Tradycyjne spotkanie opłatkowe Towarzystwa Obrony Zachodnich Kresów Polski zdominowały - pełne niepokoju ? wystąpienia i rozmowy o sytuacji na Śląsku. Prawie stuletnia tradycja naszego Towarzystwa zobowiązuje do wyrażenia głośnego niepokoju o widoczne przejawy separatyzmu i ruchów ośrodkowych na tamtym terenie.

Członkowie naszego Towarzystwa, profesorowie śląskich uczelni szczerze prezentowali dziś walkę o świadomość polityczną i patriotyczne wychowanie młodego pokolenia. Prezentowali metodyczne działania opcji niemieckiej oraz zupełne odpuszczenie podtrzymywania świadomości historycznej śląskiej młodzieży. W wystąpieniach nie padały bezpośrednie oskarżenia winnych tego stanu po stronie polskiej, ale przecież wiadomo, że Ruch Autonomii Śląska dostał wiatru w żagle z chwilą gdy stał się członkiem koalicji rządzącej w Sejmiku Wojewódzkim na Śląsku. Przykładowo według ich interpretacji historii na Śląsku nie było powstań, była zaś wojna domowa.

A do współrządzenia Śląskiem zaprosiła ich Platforma Obywatelska. Jeżeli do tego dodamy, że to PO jest za rugowaniem historii z programów szkolnych to widzimy, najbardziej na przykładzie Śląska, że działanie tej partii ma wyraźnie antynarodowy i antypolski charakter.

W tej sytuacji niezwykle ironicznie zabrzmiał dziś głos jednej z osób, która przekazała nam pozdrowienia i życzenia od jednego z krakowskich posłów PO, zasiadającego w sejmowej komisji kultury.

Aktualnie w realizacji jest pomysł powołania na Uniwersytecie Śląskim Stacji Polskiej Akademii Umiejętności. Mam nadzieję, że dojdzie do jej powstania i że na Śląsku wyraźnie zabrzmi głos przemawiający za historyczną wersją, że Ślązak to Polak.

Samo spotkanie opłatkowe upłynęło w ciepłej rodzinnej atmosferze głównie dzięki staraniom Teresy Stanek ? Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego TOZKP , senator Jadwigi Rudnickiej ?wiceprezes Towarzystwa oraz zaproszonych gości. Porucznik rezerwy, uczestnik Powstania Warszawskiego Eugeniusz Włodarczyk otrzymał Krzyż Czynu Zbrojnego od Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Na zakończenie spotkania odśpiewaliśmy kolędy przy akompaniamencie Jerzego Bożyka.

 • tozkp_1.jpg
 • tozkp_2.jpg
 • tozkp_3.jpg
 • tozkp_4.jpg
 • tozkp_5.jpg
 • tozkp_6.jpg
 • tozkp_7.jpg
 • tozkp_8.jpg
 • tozkp_9.jpg
 • tozkp_9a.jpg
 • tozkp_9b.jpg
 • tozkp_9c.jpg
 • tozkp_9d.jpg
 • tozkp_9e.jpg
 • tozkp_9f.jpg
Pin It