Dziś w krakowskim magistracie odbyła się kolejna edycja przekazania darowizn  przez EDF Polska S.A. (dawna Elektrociepłownia Kraków) dla organizacji pozarządowych pomagających najuboższym, chorym i niepełnosprawnym  mieszkańcom Krakowa.

Zasada tego projektu społecznego jest genialna w swojej prostocie. Organizacja pozarządowa nie może przecież  działać efektywnie mieszcząc się na ulicy. Każda z nich posiada jakiś lokal, który w zimie musi być ogrzewany a przez cały rok zużywa jakąś ilość ciepłej wody.  O darowiznę , a w zasadzie umorzenie części opłat na rzecz MPEC, może się starać tylko ta organizacja, która korzysta z miejskiej sieci ciepłowniczej, a wysokość opłat nie przekracza 50 tys. zł. Aby się starać o dofinansowanie organizacja nie może też zalegać z opłatami za ciepło. Gmina Kraków wskazuje ilość organizacji, które ?zgodnie z kryteriami- mogą uzyskać dofinansowanie.

Dzisiaj odbyła się już VII edycja tego niezwykle potrzebnego konkursu. Do 99 organizacji z poprzednich lat doszły 27 kolejne. Wysokość dofinansowania oscylowała między 2500 a 10 000 złotych. Widziałem autentyczne wzruszenie i radość ze strony przedstawicieli organizacji pozarządowych, dziękujących przedstawicielom EDF i Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Krakowa ds.Polityki Społecznej  Annie Okońskiej ? Walczak. Najczęściej powtarzanym zdaniem było  ?Dziękuję za już i proszę o jeszcze?

Może by tak śladami firmy EDF poszły inne krakowskie firmy, które pośrednio mogłyby pomóc najbiedniejszym mieszkańcom Krakowa. Myślę tu głównie o MPWiK, Elektrowni czy Gazowni? 

 • ciepo_1.jpg
 • ciepo_2.jpg
 • ciepo_3.jpg
 • ciepo_4.jpg
 • ciepo_5.jpg
 • ciepo_6.jpg
 • ciepo_7.jpg
 • ciepo_8.jpg
 • ciepo_9.jpg
 • ciepo_9a.jpg
 • ciepo_9b.jpg
 • ciepo_9c.jpg
 • ciepo_9d.jpg
 • ciepo_9e.jpg
 • ciepo_9f.jpg

Pin It