Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum Badań Holokaustu UJ oraz Muzeum Pamięci i Męczeństwa w Oświęcimiu zorganizowały  uroczyste posiedzenie z okazji 70 rocznicy oswobodzenia tego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego.

Dobrze się stało, że cenieni krakowscy profesorowie medycyny w osobach Rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka, Przewodniczącego TLK Igora Gościńskiego, wiceprzewodniczącego TLK Aleksandra B.Skotnickiego zorganizowali to spotkanie w murach najbardziej szacownej polskiej instytucji. Profesor Skotnicki, przewodniczący Centrum Dialogu należy przecież do światowej sławy autorytetów związanych z badaniem Zagłady oraz stosunków polsko – żydowskich. Otwierając spotkanie Rektor Wojciech Nowak powiedział:

Obóz koncentracyjny Auschwitz- Birkenau stanowi symbol ludzkiego okrucieństwa, cierpienia i zagłady. Naszym moralnym obowiązkiem jest przekazać wiedzę o tamtym czasie obecnym i przyszłym pokoleniom, przypominać i ostrzegać tak aby system zła nigdy nie mógł się odrodzić na nowo. Tej tragedii nie można zapomnieć. Tak jak nie można zapomnieć, że człowiek ma niezbywalne i nienaruszone prawo do godności, którego każdorazowe złamanie przeczy idei człowieczeństwa.

Prof. Gościński przedstawił ogrom pracy dokumentującej przeżycia obozowe jaki wykonał zespół Redakcyjny „Zeszytów Oświęcimskich” w składzie Prof. Józef Bogusz, Prof. Antoni Kępiński , Dr Stanisław Kłodziński i mgr Jan Masłowski. Dwukrotnie Zeszyty Oświęcimskie były nominowane do pokojowej Nagrody Nobla. O zeszytach tak mówił w wywiadzie w 1990r prof. Bogusz. Z biegiem lat wykształciły się główne założenia i cele zeszytów. Biegły one dwoma nurtami. Pierwszy nurt to wyniki badań naukowo – lekarskich byłych więźniów obozów oraz wydobycie wartości moralnych i humanistycznych z okresu pogardy. Odsłaniały one wielkie zasoby ludzkiej dobroci i ofiarności. Odkrywanie tajników życia psychicznego człowieka, jego postaw w niezwyczajnych warunkach pozwala na odsłanianie ponadczasowych zwycięstw, ale i klęsk człowieka, jego wzlotów ale i upadków. Rozwój i treść tego dorobku nabiera uniwersalnego charakteru.

Drugi nurt biegnie równolegle. Dokumentując pedantycznie i konsekwentnie okrucieństwa minionej II wojny światowej i okupacji Polski poszukiwaliśmy jednocześnie dróg zbliżenia, wzajemnego zrozumienia, usuwania barier moralnych i psychologicznych między Polakami, Żydami i Niemcami. Zeszyty zatem kroczą drogą ku pokojowi.

Prof. Skotnicki wczoraj zaprezentował postacie dwóch profesorów Kostaneckiego i Gieszczykiewicza, którzy zostali zamordowani w obozach przez Niemców.

Pięknie o swoim ojcu dr Wiesławie Korpalu mówiła jego córka Grażyna Korpal. O przejmującym głodzie w obozie mówiła Ewa Ratz-Lavi zam. w Tel-Awiwie, w swoim wystąpieniu Mój pobyt w obozie Birkenau.

Józef Paczyński trafił do Auschwitz z pierwszym transportem. Przejmująco opowiadał o warunkach obozowego życia, oraz szczegółowo zrelacjonował jak wygłądały ostatnie dni przed wkroczeniem Armii Czerwonej.

Mgr inż. Kazimierz Świst z Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych przedstawił jak wygląda aktualna sytuacja Stowarzyszenia.

 • abuj_1.jpg
 • abuj_2.jpg
 • abuj_3.jpg
 • abuj_4.jpg
 • abuj_5.jpg
 • abuj_6.jpg
 • abuj_7.jpg
 • abuj_8.jpg
 • abuj_9.jpg
 • abuj_9a.jpg
 • abuj_9b.jpg
 • abuj_9c.jpg
 • abuj_9d.jpg
 • abuj_9e.jpg
 • abuj_9f.jpg
 • abuj_9g.jpg
 • abuj_9h.jpg
 • abuj_9i.jpg
Pin It