Komitet Organizacyjny Koła PTTK nr 52 " Krzeszowiacy" Oddział Krakowski .zorganizował zbiórkę publiczną w dniach od 29 listopada  do  24 grudnia  2013r.  Ofiarowano nam:  10 394,80 zł.

 Koszty organizacyjne wyniosły 581,97 zł. w tym: zezwolenie -82 zł, transport, łączność - 147 zł, słodycze do rozdawania podczas kwesty ? 202,97 zł. artykuły papiernicze i reklamowe - 150 zł.

Dochód w wysokości 9812,83 zł. przeznaczony zostanie na dofinansowanie integracyjnych imprez  kulturalno - krajoznawczo - turystyczno ? rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży specjalnej troski i ich rodzin, a także dorosłych niepełnosprawnych wraz z ich opiekunami.

Planujemy  organizację wyjazdu rekreacyjno - wypoczynkowego do Kamienicy, XII ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych ?Szlakiem Wesela Wyspiańskiego", oraz innych imprez.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom.

Uprzejmie informujemy, że działaliśmy zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Krakowa Prof. Jacka Majchrowskiego OC-01.5311.55.2013 z dnia 18 10 2013 r .

Z turystycznym pozdrowieniem - w imieniu Zarządu Koła 31-029 Kraków ul. Zyblikiewicza 2B.

                                                                                                        Janusz Bodzęta

 

 

Pin It