Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum Badań Holokaustu UJ oraz Muzeum Pamięci i Męczeństwa w Oświęcimiu zorganizowały  uroczyste posiedzenie z okazji 70 rocznicy oswobodzenia tego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego.

Dobrze się stało, że cenieni krakowscy profesorowie medycyny w osobach Rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka, Przewodniczącego TLK Igora Gościńskiego, wiceprzewodniczącego TLK Aleksandra B.Skotnickiego zorganizowali to spotkanie w murach najbardziej szacownej polskiej instytucji. Profesor Skotnicki, przewodniczący Centrum Dialogu należy przecież do światowej sławy autorytetów związanych z badaniem Zagłady oraz stosunków polsko – żydowskich. Otwierając spotkanie Rektor Wojciech Nowak powiedział:

Obóz koncentracyjny Auschwitz- Birkenau stanowi symbol ludzkiego okrucieństwa, cierpienia i zagłady. Naszym moralnym obowiązkiem jest przekazać wiedzę o tamtym czasie obecnym i przyszłym pokoleniom, przypominać i ostrzegać tak aby system zła nigdy nie mógł się odrodzić na nowo. Tej tragedii nie można zapomnieć. Tak jak nie można zapomnieć, że człowiek ma niezbywalne i nienaruszone prawo do godności, którego każdorazowe złamanie przeczy idei człowieczeństwa.

Prof. Gościński przedstawił ogrom pracy dokumentującej przeżycia obozowe jaki wykonał zespół Redakcyjny „Zeszytów Oświęcimskich” w składzie Prof. Józef Bogusz, Prof. Antoni Kępiński , Dr Stanisław Kłodziński i mgr Jan Masłowski. Dwukrotnie Zeszyty Oświęcimskie były nominowane do pokojowej Nagrody Nobla. O zeszytach tak mówił w wywiadzie w 1990r prof. Bogusz. Z biegiem lat wykształciły się główne założenia i cele zeszytów. Biegły one dwoma nurtami. Pierwszy nurt to wyniki badań naukowo – lekarskich byłych więźniów obozów oraz wydobycie wartości moralnych i humanistycznych z okresu pogardy. Odsłaniały one wielkie zasoby ludzkiej dobroci i ofiarności. Odkrywanie tajników życia psychicznego człowieka, jego postaw w niezwyczajnych warunkach pozwala na odsłanianie ponadczasowych zwycięstw, ale i klęsk człowieka, jego wzlotów ale i upadków. Rozwój i treść tego dorobku nabiera uniwersalnego charakteru.

Drugi nurt biegnie równolegle. Dokumentując pedantycznie i konsekwentnie okrucieństwa minionej II wojny światowej i okupacji Polski poszukiwaliśmy jednocześnie dróg zbliżenia, wzajemnego zrozumienia, usuwania barier moralnych i psychologicznych między Polakami, Żydami i Niemcami. Zeszyty zatem kroczą drogą ku pokojowi.

Prof. Skotnicki wczoraj zaprezentował postacie dwóch profesorów Kostaneckiego i Gieszczykiewicza, którzy zostali zamordowani w obozach przez Niemców.

Pięknie o swoim ojcu dr Wiesławie Korpalu mówiła jego córka Grażyna Korpal. O przejmującym głodzie w obozie mówiła Ewa Ratz-Lavi zam. w Tel-Awiwie, w swoim wystąpieniu Mój pobyt w obozie Birkenau.

Józef Paczyński trafił do Auschwitz z pierwszym transportem. Przejmująco opowiadał o warunkach obozowego życia, oraz szczegółowo zrelacjonował jak wygłądały ostatnie dni przed wkroczeniem Armii Czerwonej.

Mgr inż. Kazimierz Świst z Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych przedstawił jak wygląda aktualna sytuacja Stowarzyszenia.

 • abuj_1.jpg
 • abuj_2.jpg
 • abuj_3.jpg
 • abuj_4.jpg
 • abuj_5.jpg
 • abuj_6.jpg
 • abuj_7.jpg
 • abuj_8.jpg
 • abuj_9.jpg
 • abuj_9a.jpg
 • abuj_9b.jpg
 • abuj_9c.jpg
 • abuj_9d.jpg
 • abuj_9e.jpg
 • abuj_9f.jpg
 • abuj_9g.jpg
 • abuj_9h.jpg
 • abuj_9i.jpg

PRZECZYTAJ

 📝 Najnowszy artykuł
28 Maja 2024

Premier Francji obnażył kłamstwa Tuska w sprawie paktu migracyjnego- żądamy debaty w Sejmie

1. Wczoraj przewodniczący klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak na podstawie art 173 Regulaminu Sejmu, złożył wniosek o natychmiastowe zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu poświęconego skutkom paktu migracyjnego, przyjętego 14 maja przez Radę Unii Europejskiej. Premier Tusk zapewniał wtedy, że w wyniku przyjęcia tych aktów prawnych, Polska nie tylko nie przyjmie żadnych nielegalnych imigrantów, ale nawet będzie

...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 2 minuty i 48 sekund.)


28 Maja 2024

Premier Francji obnażył kłamstwa Tuska w sprawie paktu migracyjnego- żądamy debaty w Sejmie

(33) Zbigniew Kuźmiuk

1. Wczoraj przewodniczący klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak na podstawie art 173 Regulaminu Sejmu, złożył wniosek o...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 2 minuty i 48 sekund.)


27 Maja 2024

Dla tych którzy uważają że koniom z Morskiego Oka jest źle.

(201) Jan Zbigniew Nadolny

FaktyKonie z Morskiego Oka – czy moim zdaniem są męczone? Wkładam kij w mrowisko! Szanuję obawy o dobre traktowanie zwierząt, ale powinniśmy opierać...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 5 minut.)


26 Maja 2024

Trump szansą nie tylko Ameryki…

(220) Jacek K.Matysiak

Będzie problem, bo nawet gdyby zmuszono by Bidena do ustąpienia na rzecz Kamali Harris, (która jest jeszcze mniej popularna niż Biden), to jednak...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 7 minut i 27 sekund.)


23 Maja 2024

Znów mamy wojnę o Krzyże

(185) Feliks Stalony - Dobrzański

Lewica, zwłaszcza doktrynalna, w tym też podszywający się po nią manipulatorzy polityczni, od czasu do czasu najwyraźniej uznają, że wzbudzanie...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 6 minut.)