Rozpoczynamy dziś cotygodniowy cykl recenzji nestora krakowskiej medycyny prof. dr med. Henryka Gaertnera z nowości wydawniczych poświęconych medycynie, historii i kulturze. Dziś o Alma Mater. Miesięcznik UJ

Nowy numer miesięcznika informuje o otwarciu roku akademickiego jagiellońskiej wszechnicy. Przedstawia sylwetki: nowego rektora ? prof. Wojciecha Nowaka i pięciu prorektorów /w tym ds. Collegium Medicum ? prof. Piotra Laidlera/ oraz 15 dziekanów poszczególnych wydziałów.

Pierwsza część numeru to wywiad z 305.rektorem oraz teksty: powstałych na uczelni Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących /w tym ? nauk medycznych, farmaceutycznych i o zdrowiu/, uzyskaniu praw habilitacji przez Wydział Nauk o Zdrowiu, o podpisaniu dwu porozumień uczelni na tematy wiedzy o holokauście i o bezpieczeństwie na uczelni, dalej artykuły ? o rozwoju uczelnianego systemu doskonalenia jakości kształcenia i o wszczepieniu przez prof. Janusza Skalskiego sztucznych komór serca.

Druga część zawiera opisy uroczystości jubileuszowych 90-lecia prof. Henryka Gaertnera, odnowy doktoratu po 50 latach fizykowi prof. Andrzejowi Białasowi, wręczenia medalu Merentibus prof. Cheongowi Byunogowi Kwonowi, poloniście z Korei Południowej. Następuje obszerny wywiad z prof. Franciszkiem Adamskim, pedagogiem społecznym, związanym z Podkarpaciem, m.in. Dębicą i Rzeszowem.

W części trzeciej znajdują się artykuły: o ?śniadaniu profesorskim?, kołłątajowskiej reformie Wydziału Lekarskiego /doc. Ryszard Gryglewski/, likwidacji pracowni numizmatycznej oraz recenzja dzieła prof. Janusza Sondla ?Słownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego? pióra prof. Franciszka Ziejki.

Część czwarta to: duży wywiad z doc. Barbarą Małecką o rozrusznikach i artykuły: o dziejach kliniki laryngologicznej, pochodzeniu nazwy Kraków, o więzi szkolnictwa wyższego z ustawicznym kształceniem, innowacyjnej gospodarce i postępie metod trwałego zapisu.

Piąta część dotyczy dydaktyki słuchaczy zagranicznych, wspomnień dr Anity Koszyk-Szewczyk i raportu z obozu dla młodzieży zagranicznej. Są tu też teksty o nauczaniu o holokauście oraz o dwu szkołach letnich ? wyszehradzkiej i polonijnych liderów.

Szósta część to artykuły m.in. o malarstwie Jankiela Adlera, walce z cudami w PRL oraz informacje o wystawach: dwu grafiki /?Znak i Litera?, Witold Chomicz/, dzieł Młodej Polski i zdjęć rodzin żydowskich przedwojennego Krakowa.

Ostatnia część informuje m.in. o konferencjach: szkół zdrowia publicznego, o migracji i etniczności, jagiellońskich szkołach kulturowych, dalej o 50-leciu promocji pierwszych absolwentów psychologii UJ, o kulturze rosyjskiej, 20.zjeździe redaktorów gazet akademickich i odnowieniu Collegium Maius.

Zakończenie składa się z przeglądu wydarzeń uczelnianych i recenzji nowości wydawniczych.

  • gaertner_1.jpg
  • gaertner_2.jpg
  • gaertner_3.jpg
  • gaertner_4.jpg
  • gaertner_5.jpg
  • gaertner_6.jpg