Ludzkie losy

Corocznie w Dzień Wszystkich Świętych odwiedzam zbiorowy grób swojego dziadka Jana Piecha, poległego sto lat temu w październiku 1914r, a spoczywającego na wydzielonej wojskowej części cmentarza w Bochni, zwieńczonej 14-metrowym kamiennym krzyżem wg. proj. Carla Schóllicha z płaskorzeźbą Anioła Śmierci z mieczem w ręku.

Cmentarz Rakowicki w Krakowie jest miejscem spoczynku wielu zasłużonych dla Ojczyzny Polaków. O jednym z nich chciałbym opowiedzieć, bo w przypadku Bolesława Łuczywo, historia zatoczyła ogromne koło. Na podstawie rodzinnych kronik relacjonuje jego córka Danuta, dziś bardzo żywotna 90 - latka zamieszkała we Wrocławiu.