Julian Nowak urodził się w 1865r w Okocimiu koło Brzeska w rodzinie właściciela kilkudziesięciomorgowego gospodarstwa rolnego. Był najstarszy z 10 osobowego rodzeństwa. Szczególnie silne związki uczuciowe miał z matką Teodozją z Siewakowskich.

Szkołę podstawową ukończył w Okocimiu, a średnią rozpoczął w Bochni z tym, że maturę zdał w Gimnazjum Św. Jacka w Krakowie w 1886r. Następnie studiował na Wydziale Lekarskim UJ uzyskując w 1893r tytuł doktora wszech nauk lekarskich. W okresie studiów pracował w Zakładzie Anatomii Patologicznej i w Pracowni Aseptyczno ? Ginekologicznej. W tym czasie odbył też służbę wojskową w szpitalu garnizonowym. Później krótki wyjazd do Pragi na specjalizację w zakresie bakteriologii i patologii. Od 1893r do 1897 pracuje w Zakładzie Anatomii Patologicznej u prof. Tadeusza Brodowicza. Publikuje pierwsze prace naukowe, wyjeżdża na dalsze studia do Monachium, Heidebergu, Frankfurtu nad Menem i Paryża do Instytutu Pastauera. W październiku 1896r habilitował się na UJ. W latach 1898-99 studiował weterynarię w Wiedniu, uzyskując tytuł lekarza weterynarii. W dniu 1 grudnia 1899r został powołany przez Wydział Lekarski UJ na stanowisko profesora nadzwyczajnego katedry weterynarii. Weterynarię wykładał dla słuchaczy medycyny aż do 1918r, a jednocześnie dla studentów Studium Rolniczego weterynarię i higienę zwierząt domowych. Profesorem zwyczajnym UJ w zakresie weterynarii mianowany został w 1906r.   W latach 1911 - 1912 był dziekanem Wydziału Lekarskiego UJ. W 1915r otrzymał nominację na profesora zwyczajnego w zakresie bakteriologii i od 1917/18 przedmiot ten wykładał studentom medycyny. Uzyskał też w 1912r w Akademii Weterynaryjnej we Lwowie stopień doktora weterynarii.

Jako prezes Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego przyczynił się do wybudowania w 1904r budynku tego Towarzystwa przy ul. Radziwiłłowskiej 4. Długoletnia przyjaźń Nowaka ze Stanisławem Wyspiańskim zaowocowała tym, że w domu Towarzystwa znajdują się witraże wykonane przez Wyspiańskiego i meble wykonane według jego projektu. Dom Lekarski nie był jedynym budynkiem powstałym w Krakowie dzięki inicjatywie Juliana Nowaka. W 1914r, z jego inicjatywy został wzniesiony budynek Instytutu Weterynarii i Medycyny Doświadczalnej przy ul. Czystej 18. A przecież w tym czasie większość środków monarchii Austro ? Węgierskiej szła na przygotowania wojenne a nie na inwestycje naukowe. To najlepiej świadczy o poważaniu i autorytecie jakim cieszył się Julian Nowak w ówczesnych środowiskach politycznych. Wspomnę jeszcze tylko, że w 1905 r. został wybrany do Rady Miejskiej Krakowa z listy konserwatywnej ?Czasu? i zasiadał w tej radzie bez przerwy przez 30 lat.

O działalności Juliana Nowaka w czasie pierwszej wojny światowej napiszę w kolejnym odcinku.

  • tlk_1.jpg
  • tlk_2.jpg
  • tlk_3.jpg
  • tlk_4.jpg
  • tlk_5.jpg
  • tlk_6.jpg
Pin It