Komitet Organizacyjny Koła PTTK nr 52 "Krzeszowiacy"  Oddział Krakowski z siedzibą w Krakowie ul. Zyblikiewicza 2B zwraca się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie informacji o organizowanej przez nas zbiórce publicznej - kweście  w dniach 29.11 - 24.12 2013 r. na terenie Miasta Krakowa.

Celem zbiórki jest zbieranie pieniędzy na rzecz pomocy osobom z niepełnosprawnością poprzez dofinansowanie integracyjnych imprez kulturalno - krajoznawczo - turystyczno - rehabilitacyjnych dla dzieci specjalnej troski i ich rodzin, a także dorosłych niepełnosprawnych wraz z ich opiekunami.

Prezydent Miasta Krakowa decyzją nr OC-01.5311.55.2013 z dnia 18 .10.2013 udzielił nam pozwolenia na prowadzenie zbiórki publicznej na terenie Miasta Krakowa.

Zbiórki prowadzimy od 1999 roku.

Z dotychczas przeprowadzonych kwest organizowaliśmy letni i zimowy wypoczynek dzieci specjalnej troski, dorosłych niepełnosprawnych wraz z opiekunami, XI edycji konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, imprezy mikołajkowe, spotkania Wielkanocne, wycieczki integracyjne.

Od kilku lat zamieszczamy szczegółowe rozliczenie na łamach Krakowskiej Gazety Internetowej.

Prosimy o wsparcie i serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.

Będę kwestował na terenie miasta w stroju Świętego Mikołaja.

  • jbomi_1.jpg
  • jbomi_2.jpg
  • jbomi_3.jpg

 

Pin It