Ludzkie losy

Janina Paradowska, Krzysztof Miller, Andrzej Urbański, Piotr Aleksandrowicz, Bogusław Kaczyński czy Maria Czubaszek to wybitne osobowości świata mediów, które odeszły na zawsze w ostatnim roku. W dniu Wszystkich Świętych wspominamy zmarłych dziennikarzy i ludzi mediów.Janina Paradowska była opętana dziennikarstwem i polityką. Można było się z nią nie zgadzać, ale nie można było jej ignorować. Nie chorowała, ale mówiła o umieraniu. Robiła to bez dramatyzmu i namaszczenia, nie uderzała w tony tragiczne. Zmarła 29 czerwca.

Zapewne niewielu osobom mówi coś imię i nazwisko Anna Machalica. Jednak imię to i nazwisko połączone wraz z pamięcią o Jej mężu –Zbigniewie, pozostaną dla mnie znaczące. Mówię w czasie przeszłym jako, że parę lat wcześniej odszedł Pan Piotr a teraz pochowaliśmy Jego żonę. Ludzie żyją i umierają. Dlaczegóż więc myślę o tych osobach jako znaczących. Wszak dla mnie były to osoby obce, nieznane też publicznie. Państwo Machalicowie byli jednak –znani dla nieco szerszego a nie medialnie nagłaśnianego kręgu osób.

Była punktualnie szósta. Stanąłem pod drzwiami i usłyszałem: „Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, proszę otwierać”. Początkowo było ich ośmiu. Uzbrojeni, ale bez mundurów i oznakowanych kamizelek. Krótko i rzeczowo poinformowali mnie, że od tego momentu przechodzę pod ich „opiekę” i jestem zatrzymany pod zarzutem ujawnienia Aneksu do Raportu Komisji Weryfikacyjnej WSI spółce Agora, wydawcy „Gazety Wyborczej”. Absurdalność sytuacji mogłaby nawet być śmieszna, gdyby nie była groźną i tragiczną zarazem.

Wladyslaw Czyzewski mWładysław Czyżewski

Urodził się w 12.11.1900 roku w Gierczycach w powiecie opatowskim jako syn Jana Czyżewskiego i Cecylii (Celiny) Cudziewicz. Pochodził z rodziny szlacheckiej o silnych tradycjach patriotycznych i narodowowyzwoleńczych.
Władysław miał młodszą siostrę Joannę vel Janinę, która urodziła się w 1902r. w Łuce Małej, w majątku dziadków. Janina wyszła za mąż za Jana Żmudę, w czasie II wojny światowej zamordowanego w Katyniu (Charkowie). Na liście katyńskiej widnieje w stopniu porucznika. Żmudowie mieli jednego syna Antoniego, na stałe mieszkającego w Sydney.
Władysław z Janiną byli bardzo zżytym rodzeństwem.