Wczorajsza uroczystość wręczenia nagród im. Ks. Stanisława Musiała zgromadziła w Auli Colegium Novum wszystkich, którym nauka tego wybitnego kapłana, zapadła głęboko w pamięć.

Samo miejsce uroczystości jak również dostojne  pełnienie  obowiązków gospodarza przez Rektora Prof. Wojciecha Nowaka  było tylko potwierdzeniem, że  ks. Stanisław był główną klamrą spinającą historię Polaków i Żydów w naszej ojczyźnie, głównie w odniesieniu do czasów Zagłady. Szczerze i przejmująco mówił o tym w swoim wykładzie prof. Mach. Nagroda im. ks. Stanisława Musiała jest przyznawana za zasługi na rzecz pojednania polsko-żydowskiego w dwóch kategoriach: za twórczość promującą ducha dialogu oraz za podejmowanie inicjatyw społecznych na rzecz pojednania. Fundatorami Nagrody są: Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydent Miasta Krakowa i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie.
Stanisław Krajewski, prof. dr hab., matematyk i filozof, pracownik Instytutu Filozofii UW, działacz polskiej społeczności żydowskiej, od lat zaangażowany jest w dialog chrześcijańsko-żydowski i polsko-żydowski. Znany z subtelnej myśli i cierpliwego działania. Autor licznych książek i artykułów na temat judaizmu, historii Żydów, filozofii religii i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.
Mirosław Skrzypczyk, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Szczekocinach, wiceprezes Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego, działacz społeczny, popularyzator tematyki żydowskiej i dialogu międzykulturowego. Jest inicjatorem różnorodnych działań edukacyjnych i artystycznych upamiętniających Żydów szczekocińskich. Współorganizator spotkań młodzieży polskiej i izraelskiej oraz kursów dla nauczycieli, poświęconych historii i kulturze Żydów.

 • nksm_1.jpg
 • nksm_2.jpg
 • nksm_3.jpg
 • nksm_4.jpg
 • nksm_5.jpg
 • nksm_6.jpg
 • nksm_7.jpg
 • nksm_8.jpg
 • nksm_9.jpg
 • nksm_9a.jpg
 • nksm_9b.jpg
 • nksm_9c.jpg
 • nksm_9d.jpg
 • nksm_9e.jpg
 • nksm_9f.jpg