Za sprawą Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego na dzisiejszych uroczystościach ku czci 182 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego dominowała młodzież z krakowskich szkół.

Widziałem autentycznie wzruszonych młodych ludzi, dla których asysta przy grobach powstańców listopadowych i styczniowych ze sztandarami swoich szkół była najlepszą lekcją historii. Nauczycielom z tych szkół, które wystawiły poczty sztandarowe należą się słowa najwyższego uznania. Oprócz młodzieży w obchodach udział wzięli Kombatanci i politycy. Piękne przemówienie, łączące tradycje historyczne Powstańców z potrzebą kontynuowania Ich walki o te same tradycje takie jak patriotyzm i umiłowanie Ojczyzny w dniu dzisiejszym wygłosił duszpasterz środowisk kombatanckich o. Pająk . Głos zabierali też Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Sejmiku małopolskiego oraz dr Dionizy Smyk z Małopolskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. Tradycje powstańcze reprezentowała córka dowódcy Powstań Śląskich płk. Jana Stanka Teresa Stanek Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Towarzystwa Obrony Zachodnich Kresów Polski.

 • powst_1.jpg
 • powst_2.jpg
 • powst_3.jpg
 • powst_4.jpg
 • powst_5.jpg
 • powst_6.jpg
 • powst_7.jpg
 • powst_8.jpg
 • powst_9.jpg
 • powst_9a.jpg
 • powst_9b.jpg
 • powst_9c.jpg
 • powst_9d.jpg
 • powst_9e.jpg
 • powst_9f.jpg
 • powst_9g.jpg
 • powst_9h.jpg
 • powst_9i.jpg
Pin It