W dniu 29 maja  br. zmarł w Krakowie kpt. st. sp. Mieczysław Kaszuba - wielki patriota - weteran walk o wolność i niepodległość Ojczyzny, kombatant II wojny światowej, sybirak. Urodzony we Lwowie był  on działaczem młodzieżowej organizacji  Strzelca,  biorącej udział w walkach obrony Lwowa  w roku 1939.

  Wraz ze swoją organizacją brał udział w słynnej obronie poczty lwowskiej. Aresztowany - skazany został wyrokiem Sądu NKWD na wieloletnie więzienie w gułagach na Syberii. Jako więzień gułagu przez okres pięcioletni pracował w kopalniach syberyjskich, a następnie skazano go na dalsze pięć lat tzw. ?posielenia? na Syberii. Ożenił się w tym czasie z Ukrainką - także sybiraczką.  Ich troje dzieci - dwóch chłopców  i dziewczynka - urodziło się na Syberii. Gdy rodzina po amnestii opuściła Syberię nie pozwolono im  zamieszkać we Lwowie jako mieście przygranicznym ani też wyjechać do Polski.  Zdołali zorganizować sobie życie rodzinne w Nowołyńsku, skąd pochodziła małżonka. Mieczysław Kaszuba pracował przez szereg lat w kopalni na tamtym terenie.
W roku 1995 zmarł w Krakowie ojciec Mieczysława mjr st. sp. Alojzy Kaszuba ? Kaszubski  -  wielce zasłużony dla Rzeczypospolitej Polskiej ? żołnierz   Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, powstaniec śląski, komendant Związku Strzeleckiego we Lwowie. Dwukrotnie wywożony na Sybir - po obronie Lwowa w roku 1919 i po obronie Lwowa w roku 1939. Po układzie Sikorski - Majski   znalazł się on w szeregach wojsk polskich na Zachodzie. Po powrocie do Kraju ? stał się działaczem organizacji kombatanckich przede wszystkim Związku Inwalidów Wojennych. Pochowany został  w krakowskiej Kwaterze Powstańców Śląskich.  Wszystkich powstańców śląskich i wielkopolskich, żyjących jeszcze po wojnie legionistów marszałka Józefa Piłsudskiego oraz uczestników walk wojny polsko- bolszewickiej w roku 1920 - zmarłych w Krakowie  -  pochowaliśmy z pełnymi honorami wojskowymi. Na pogrzeb Ojca przyjechał do Krakowa z Nowowołyńska Mieczysław. Dotychczas przez lata nie mieli z sobą kontaktu  - chociaż przez cały czas wzajemnie się poszukiwali. Od tego momentu rozpoczęła się dla Mieczysława Kaszubskiego droga powrotu na łono Ojczyzny. Po zamieszkaniu w Krakowie  i  uzyskaniu obywatelstwa polskiego Mieczysław Kaszuba stał się działaczem organizacji kombatanckich, pełniąc m.in. funkcje : członka Prezydium i przewodniczącego Komisji Organizacyjnej   Koła Środowiska ?Nauka" przy PAN  Związku Kombatantów RP i byłych Wieźniów  Politycznych, członka Wojewódzkiej Komisji Historii i Tradycji Kombatanckich, członka Zarządu Oddziału Kraków - Śródmieście Związku Inwalidów Wojennych. Był także działaczem Zarządu Głównego reaktywowanego w kwietniu 2000r. Towarzystwa Obrony Zachodnich Kresów  Polskich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
               Zmarły odznaczony był  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia  Polski i wieloma innymi wojskowymi i cywilnymi odznaczeniami.

  • kaszuba_1.jpg
  • kaszuba_2.jpg
  • kaszuba_3.jpg


Pin It