęto od mszy św w kościółku przy  Chramcówkach. Po mszy, młodzież, Starszyzna Cechu ,wraz z nauczycielami przeszli do Auli budynku Cechu. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia Sztandaru Cechu i odśpiewania Hymnu Państwowego. Następnie Starszy Cechu Franciszek Kaletka uroczyście oznajmił rozpoczęcie roku szkolnego.